Menu Zavřít

Vazba jako řemen

23. 11. 2006
Zdroj: Euro.cz

Podnikatele Geržu dali do cely s maniakálním recidivistou

Podnikatel obviněný z účasti na podvodu, ve kterém chybí podvedený, si odseděl tři měsíce ve vazbě, na kterou dlouho nezapomene. Dosud netrestaný majitel firmy GRN Rudolf Gerža dostal na celu nejprve policejního provokatéra a posléze byl přeřazen do cely s nebezpečným recidivistou s maniakálními sklony. Na průběh vazby i na celý průběh vyšetřovaní podal Geržův právní zástupce Lukáš Eichinger stížnost na Městské státní zastupitelství v Praze. O podezřelém způsobu vyšetřování případu údajného tunelování Správy vojenského bytového fondu Praha, které vede major Libor Kazda a dozoruje státní zástupce Ladislav Malovec, informoval týdeník EURO v čísle 42.

BRAND23

Policejní provokatér neuspěl.

„Výkon vazby u obviněného Gerži, jenž byl umístěn do vazební věznice v Plzni na Borech, provázely velmi podivné okolnosti, které mohu jako obhájce obviněného jen stěží považovat za náhodné. Je zde důvodná obava, že byl v průběhu výkonu své vazby konfrontován s osobou tzv. provokatéra, jenž se od obviněného snažil získat informace o jeho podnikatelských aktivitách. Tento muž byl umístěn do cely spolu s obviněným Geržou na pouhý jeden den, kdy po celou dobu mu nabízel 'levné kotle bez dokladů', neustále se dotazoval, zda a jakým způsobem je 'závislý' na přidělování veřejných zakázek z rezortu ministerstva obrany, 'kolik mu to vynáší' a podobně. To vše, aniž by od obviněného Gerži obdržel jakoukoli informaci o jeho vlastní podnikatelské činnosti či o jeho společnosti GRN s. r. o.,“ uvedl advokát Eichinger ve stížnosti na postup dozorujícího státního zástupce. Vězeň-provokatér, jenž se představil jako Novák, majiteli firmy GRN vysvětloval, že vše ví od jiného obviněného z tohoto případu, se kterým se náhodou setkal v jiné vazební věznici.
Obviněný Gerža na nabídky údajného pana Nováka nereagoval, ten byl hned druhý den přeřazen jinam a Gerža ho již nikdy více neviděl. Ihned po přeřazení vězně provokatéra byl přemístěn i Rudolf Gerža. „Po zbytek výkonu vazby byl přemístěn do nejstřeženější části vazební věznice Plzeň Bory, do cely k nebezpečnému recidivistovi litevské národnosti, jenž byl v minulosti opakovaně jak v ČR, tak v Litvě odsouzen za násilné trestné činy a po celou dobu výkonu vazby vykazoval maniakální chování (sebepoškozování žiletkou, bušení pěstmi a hlavou do zdi a podobně). Sdílení cely s nebezpečným recidivistou silné tělesné konstituce, jenž navíc vůbec nemluví česky, představovalo pro obviněného Geržu v podstatě umístění do izolace a nepřetržitý psychický nátlak na jeho osobu, kdy po celou dobu pociťoval bezprostřední ohrožení svého zdraví a života. Toto bylo umocněno i sdělením příslušníků vězeňské služby, dle kterého tento Litevec měl v minulosti opakovaně napadat i je s tím, že jim měl způsobil i vážná zranění. Takové zacházení s obviněným považuji za naprosto nepřijatelné a nezákonné,“ uvedl do stížnosti advokát Eichinger.
Další část stížnosti na průběh výkonu vazby se týká nejen Rudolfa Gerži, ale i dalších spoluobviněných Jiřího Rychlého a Bohumila Neumanna. Jejich soukromá korespondence jim byla ve vazbě doručována „mnohdy až s měsíčním zpožděním“. To sice ve světla informací o maniakálním recidivistovi působí jako banalita, ale přesto zůstává jasným porušením práv obviněných.

Ministr spravedlnosti mlčí.

Stížnost byla na městské státní zastupitelství odeslána před více než měsícem. Mluvčí městského státního zastupitelství Martin Omelka se k případu nechtěl vyjadřovat a uvedl jen, že tato stížnost se prošetřuje.
Týdeník EURO poslal kopii stížnosti ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi s otázkou, zda na tento konkrétní případ hodlá nějak reagovat. „Ministru spravedlnosti zásadně nepřísluší zasahovat do průběhu dosud neskončeného trestního řízení. Ministr spravedlnosti nemá ani žádné zákonné oprávnění přezkoumávat postup orgánů činných v trestním řízení v pravomocně doposud neskončené věci. Nad vazebními podmínkami a kontrolou výkonu vazby existuje hned dvojí kontrola. Státní zastupitelství vykonává dozor nad zákonností vazby, přičemž do této struktury nemá ministr kompetence jakkoli zasahovat. Vedle toho naopak ministr spravedlnosti, jako nadřízený generálního ředitelství věznic, má v rámci odboru generální inspekce ministerstva spravedlnosti oddělení zabývající se přímo stížnostmi nad podmínkami výkonu vazby, tedy stížnostmi směřujícími například k chování příslušníků vězeňské služby,“ odpověděl ministrův mluvčí Pavel Staněk. Jenže podstatná část stížnosti se týkala právě podmínek výkonu vazby, a spadala proto pod generální inspekci ministra spravedlnosti. Na doplňující otázku, zda tedy Jiří Pospíšil považuje popsaný průběh vazby za běžný a v pořádku, již mluvčí Staněk neodpověděl.

  • Našli jste v článku chybu?