Menu Zavřít

Maximální délka rodičovské dovolené činí čtyři roky. Jak správně podat žádost o její prodloužení?

23. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos
Ne vždy se maminkám či tatínkům podaří perfektně naplánovat, jak dlouho budou s dítětem doma. A když se začne blížit datum třetích narozenin jejich potomka, mohou začít panikařit. Školky jsou často přeplněné a sehnat hlídání také není snadné. Rodičovská dovolená totiž trvá jen do tří let věku dítěte a rodiče moc jiných možností nemají. Řešením pak může být žádost o neplacené volno.

Rodičovská dovolená je pracovním volnem, které musí ze zákona poskytnout zaměstnanci pečujícímu o nejmladší dítě v rodině každý zaměstnavatel. Během rodičovské dovolené nicméně neposkytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy. Ušlý zisk mu nahrazuje takzvaný rodičovský příspěvek, což je sociální dávka vyplácená státem. Ten mohou ovšem pobírat i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Někteří lidé se po několika měsících či letech opravdu těší zpátky do zaměstnání a nemohou se dočkat, až se vrátí do běžného pracovního režimu. Mnohem více rodičů ovšem zjistí, že chtějí být se svým dítětem doma co nejdéle. Mají ale vůbec nějaké možnosti, jak změnit délku rodičovské dovolené?

Standardní délka rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená navazuje u matek plynule na končící mateřskou dovolenou. Otcové na mateřskou nárok nemají, takže pokud chtějí nastoupit na rodičovskou, mohou tak učinit ihned po narození dítěte.

Rozsah čerpání dovolené si může zaměstnanec zvolit sám. Může ji čerpat buď vcelku, nebo po částech. Každopádně ale platí, že může být na rodičovské maximálně do tří let věku dítěte (tedy přesně do dne jeho třetích narozenin).

Někteří rodiče se mylně domnívají, že mohou být s dítětem na rodičovské až do jeho čtyř let – to si ovšem velmi často pletou s pobíráním rodičovského příspěvku, který lze čerpat až do čtvrtých narozenin dítěte. Rodičovský příspěvek ovšem s rodičovskou dovolenou nikterak nesouvisí. Rodič může klidně pracovat a zároveň pobírat rodičovský příspěvek.

Maximální délka rodičovské dovolené se tudíž neshoduje s délkou doby, po kterou je možné tento příspěvek čerpat. Rodičovskou dovolenou zkrátka nelze podle zákona formálně prodloužit. Existuje ale řešení, jak si rodič může s touto situací poradit a prodloužit si čas strávený doma se svým dítětem. Vyžaduje to ovšem souhlas zaměstnavatele.

Změna délky rodičovské dovolené

Pokud si chce maminka prodloužit dobu, kterou bude trávit doma se svým dítětem, nezbývá nic jiného než požádat zaměstnavatele o takzvané neplacené volno. A v tomto případě už hodně záleží na ochotě zaměstnavatele. Žádný právní předpis mu totiž neukládá povinnost uvedené žádosti vyhovět (na rozdíl od rodičovské dovolené, kterou zaměstnancům poskytnout musí), takže je to čistě na jeho rozhodnutí.

Neplacené volno

Zaměstnavatel by měl v každém případě zohlednit důvody, proč nechce zaměstnankyně či zaměstnanec nastoupit zpět do zaměstnání. V mnoha případech jde o to, že pro dítě není místo ve školce a rodičům se nepodařilo sehnat adekvátní hlídání. To rozhodně není pochybení ze strany zaměstnance.

Neplaceným volnem je ovšem možné prodloužit si rodičovskou maximálně o rok, to znamená ze tří let na čtyři roky. Zaměstnanci by každopádně měli myslet i na to, že po vyčerpání neplaceného volna už nemusí v práci nastoupit zpět na svoji původní pozici. Další nevýhodou je, že na rozdíl od rodičovské dovolené už není při čerpání neplaceného volna člověk chráněn před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a může dostat výpověď.

Pokud zaměstnankyně či zaměstnanec nenastoupí zpět do práce z vlastního rozhodnutí nebo proto, že se daná osoba vůbec nesnažila pro dítě školku zajistit, jedná se o naprostou odlišnou situaci. Zaměstnavatel v takovém případě nemusí na návrh o neplaceném volnu vůbec přistoupit.

Nedostaví-li se pak zaměstnanec po skončení rodičovské do zaměstnání, začnou mu naskakovat neomluvené absence. Toto chování je považováno za porušení pracovní kázně, a může být dokonce důvodem pro výpověď.

Firemní školky

Kromě žádosti o neplacené volno už maminky nemají moc možností na výběr. Někteří zaměstnavatelé na tento problém myslí dopředu a zřizují firemní školky, do kterých mohou zaměstnankyně či zaměstnanci své děti umístit. Do firemních školek navíc mohou chodit často i děti mladší tří let, což může být motivace pro rodiče vrátit se do práce naopak o trochu dříve.

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené

V praxi to většinou chodí tak, že zaměstnanec nebo zaměstnankyně nejprve přijde za zaměstnavatelem s dostatečným předstihem a osobně mu vysvětlí důvody, proč potřebuje zůstat s dítětem doma déle. Díky tomu se může zaměstnavatel na delší výpadek zaměstnance lépe připravit.

Zaměstnavatel pochopitelně nemá právní povinnost zaměstnanci vyhovět, ale pokud jde o seriózního a pracovitého člověka, kterého si chce ve své firmě udržet, s vysokou pravděpodobností mu tento záměr umožní. Pokud zaměstnavatel s návrhem zaměstnance souhlasí, stačí pak sepsat ještě písemnou žádost.

Vzor žádosti o prodloužení rodičovské dovolené

Žádný oficiální formulář nebo vzor žádosti o prodloužení rodičovské dovolené sice neexistuje, ale pokud si chcete usnadnit práci, měli byste se při jejím sepisování držet několika zásadních bodů. Nesmí zde chybět identifikace zaměstnavatele a vás jako zaměstnance. Jako věc byste měli uvést ,Žádost o poskytnutí neplaceného volna.

Myslete na to, že pokud budete se zaměstnavatelem jednat na rovinu a v žádosti objektivně vysvětlíte, proč potřebujete s dítětem zůstat déle doma, máte vyšší šanci, že vám vyhoví. Pokud se nepodařilo dítě umístit do státní školky, bude žádost vypadat lépe, jestliže k ní připojíte navíc ještě vyjádření školky o nepřijetí dítěte. Dále je potřeba uvést, od kterého do kterého data chcete neplacené volno čerpat. Na konec žádosti pak připojte datum a svůj podpis.

Jaká je obvyklá délka rodičovské dovolené?
Rodičovskou dovolenou je možné čerpat maximálně do tří let věku dítěte. Je čistě na rozhodnutí zaměstnance, zda bude dovolenou čerpat po částech, nebo vkuse. Podstatné je, že ji nelze podle zákona prodloužit. Lze ovšem zaměstnavatele požádat o neplacené volno.
Kdy nahlásit délku rodičovské dovolené?
Zaměstnanec by měl o svých úmyslech zůstat s dítětem doma déle informovat zaměstnavatele pokud možno osobně a s dostatečným předstihem. Jednak je to slušnost, ale hlavně mu tím umožní připravit se na výpadek svého pracovníka. Nástup na rodičovskou je pak určitě vhodné oznámit ještě před dočerpáním mateřské.
Jak podat žádost o prodloužení rodičovské dovolené?
Zaměstnanec by měl nejprve za zaměstnavatelem osobně zajít a vysvětlit mu, proč potřebuje s dítětem zůstat doma déle. Zaměstnavatel si pak může celou situaci v klidu promyslet a rozhodnout se, zda mu v žádosti o neplacené volno vyhoví. Pokud ano, doporučuje se sepsat ještě písemnou žádost, ve které budou uvedeny veškeré podrobnosti.
  • Našli jste v článku chybu?