Předčíslí účtu banky nemají povinnost vytvářet. Pokud ho však máte, je potřeba ho při transakcích uvádět

23. 1. 2023
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos.com

V dnešní době si už většina občanů České republiky neumí život bez účtu v bance ani představit. Kromě běžného konta přitom existují různé typy účtů, od osobních přes podnikatelské po spořicí. Některé z nich obsahují i takzvané předčíslí bankovního účtu, které je nedílnou součástí jedinečného kódu pro identifikaci majitele daného konta.

Co je to předčíslí účtu

Strukturu čísla bankovního účtu stanovuje vyhláška České národní banky (ČNB) jako maximálně 20místný kód, který je určen pro realizaci platebních transakcí na národní úrovni. Pokud chcete vědět, co je předčíslí bankovního učtu, pak vězte, že se jedná o část této struktury, která se nachází na začátku čísla před pomlčkou. Mnoho bankovních společností předčíslí nepoužívá, jelikož to není jejich povinnost, avšak některé ano. Proto je možné setkat se při finančních operacích s formáty, které předčíslí obsahují, ale i s takovými, kde zcela chybí.

Z čeho se skládá číslo bankovního účtu

Od začátku 90. let minulého století se dodnes používá stejný formát bankovního čísla účtu. Jeho podoba se skládá ze základní části a kódu banky, tedy kódu platebního styku. Základní část obsahuje od dvou do deseti numerických znaků. Za ní následuje kód banky, jejž může tvořit čtyři až šest čísel. V praxi se však setkáte ve valné většině případů se čtyřmístným kódem banky. 

Jak bylo výše zmíněno, někdy může obsahovat číslo účtu předčíslí. To se skládá nejméně ze dvou, nejvíce však z šesti čísel a je odděleno od základní části pomlčkou. Formát čísla účtu tedy může mít dvě následující podoby:

  • předčíslí – základní část / kód banky,
  • základní část / kód banky.

Základní část a předčíslí slouží k identifikaci majitele účtu, kód platebního styku zase identifikuje banku, u níž je daný účet veden. Takto popsaný formát se pak využívá výhradně pro tuzemský platební styk. V případě zahraničních finančních transakcí je potřeba používat mezinárodní formát čísla účtu známý pod zkratkou IBAN neboli International Bank Account Number.

Co je IBAN aneb jak poslat platbu do zahraničí. Seznamte se s mezinárodním formátem pro platební styk
Přečtěte si také:

Co je IBAN aneb jak poslat platbu do zahraničí. Seznamte se s mezinárodním formátem pro platební styk

Jak zjistit předčíslí účtu

Pokud jde o zapomenuté předčíslí účtu, pak není nic snazšího než se přihlásit do svého internetového bankovnictví, kde je celé číslo vašeho účtu včetně předčíslí uvedeno. Tuto informaci najdete mimo to také ve smlouvě o zřízení bankovního konta, kterou jste podepisovali v bance při jeho vzniku. Pokud zadáváte platební údaje při odesílání platby a nejste si jisti, co vyplnit do kolonky předčíslí, pak je to vždy ta část účtu, která se nachází před pomlčkou (dvě až šest čísel). V případě, že účet předčíslí nemá, tuto část jednoduše vynecháte.

Specifickým případem odesílání platby je poštovní poukázka neboli složenka. Tuto metodu využívají některé osoby, když chtějí odeslat hotovost na číslo účtu příjemce a nemohou nebo nechtějí k tomu využít bankovní pokladnu či vkladový bankomat. Na složence se nachází kolonka pro zadání čísla účtu příjemce, avšak předčíslí zde není odděleno pomlčkou, nýbrž tučnou svislou čarou. Pokud příjemce má účet s předčíslím, vyplníte jej do první části této kolonky (před tučnou čáru). Pak následuje základní část a zvláštní kolonka pro kód banky. Pakliže účet předčíslí nemá, část před tlustou dělicí čárou vyplňovat nebudete.

Co když účet nemá předčíslí

Chybějící předčíslí účtu je zcela běžný jev, jelikož bankovní společnosti nemají povinnost jej u nově vytvářených účtů zadávat a většina z nich to ani nedělá. V případě, že číslo účtu nemá předčíslí, se můžete setkat s formátem, kdy je před pomlčkou uvedeno šest nul. Při finančních transakcích ale tyto nuly zadávat nemusíte, pokud to po vás není vyloženě vyžadováno. Jestliže předčíslí nemáte, stačí při platebním styku zadat číslo účtu ve formátu ,základní část/kód banky.

Kdy se zadává předčíslí účtu

Předčíslí a číslo účtu včetně kódu banky je potřeba zadat při každé platební transakci. Pakliže váš bankovní účet předčíslí obsahuje, není možné jej během finančních operací vynechat, neboť je součástí unikátního kódu pro platební styk, který má za cíl identifikovat příjemce platby. Pokud by odesílatel platby zadal číslo účtu nekompletní, tedy bez předčíslí, mohlo by se stát, že vám očekávané prostředky nedorazí. Jestliže však váš bankovní účet předčíslí nemá, je to zcela v pořádku a pochopitelně jej uvádět nebudete.

Kde stojí v IBAN předčíslí učtu

IBAN představuje specifický formát čísla účtu, který se používá pro mezinárodní platební styk. Tento kód tvoří velká písmena a číslice a je definován normou ISO 13616. Formát IBAN se skládá většinou z 34 znaků a na začátku tohoto dlouhého čísla se vždy nachází zkratka pro danou zemi, kde je bankovní účet evidován. V případě České republiky je to zkratka CZ.

FIN - tip č.2

Obsahuje číslo vašeho účtu předčíslí?

Strukturu IBANu tedy tvoří dva znaky kódu země, dva znaky kontrolních číslic, které slouží jako ochrana proti chybnému zadání, kód banky, u níž je daný účet veden, a 20 znaků vyjadřujících číslo účtu. Předčíslí bankovního účtu se pak v tomto formátu nachází hned za kódem banky. IBAN je možné zjistit v internetovém bankovnictví nebo pomocí online generátoru na internetu.

U některých zahraničních plateb je navíc potřeba znát jak IBAN, tak rovněž specifický kód BIC. V případě takzvaných SEPA plateb vám však postačí pouze IBAN. Jedná se o rychlé bankovní převody realizované v rámci SEPA prostoru. Ten zahrnuje země, kde je možné provádět platby v eurech. V současné době spadá do tohoto prostoru 36 evropských zemí, z toho 27 členských států Evropské unie.

Co znamená předčíslí účtu?
Předčíslí účtu je součást struktury čísla bankovního konta, které tvoří unikátní kód pro identifikaci jeho majitele při platebním styku. Nachází se na začátku čísla účtu před pomlčkou a tvoří jej dva až šest numerických znaků. Bankovní společnosti nemají povinnost předčíslí při vytváření bankovního konta zadávat, takže se při finančních operacích můžete setkat s účty bez něj i s ním.
Jak zjistím předčíslí účtu?
Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak zjistit předčíslí bankovního účtu, je navštívit své internetové bankovnictví, kde je tato informace uvedena. Pakliže internetové bankovnictví nepoužíváte, naleznete údaj o čísle vašeho konta ve smlouvě o jeho zřízení, kterou jste uzavřeli s příslušnou společností. Předčíslí se uvádí vždy před pomlčku daného čísla účtu.
Kdy je potřeba uvádět předčíslí účtu?
Pokud vaše číslo účtu obsahuje předčíslí, je nezbytné jej uvádět při každé finanční operaci. Pokud byste jej vynechali a uvedli byste pouze základní část a kód banky, pravděpodobně by transakce nebyla provedena. Předčíslí společně se základní částí a kódem banky tvoří jedinečný identifikační kód, proto je nutné uvádět vždy kompletní údaj.
  • Našli jste v článku chybu?