Menu Zavřít

Vázaná živnost se zakládá ohlášením na živnostenském úřadě. Její založení vyžaduje odbornou způsobilost

14. 7. 2023
Doba čtení: 5 minut
Autor: Depositphotos.com

Pro získání živnostenského oprávnění na vázanou živnost je potřeba splňovat zákonem stanovené požadavky, které se u různých oblastí podnikatelské činnosti liší. Pokud požadavky na odbornost nesplňujete, dá se situace řešit pomocí stanovení odpovědného zástupce. Jak vázanou živnost založit a co vše to obnáší, se dočtete v následujícím článku.

Co je to vázaná živnost

Vázaná živnost představuje předmět podnikatelské činnosti, pro který je nezbytné disponovat potřebnou odbornou způsobilostí (vzděláním a/nebo praxí v oboru). Podmínky založení živnostenského oprávnění pro vázanou, volnou i koncesovanou živnost přitom upravuje zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Jedná se navíc o takzvanou živnost ohlašovací, čili pro její založení stačí provést ohlášení na živnostenském úřadě. Na rozdíl od živností koncesovaných tedy neprochází žádným schvalovacím procesem. Pokud daná osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) splňuje všechny nezbytné podmínky pro založení vázané živnosti, úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do pěti dnů od jejího ohlášení.

Obory vázané živnosti

Seznam vázaných živností se nachází v příloze č. 2 živnostenského zákona a obsahuje celkem 33 oblastí podnikatelské činnosti. Kromě výčtu oborů se v této příloze uvádí také podmínky pro požadovanou odbornou způsobilost. To znamená, že je zde uvedeno, jakým vzděláním musí OSVČ disponovat a kolik roků praxe je potřeba mít za sebou. Níže je pro ilustraci uvedeno prvních deset oborů ze zmíněného seznamu vázaných živností:

 • geologické práce,
 • výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,
 • výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz a měkkých bandáží,
 • oční optika,
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
 • projektová činnost ve výstavbě,
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 • nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací,
 • nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,
 • obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy.

Součástí seznamu vázaných živností je pak také sekce s poznámkami. V těchto poznámkách jsou uvedeny zákony a výjimky, které se na danou živnost vztahují. Například v případě provádění geologických prací je stanovena výjimka na ty druhy práce, jež se dají označit za hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem podle příslušného zákona, Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany se zase musí striktně řídit zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a tak dále.

Jak získat oprávnění na vázanou živnost

Získat živnostenské oprávnění na vázanou živnost není administrativně složité, avšak je nutné, aby OSVČ splňovala všechny zákonné požadavky na odbornost pro příslušnou oblast podnikání. Pokud tyto podmínky splňuje, pak je založení živnosti už jen formalita. Jediné, co je potřeba udělat, je vyplnit Jednotný registrační formulář a společně s požadovanými přílohami jej doručit živnostenskému úřadu a zaplatit správní poplatek.

Podání ohlášení je přitom možné provést několika způsoby, a to osobně, elektronicky nebo prostřednictvím České pošty. V případě založení živnosti online naleznete formulář k vyplnění buď na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), nebo na Portálu živnostenského podnikání. Vyplněný formulář lze poté zaslat úřadu přes uvedený portál, pomocí datové schránky či prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem.

V případě osobního podání je pak možné dokument stáhnout a vytisknout z webových stránek MPO nebo jej získat na pracovišti živnostenského úřadu v tištěné podobě. Kromě splnění požadavku na odbornou způsobilost a vyplnění a doručení Jednotného registračního formuláře úřadu je však nezbytné splňovat ještě dvě všeobecné podmínky pro založení živnosti, kterými jsou:

 1. plná svéprávnost – žadatel musí být starší 18 let a právně způsobilý,
 2. trestní bezúhonnost – žadatel nemá záznam v rejstříku trestů.

Vázaná živnost bez odborné způsobilosti

Pokud se ptáte, jak provozovat vázanou živnost bez odborné způsobilosti, pak existuje jednoduché řešení. Nedisponujete-li patřičným vzděláním a nemáte-li dostatečnou praxi v oboru, kterému se chcete věnovat, můžete pro účely zajištění odbornosti v rámci vázané živnosti jmenovat svého odpovědného zástupce.

Založení živnosti již nevyžaduje osobní návštěvu úřadu. Všechny náležitosti vyřídíte z domova
Přečtěte si také:

Založení živnosti již nevyžaduje osobní návštěvu úřadu. Všechny náležitosti vyřídíte z domova

Odpovědným zástupcem neboli garantem OSVČ se může stát každý, kdo splňuje podmínky nezbytné pro získání živnostenského oprávnění v příslušném oboru, je svéprávný a má s dotyčným podnikatelem uzavřenou smlouvu. Kromě toho musí splňovat také následující zákonem stanovené požadavky:

 • nevykonává tuto funkci u více než čtyř podnikatelů,
 • není členem kontrolního orgánu podniku, kde by měl dělat garanta,
 • nebyl mu uložen zákaz činnosti v daném oboru (v uplynulém roce mu nebylo zrušeno živnostenské oprávnění v daném oboru).

Jakmile OSVČ uzavře s odpovědným zástupcem smlouvu, musí nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření ohlásit tuto skutečnost na živnostenský úřad. K tomuto ohlášení je pak potřeba doložit dokument potvrzující odbornou způsobilost odpovědného zástupce a úředně ověřené a podepsané prohlášení odpovědného zástupce, ve kterém uvádí, že s výkonem funkce garanta OSVČ souhlasí.

EBF24

Kolik stojí založení vázané živnosti

Pro založení vázané živnosti je kromě všech výše uvedených administrativních kroků potřeba také uhradit správní poplatek. Ten činí jeden tisíc korun a stanovuje jej zákon č. 634 /2004 Sb., o správních poplatcích. Tuto částku je přitom nutné zaplatit v rámci ohlášení vaší první živnosti. Pro případné další přidání živnosti v budoucnu činí tento poplatek 500 korun.

Zpoplatněny jsou však i další administrativní úkony, které souvisejí se založením či změnou živnostenského podnikání. Tyto poplatky nicméně nesouvisí konkrétně s vázanými živnostmi, ale jsou obecné nebo jsou stanoveny pro živnosti koncesované. Patří mezi ně následující:

 • vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 korun (vydání prvního výpisu z rejstříku po zapsání podnikatele do živnostenského rejstříku je zdarma),
 • vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost: 20 korun za každou stránku,
 • změna rozhodnutí o udělení koncese: 500 korun,
 • vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost: 500 korun (zdarma při  schválení odpovědného zástupce současně s rozhodnutím o udělení koncese),
 • poplatek za přijetí podání kontaktním místem: 50 korun.
Jaké jsou podmínky pro založení vázané živnosti? 
Aby OSVČ mohla vykonávat činnost spadající mezi vázané živnosti, je nutné splňovat všeobecné podmínky pro založení živnosti, kterými jsou trestní bezúhonnost a plná svéprávnost. Kromě toho musí dotyčná osoba disponovat odbornou způsobilostí podle požadavků uvedených v příloze č. 2 živnostenského zákona.
Jak založit vázanou živnost?
Pakliže splňujete požadavky na odbornou způsobilost nebo máte uzavřenou smlouvu s odpovědným zástupcem, založíte vázanou živnost formou ohlášení na živnostenském úřadu. To provedete prostřednictvím Jednotného registračního formuláře, který je dostupný na webu MPO nebo na Portálu živnostenského podnikání. Podání je přitom možné učinit osobně, elektronicky nebo prostřednictvím České pošty.
Jak získat oprávnění na vázanou živnost bez potřebného vzdělání?
Pokud nedisponujete požadovaným vzděláním nebo potřebnou praxí v oboru, můžete uzavřít smlouvu s odpovědným zástupcem, který požadavek na odbornost pro založení vázané živnosti splní za vás. Tento garant musí splňovat podmínku pro získání živnostenského oprávnění v příslušném oboru a musí být plně svéprávný. 
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).