Menu Zavřít

Registrace dronů je v Česku povinná pro každého. Bez ní legálně létat nemůžete

4. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos
Od konce roku 2020 musí všichni majitelé a provozovatelé dronů registrovat svůj přístroj na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Pravidla se kompletně změnila nejen pro profesionály, ale i pro uživatele, kteří mají létání s dronem jako koníček. Nová legislativa vyžaduje kromě registrace splnění testu a dodržování přísných pravidel. Na co si musí provozovatelé dronů dát největší pozor?

Proč se provádí registrace dronů?

Od 31. 12. 2020 platí na celém území Evropské unie nová pravidla regulující provoz dronů. Každý dron, který váží více než 250 gramů a má kameru nebo jiný senzor schopný pořizovat osobní údaje, musí být registrován. Tato opatření byla zavedena primárně z důvodu obrovského boomu, který je s drony momentálně spojen. Registrace dronu, splnění testu a dodržování určitých opatření mají přispět k větší bezpečnosti.

Sjednocení pravidel ve všech státech EU je výhodné pro nadšence, kteří si s sebou berou drony i na dovolenou a lítají s nimi v zahraničí. Díky tomu už se nemusí učit nová pravidla pro provoz dronů v dané zemi.

Registrace dronů na ÚCL

V České republice je registrace dronů v režii Úřadu pro civilní letectví. Výhodou je, že lze celý proces provést online. Během něj vás čeká:

 • vyplnění registračního formuláře dronu,
 • označení dronu štítkem s unikátním kódem,
 • úspěšné absolvování výcviku pilota.

Podmínky a formulář pro registraci dronů

Prvním krokem je vyplnění registračního formuláře. Stačí jít na stránky ÚCL (dron.caa.cz). Do formuláře se ovšem nezadávají údaje o samotném dronu, nýbrž o jeho provozovateli a pilotovi (může jít o jednu a tu samou osobu).

Například pokud létáte s dronem ve svém volném čase a zároveň ho vlastníte, budete do obou sekcí vyplňovat své osobní údaje. Pokud vlastní dron firma, ve které pracujete, a vy s ním létáte, budou do kolonek o provozovateli patřit údaje firmy a do kolonek o pilotovi vaše údaje.

Platí, že provozovatelem dronu může být v České republice pouze plnoletá osoba. Pokud s dronem létá pilot mladší 18 let, musí za něj registraci provést zákonný zástupce. Pilotování dronů je povoleno od 16 let věku.

K úspěšnému vyplnění registračního formuláře je navíc nutné použít elektronickou identitu. Možností je hned několik – Identita občana, bankovní identita nebo třeba mojeID. Právnické osoby musejí zadat IČO a spárovat registraci se svou datovou schránkou.

Označení dronu platným štítkem

Po dokončení registrace a úspěšném zvládnutí testu obdržíte unikátní identifikační kód, kterým je nutné označit všechny vlastněné drony (a i ty vyrobené). Dron lze opatřit nálepkou s napsaným kódem nebo ho můžete napsat rovnou na konstrukci.

Test a pilotní zkoušky

Pilot dronu musí povinně absolvovat test, ve kterém se ověřuje hlavně jeho povědomí o bezpečném létání s dronem. Základní test sestává ze 40 otázek. Minimální úroveň úspěšnosti je stanovena na 75 procentech, což znamená, že musíte správně odpovědět alespoň na 30 otázek. Mezi oblasti, kterých se otázky v testu týkají, patří například:

 • letecká bezpečnost,
 • předpisy týkající se letectví,
 • omezení lidské výkonnosti,
 • omezení vzdušného prostoru,
 • obecné znalosti o bezpilotních systémech,
 • ochrana soukromí a ochrana údajů,
 • provozní postupy,
 • pojištění,
 • ochrana před protiprávními činy.

Výhodou je, že pokud se vám test na první pokus nepovede, můžete ho ještě jednou opakovat. Pokud ani na druhý pokus neuspějete, musíte znovu projít celým procesem registrace. Až poté vám systém umožní znovu se pustit do testu.

Kategorizace dronů

Možnosti využití dronů a pravidla vztahující se k jejich provozu se liší podle toho, do jaké kategorie daný dron spadá:

 • Open – základní kategorie, patří sem všechny drony určené pro běžný volnočasový provoz,
 • Specific – kategorie dronů pro profesionální využití, k jejich provozu je potřeba speciální povolení,
 • Certified – kategorie, která by měla existovat v budoucnu a do které by patřily drony určené k přepravě osob a těžkých nákladů.

Vyjma těchto hlavních kategorií existuje ještě podrobnější rozdělení, jehož přehled najdete v níže uvedené tabulce.

Kategorie dronu A1 A2 A3
Třídy, které zahrnuje C0, C1 C2 C2, C3, C4

Zdroj: registrace.dron.cz

Pravidla létání s drony

Jak již bylo zmíněno, pravidla pro létání s drony se liší podle toho, do jaké kategorie a třídy daný dron patří. Čím vyšší třída, tím jsou pravidla přísnější:

 • C0 – nesmí přelétávat nad shromážděním osob ani nad jednotlivci,
 • C1 – nesmí přelétávat nad shromážděním osob (smí pouze nad jednotlivci),
 • C2 – minimální vzdálenost od osob nezapojených do létání je 30 metrů (při nízkorychlostním režimu letu pět metrů),
 • C3, C4 – musí létat v odstupu minimálně 150 metrů od nezúčastněných osob.

Jedinou třídou dronů, u které není nutné absolvovat test, je C0. A pokud není opatřen kamerou k pořizování záznamů, nemusí být ani registrován.

Zakázané aktivity

Pro létání s jakýmkoliv typem dronu platí celá řada obecných pravidel, která nesmíte porušit:

 • dron se může pohybovat ve výši maximálně 120 metrů nad zemí,
 • s dronem musíte dát přednost všem letadlům s posádkou,
 • s dronem se nesmí létat v blízkosti letišť a dalších zakázaných oblastí,
 • z dronu se nesmí během letu shazovat žádné předměty,
 • s dronem je nutné neustále udržovat oční kontakt (mít ho stále na očích),
 • při pořizování snímků nesmíte zaznamenávat soukromé aktivity nebo činnosti snižující lidskou důstojnost,
 • v případě natočení obličeje nezúčastněné osoby nebo SPZ vozu je nutné rozmazání (pokud jste neobdrželi předem souhlas).

Sankce za létání bez platné registrace dronu

V současné době je platnost registrace dronu stanovena na pět let. Pokud někdo létá s dronem bez registrace nebo nerespektuje základní pravidla pro jeho provoz, riskuje tím velmi tučnou pokutu. Za porušení povinnosti provozovatele dronu hrozí pokuta v maximální výši pěti milionů korun. Nicméně v praxi se výše pokut pohybuje nejčastěji kolem 10 tisíc korun.

Jaké drony se musí registrovat?
Od 31. 12. 2020 platí, že musí být na území EU registrovány všechny drony, které váží více než 250 gramů a jsou opatřeny kamerou nebo jiným zařízením schopným pořizovat záznamy a získávat osobní údaje.
Jak probíhá registrace dronu v ČR?
Na portálu ÚCL je nejprve nutné vyplnit registrační formulář. K úspěšnému dokončení registrace je nezbytné mít elektronickou identitu. Po dokončení registrace provozovatele je nutné registrovat i pilota, na kterého ještě čeká test skládající se ze 40 otázek. Abyste prošli, stačí správně odpovědět na 30. Následně vám přijde na e-mail identifikační číslo pilota a doklad o úspěšném absolvování testu.
Proč je registrace dronů povinná?
V posledních letech se používání dronů a bezpilotních letadel hodně rozšířilo, proto byla zavedena povinná registrace a s ní spojená bezpečnostní opatření. Zejména těžké a rychlé drony mohou představovat velké riziko, pokud by se bez omezení proháněly vzdušným prostorem. Piloti navíc podstupují výcvik pilota, čímž se ověřují jejich znalosti bezpečného létání s dronem.
 • Našli jste v článku chybu?