Poplatek za psa je zákonem daná povinnost všech psích páníčků. Máte pro letošek zaplaceno?

28. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos
Pořízení pejska je snem mnoha dětí i dospělých. Než se ale rozhodnete pro tento dlouhodobý závazek, je nutné uvědomit si, že vám z něj plynou určité povinnosti, mezi které patří i zákonem stanovené poplatky za psa. Ačkoliv se nejedná o nejvyšší náklady, které budete muset v souvislosti s péčí o zvíře vynaložit, je potřeba si každoroční povinnost platby ohlídat.

K čemu slouží poplatek za psa

Účelem místních poplatků spojených s držením psího mazlíčka je pokrytí nákladů vynaložených na údržbu čistoty města, která je chovem psů ovlivněna. Tím je myšlen především nákup veřejně dostupných sáčků na psí exkrementy, provozování služeb, jejichž součástí je úklid psích exkrementů z veřejného prostranství včetně vývozu odpadkových košů k tomu určených, a podobně. Výše sazeb jsou stanoveny zákonem o místních poplatcích a povinnost platit je má každý držitel psa (staršího více než tři měsíce) s trvalým pobytem či sídlem na území České republiky.

Sazby místních poplatků

Pro každou obec v České republice se sazby poplatků za psa trochu liší. Jinou částku ročně odvedou lidé v Praze či dalších větších městech a jinou osoby žijící v malé obci na venkově. Navíc je sazba rozdílná v případě prvního, druhého nebo dalšího psa. Někteří lidé jsou od těchto poplatků osvobození, o tom si ale povíme později. Nyní se pojďme podívat, kolik zaplatíte za své čtyřnohé mazlíčky v roce 2023 ve třech největších městech České republiky.

Poplatek za psa v Praze

Místní poplatek za jeden rok v naší metropoli činí v případě prvního psa 1 500 korun. U druhého mazlíčka je to pak 2 250 korun. Aby to ale nebylo tak jednoduché, tyto částky platí pouze pro osoby, které bydlí v bytech. V případě rodinných domů je to trošku odlišné a záleží na tom, v jaké lokalitě se trvalé bydliště nachází. Dle zákona o místních poplatcích jsou sazby poplatků za psy v rodinných domech v Praze následující:

RD v městských částech Praha 1 až Praha 15 a Praha 17

  • první pes – 600 korun,
  • druhý pes – 900 korun.

RD v ostatních městských částech Prahy

  • první pes – 300 korun,
  • druhý pes – 600 korun.

Pokud máte trvalé bydliště v Praze a vezmete si psa z útulku, který je provozován na území hlavního města, jste po dobu dvou let osvobození od tohoto místního poplatku. Zároveň osoby pobírající invalidní, starobní, vdovský nebo sirotčí důchod mají sazbu v hlavním městě nižší, a to 200 korun za prvního psa a 300 korun za druhého. 

Poplatek za psa v Brně

Město Brno je na tom, co se týká poplatků za psy, podobně jako naše metropole. Jejich výše se odvíjí od lokality bydliště a typu budovy. V druhém největším městě České republiky tak za svého prvního pejska zaplatíte také 1 500 korun a za druhého 2 250 korun, bydlíte-li v bytovém domě v centru města. Pakliže žijete v domě rodinném, budou tyto částky nižší, a to konkrétně 600 korun a 900 korun. Osoby starší 65 let pak platí pouze 200 korun za prvního a 300 korun za druhého psa. Sazby na periferii města přitom také bývají o něco nižší.

Poplatek za psa v Ostravě

Místní poplatek je v Ostravě o něco nižší než u předchozích dvou měst. Liší se opět v závislosti na městské části. V případě bytových domů platí majitelé psů částku v rozmezí od 200 do 1 500 korun. Nejvyšší částku pak samozřejmě zaplatí osoba, která se svým mazlíčkem bydlí v centru města, méně pak páníček žijící na okraji Ostravy.

Pokud žijete v rodinném domě v Ostravě, za svého prvního psa budete ročně platit pouhých 120 až 300 korun, za druhého pejska pak 180 až 600 korun. V případě seniorů je sazba opět výrazně nižší, a to od 100 do 300 korun podle toho, zda se jedná o prvního, druhého nebo dalšího psa. Pokud si však adoptujete zvíře z útulku a žijete v lokalitě Slezská Ostrava, nebudete muset první rok platit vůbec nic.

Kdo je od poplatku za psa osvobozen

Existují specifické případy, kdy obec může občanovi uvedený poplatek trvale či dočasně odpustit, nebo alespoň snížit. Jedná se o situace, kdy si majitel vezme zvíře z útulku, nechá svého mazlíčka vykastrovat nebo je držitelem psa záchranářského. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích pak dále stanovuje, kdo je zcela osvobozen od povinnosti platit roční poplatek za svého psa. Dle této legislativy tak nemusí konat jedinci, kteří spadají do jedné z uvedených skupin:

  1. osoba nevidomá či držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  2. osoba závislá na pomoci jiného člověka podle zákona upravujícího sociální služby,
  3. trenér asistenčních psů,
  4. provozovatel útulku pro zvířata,
  5. osoba, jíž bylo držení a používání psa nařízeno zvláštním právním předpisem (například psovodi Policie ČR, myslivci, apod.).

Jaké jsou lhůty pro zaplacení

Jelikož je placení poplatku za psa zákonem stanovená povinnost, je nezbytné ji dodržovat. V momentě, kdy si psa pořídíte, musíte jej bez prodlení přihlásit správci poplatku, tedy příslušnému městskému úřadu nebo úřadu městské části. Jedná-li se o štěně, přihlaste jej nejpozději 15 dnů poté, co dosáhne věku tří měsíců. Povinnost přihlásit svého psa přitom platí také pro osoby, jež jsou od poplatku osvobozeny.

UX23

Splatnost poplatku je stanovena vždy nejpozději k 31. březnu daného kalendářního roku. Pokud si psa pořídíte později, než je poslední den termínu splatnosti, vzniká vám povinnost zaplatit stanovenou částku ke dni, kdy psa přihlašujete příslušnému úřadu. Poplatková povinnost pak zaniká dnem, kdy přestáváte být držiteli psa, to znamená například dnem úhynu zvířete, jeho prodejem, darováním čí ztrátou.

Co když nezaplatím poplatek za psa

Pokud poplatek neuhradíte, hrozí vám pokuta ve výši až trojnásobku původní částky. Pakliže neplatíte opakovaně, vystavujete se riziku, že neuhrazená suma bude vymáhána formou exekuce dle daňového řádu. Proto je potřeba předtím, než si pořídíte psího kamaráda, myslet na všechny povinnosti, které vám z jeho držení plynou. Placení místního poplatku je pouze takzvaným zrnkem písku, co se týká nákladů na život takového domácího mazlíčka.

Proč se platí poplatek za psa?
Místní poplatek za držení psího mazlíčka vznikl na základě potřeby udržovat veřejné prostranství daného města v čistotě (zahrnuje například služby spojené s úklidem psích exkrementů) a zároveň přispět na financování určitých aktivit spojených s chovem psů, jako je příspěvek na provoz útulku, na udržování a rekultivaci parků a zeleně a podobně.
Do kdy zaplatit poplatek za psa?
Stanovenou částku je potřeba uhradit nejpozději 31. března příslušného kalendářního roku. V případě, že k pořízení psa došlo později, vzniká povinnost platby poplatku ke dni jeho přihlášení na městský úřad nebo na úřad městské části. Povinnost odvádět poplatek zaniká ve chvíli, kdy majitel přestal být držitelem psa (úhynem zvířete, jeho prodejem, darováním nebo ztrátou).
Kdo nemusí platit poplatek za psa?
Od poplatku za psa jsou ze zákona osvobozeny nevidomé osoby, dále jedinci, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka (dle zákona o sociálních službách), osoby provádějící výcvik asistenčních psů, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a lidé, kterým držení psa nařizuje zvláštní právní předpis.
  • Našli jste v článku chybu?