Šíření spalniček zvýšilo zájem o vyšetření na protilátky. Ne každému ho ale pojišťovny proplatí

31. 5. 2018
Zdroj: Profimedia.cz

Aktuální rozšíření spalniček, kdy se hovoří až o epidemii, znovu otevřelo otázku nutnosti očkování a přítomnosti protilátek u dětí i dospělých. Pokud chcete zjistit, zda proti nim nebo dalším infekčním nemocem máte dostatečnou imunitu, nebo potřebujete očkování či přeočkování, musíte na laboratorní test. Ten ale zdravotní pojišťovny proplatí jen někomu. Přečtěte si, které osoby budou mít vyšetření zdarma a kdo musí platit. Zpozornět by měli mimo profesních skupin například i studenti.

Nárok na zjištění hladiny protilátek proti infekčním onemocněním zdarma nemají všichni klienti zdravotních pojišťoven, jde pouze o některé skupiny. Test zdravotní pojišťovny hradí, pokud povinnost absolvovat takové vyšetření přímo vyplývá z platné legislativy nebo pokud o jeho potřebnosti rozhodne ošetřující lékař ze zdravotních důvodů na straně pacienta.

Úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Do hrazených služeb jsou podle jeho § 30 odst. 1 zahrnuta i vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním.


Jste nemocní a bojíte se, o kolik přijdete peněz?

Spočítejte si to na naší nemocenské kalkulačce

 Proplácení nemocenské v prvních třech dnech stonání by mohlo být obnoveno od začátku července 2019. Ilustrační foto


Tato problematika se pak řídí ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který v § 46 odst. 2 uvádí, že před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se ve vyjmenovaných případech vyšetření imunity, tedy odolnosti proti onemocnění.

Zmíněným prováděcím předpisem je vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která mimo jiné stanoví, kdy je před provedením pravidelného a zvláštního očkování fyzická osoba povinna podrobit se vyšetření stavu imunity.

Je tomu u pravidelného a zvláštního očkování proti virové hepatitidě B (§ 7 a § 9 vyhlášky), přičemž vyhláška stanovuje, o jaké skupiny osob se jedná.

Jaké osoby mají nárok na bezplatné vyšetření imunity proti hepatidě B v rámci zvláštního očkování
lidé, kteří jsou v práci či okolí vystaveni rizikové expozici – lékaři, zdravotní personál, osoby činné v protidrogové prevenci, azylových domech, domovech pro seniory atd.
studenti VŠ, SŠ, VOŠ a dalších škol, kteří se připravují na činnost ve zdravotnických a sociálních službách
pracovníci, kteří poskytují terénní ambulantní zdravotnické a sociální služby
nově přijímaní příslušníci justiční a veřejné stráže

Poznámka: jde o příklady skupin osob, celý výčet uvádí vyhláška č. 537/2006 Sb.

Vyhláška 537/2006 Sb. dále předpokládá zjišťování hladiny protilátek u zvláštního očkování proti spalničkám. Opět se jedná o osoby pracující v rizikovém prostředí pro vznik onemocnění.

Pozor, jiné případy, kdy by byl pojištěnec povinen podrobit se zjišťování hladin protilátek před pravidelným či zvláštním očkováním, vyhláška nezmiňuje.

V praxi však může jít ještě o další případy, kdy se může vyšetření nařídit. Zjišťování hladiny protilátek proti infekčnímu onemocnění může být totiž součástí protiepidemických opatření v ohnisku nákazy onemocnění. Aktuálně může jít v Česku právě o spalničky.

V Česku je epidemie spalniček
V Praze se k 25. květnu 2018 od počátku tohoto roku vyskytlo už 83 případů spalniček, nejvíc ze všech krajů. Odborníci hovoří o epidemii, v celém Česku je kolem 130 případů. Za celý rok 2017 to bylo 146.
Spalničky se projevují jako chřipka, nemocný má vyrážku. Život mohou ohrožovat komplikace s nemocí spojené, které se vyskytují až u třetiny případů, například zápal plic.

Zdroj: ČTK

Postup při epidemii se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Mimořádná opatření, jejich rozsah a trvání, nařizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (většinou hygienická služba) a veškerá opatření, spadající do tohoto nařízení, jsou hrazena ze státního rozpočtu.

To znamená, že osobě, která je v ohnisku nákazy nebo přišla do styku s konkrétním infekčním onemocněním, jehož výskyt je možné pokládat za epidemii, může být nařízeno i zjištění hodnot protilátek v krvi.


Přečtěte si, jak změnit zdravotní pojišťovnu

 Změna zdravotní pojišťovny, ilustrační foto


Pokud je pojištěnec povinen se z výše uvedených důvodů podrobit danému vyšetření, náklady na stanovení hladin protilátek jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nebo je nese stát.

Co si zapamatovat
Stanovení hladin protilátek proti infekčním nemocem u dětí a dospělých, které se netýká případů uvedených ve vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem nebo v zákoně o ochraně veřejného zdraví, není hrazeno zdravotní pojišťovnou ani státem.
Pokud osoba (nebo rodič či zákonný zástupce) trvá na poskytnutí takovéto zdravotní služby, jde pak o vyšetření provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob (podle § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb.), které se z veřejného zdravotního pojištění nehradí.
Ceník testů protilátek se liší podle poskytovatele, v průměru proti hepatitidě B, tetanu a spalničkám se pohybuje mezi 500 až 700 korunami za 1 vyšetření.

Poradenství k problematice poskytla serveru Euro. cz Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Čtěte také:

Na očkování proti klíšťové encefalitidě přispívají všechny pojišťovny

 očkování

Dlouhodobě nemocní dostanou v roce 2018 tisíce navíc

Kdy mám nárok na lázně

Kdy má lékař povinnost navštívit pacienta doma


  • Našli jste v článku chybu?