Končíte v zaměstnání? Nezapomeňte na zápočtový list

30. 5. 2022
Zdroj: Profimedia.cz

Zápočtový list je důležitý dokument z oblasti pracovního práva. Zaměstnavatel je povinen ho odcházejícímu zaměstnanci vydat ihned po skončení pracovního poměru, zaměstnanec o něj nemusí žádat. Zápočtový list po vás může podle konkrétní situace požadovat nový zaměstnavatel, případně úřad práce nebo česká správa sociálního zabezpečení.

Co je zápočtový list

Jednoduše řečeno, jedná se  o potvrzení o zaměstnání. Zápočtový list musí zaměstnavatel podle paragrafu 313 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. vystavit a doručit ihned při skončení pracovního poměru, prioritně tedy v poslední den trvání zaměstnání a ideálně předat zaměstnanci na pracovišti přímo do ruky.

Možnosti předání zápočtového listu obecně řeší paragraf 334 zákoníku práce. Pokud osobní převzetí není možné, musí zaměstnavatel zajistit doručení zápočtového listu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb jako zásilku do vlastních rukou adresáta. Doručení elektronickou cestou je možné, ale pouze na základě písemného souhlasu zaměstnance.

Správná data a žádná podmínka

Pro zaměstnavatele a zaměstnance je důležité, aby si ohlídali správnost uvedených dat, aby datum vydání zápočtového listu bylo totožné se dnem skončení zaměstnání. Pro samotné zaměstnance je důležitou informací to, že vydání zápočtového listu nemůže bývalý zaměstnavatel ničím podmiňovat. V praxi se to však často stává, když zaměstnavatel a zaměstnanec nemají mezi sebou vyřízeny záležitosti z předchozích pracovně-právních vztahů.
Zapamatujte si: Pokud má zaměstnavatel vůči odcházejícímu zaměstnanci nějaké oprávněné pohledávky, například neodevzdané pracovní pomůcky, služební mobil, notebook, nepředané klíče nebo zaměstnanec způsobil škodu, nemůže zaměstnavatel vydání zápočtového listu vázat na tyto skutečnosti, i když právo pohledávek bude na jeho straně. Zaměstnavatel se musí svého práva domáhat jinými prostředky (dohoda až soud). 

NAŠE RADA: Jak napsat životopis a strukturovat ho tak, aby zaujal + vzor

 Životopis

Zápočtový list: vzor

Pro dokument zápočtový list není předepsán žádný oficiální vzor zápočtového listu nebo zápočtový list jako formulář. Zápočtový list ke stažení a jeho různé vzory jsou zdarma i v rámci placených poradenských služeb nabízeny na internetu.Pro zaměstnance by měly vzory zápočtových listů sloužit jako informace, co vše musí dokument obsahovat, protože potvrzení vydává zaměstnavatel. Obsah zápočtového listu určuje výše uvedený paragraf 313 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
Co musí obsahovat zápočtový list od zaměstnavatele?
údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání
druh konaných prací
dosaženou kvalifikaci
zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky
údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění
Pramen: zákoník práce 262/2006 Sb.

Samozřejmostí jsou rovněž základní informace o zaměstnanci, jako je jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště. Identifikační údaje pak musí pochopitelně uvést i sám zaměstnavatel, konkrétně se jedná o název firmy, její sídlo, IČ a údaje o zápisu do veřejného rejstříku.


NÁŠ TIP: Výpočet čisté mzdy – mzdová kalkulačka 2019


Zákoník práce také předepisuje, kam se mají uvádět další informace, které jsou pro budoucího zaměstnavatele, odcházejícího zaměstnance či úřady potřebné nebo užitečné. Slouží k tomu samostatné potvrzení, které se vystavuje mimo zápočtový list.
Zapamatujte si: Údaje o výši průměrného výdělku, způsobu ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Zápočtový list: brigáda

Zákoník práce striktně ve výše uvedeném paragrafu 313 uvádí, že povinnost vydat zápočtový list platí nejen pro zaměstnance s pracovní smlouvou, ale někdy také pro zaměstnance s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tedy i při skončení dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

V případě DPP má zaměstnavatel tuto povinnost v případě, že se ze mzdy odvádí zdravotní a sociální pojištění. To jinými slovy znamená, že odměna pro zaměstnance byla vyšší než 10 tisíc korun měsíčně, anebo překročil limit 300 odpracovaných hodin ročně. Druhým případem je pak situace, kdy jsou   na mzdu zaměstnance pracujícího na DPP aplikovány srážky například v rámci exekuce.

Zápočtový list z DPP či DPČ má mít stejný obsah jako dokument vystavený vůči standardním zaměstnancům.


Čtěte: Dohoda o provedení práce: proč už ji nemůže mít každý?

Ilustrační foto

Co dělat, když vám zápočtový list zaměstnavatel nevydá

Jak již bylo uvedeno, vydání zápočtového listu v den skončení pracovního poměru je jedna ze základních povinností zaměstnavatele, nevydání zápočtového listu zaměstnavatelem je protiprávní. Pokud jedinec zápočtový list ze zaměstnání nedostal, nejprve by měl písemně upozornit zaměstnavatele, že nesplnil svou povinnost a o potvrzení znovu požádat.Když ani na toto písemné upozornění zaměstnavatel nereaguje, obraťte se s problémem na příslušný inspektorát práce. Další volbou je využití placených advokátních služeb a poslední variantou soudní řešení.

Na co si dát pozor?

  • Jak už zaznělo výš, vystavení zápočtového listu je povinností zaměstnavatele, která nesmí být ničím podmiňována.
  • Datum vyhotovení zápočtového listu by mělo být vždy stejné jako datum ukončení zaměstnání. Zápočtový list byste měli obdržet poslední den v zaměstnání, nikoli do osmi dnů od skončení poměru, jak se někteří zaměstnavatelé domnívají.
  • Některé údaje, jakými je třeba hodnocení vaší práce, by se v zápočtovém listu objevovat neměly, v opačném případě zaměstnavatel porušuje zákon.
  • Zápočtový list bystě měli obdržet i v případě ukončení brigádní smlouvy.
Co je zápočtový list?
Zápočtový list je vlastně takové potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel zaměstnanci povinen předat přímo do vlastních rukou. Na základě písemného souhlasu zaměstnance tak ale může učinit i elektronickou formou. Zaslat poštou tento dokument však nelze.
Co musí zápočtový list obsahovat?
Obsah zápočtového listu určuje paragraf 313 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Podle něj musí dokument obsahovat údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce, nebo dohodu o pracovní činnosti, a o době trvání, druh konaných prací a dosaženou kvalifikaci. Dále je potřeba uvést, zda jsou ze zaměstnancovy mzdy prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky. Nesmí chybět ani údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.
Jak spolu souvisí zápočtový list a brigáda?
Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost vydat zápočtový list i v případě dohody o pracovní činnosti (DPČ) a v některých případech i u dohody o provedení práce (DPP). U DPP se tak děje v případě, že se ze mzdy odvádí zdravotní a sociální pojištění. To jinými slovy znamená, že odměna pro zaměstnance byla vyšší než 10 tisíc korun měsíčně, anebo překročil limit 300 odpracovaných hodin ročně. Druhým případem je pak situace, kdy jsou na mzdu zaměstnance pracujícího na DPP aplikovány srážky například v rámci exekuce.
Co dělat, když nemám zápočtový list?
V první řadě je důležité říct, že pokud vám zaměstnavatel zápočtový list v den ukončení pracovního poměru nepředal, jednal protiprávně. Vy máte několik možností, jak postupovat. Nejprve ho na tuto skutečnost upozorněte písemnou výzvou. Pokud ani poté zápočtový list neobdržíte, obraťte se s problémem na příslušný inspektorát práce. Další možností je využití placených advokátních služeb a případně i soudní řešení.
  • Našli jste v článku chybu?