Otcovská dovolená se v roce 2022 prodlužila na 14 dní. Nově lze dávku čerpat i v prodloužené lhůtě

27. 3. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos

Zatímco v jiných evropských zemích i ve světě se jedná o věc zcela běžnou, do České republiky zavítala otcovská dovolená jako nový typ sociální dávky až v roce 2018. I proto, že byl první rok zájem o otcovskou dovolenou poměrně nízký, přišel rok 2022 s několika změnami. Prozradíme, jaké jsou výhody otcovské dovolené a jakým způsobem o ni žádat.

Otcovská dovolená 2023

Otcovská dovolená, správně nazývaná jako otcovská poporodní péče, slouží jako náhrada příjmu čerstvým tatínkům, kteří chtějí první dny života svého potomka strávit doma a naplno se věnovat péči o dítě. K tomu, aby člověk dosáhl na tento druh finanční podpory, musí ovšem splnit zákonem dané podmínky.

Nastoupit na otcovskou dovolenou mohli novopečení tatínci poprvé 1. února 2018. Zpočátku se zdálo, že bude o dávku vysoký zájem, ale konečná čísla hovořila opačně. Podporu podle údajů ČSSZ využilo jen 38 % tatínků. Důvodem byla krátká doba pobírání dávky, nutnost splnění mnoha podmínek i nízká výše samotné dávky.

I proto byla od 1. 1. 2022 otcovská dovolená vylepšena několika změnami, díky kterým může být pro tatínky mnohem atraktivnější.

Délka otcovské dovolené

Lidé se většinou ptají hlavně na to, jak dlouho trvá otcovská dovolená. Nejvýraznější změnou, kterou otcovská prošla, je právě její prodloužení. Původně mohli tatínci pobírat dávku pouhých 7 dní, což bylo jedním z hlavních důvodů nízkého zájmu. Od ledna 2022 tak mohou žadatelé čerpat otcovskou dovolenou až 14 kalendářních dní.

Ve specifických případech se také prodlužuje šestitýdenní období po narození dítěte, po které mohou otcové dávku čerpat. Lhůtu lze prodloužit o kalendářní dny, během kterých došlo k hospitalizaci miminka a které spadají do období šestinedělí. Typicky jde například o situace, kdy je nedonošené miminko umístěno do inkubátoru.

Je tedy čistě na tatínkovi, zda bude otcovskou čerpat v období, kdy je dítě v nemocnici, či až po jeho návratu domů. Dávku ovšem nelze čerpat přerušovaně.

Otázky pak často vznikají v případech, kdy otec pečuje o dvojčata či vícerčata. Počet dětí legislativa v tomto směru nicméně nezohledňuje, otcovská tatínkovi náleží vždy jen jednou. Vedle otcovské ale mohou tatínkové požádat i o peněžitou pomoc v mateřství, respektive pobírat „mateřskou“ místo matky dítěte. Při narození dvojčat a vícerčat jde o 31 týdnů, u jednoho miminka o 22 týdnů.

Nárok na otcovskou dovolenou

Zákonné podmínky, bez kterých člověk na otcovskou nedosáhne, se ovšem nijak nemění. Tou základní je účast na nemocenském pojištění, kdy je z příjmu ze zaměstnání odváděno pojistné na sociální zabezpečení.

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Na dávku tak nedosáhnou studenti ani osoby vedené jako uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce.

Úřady se pak budou mimo jiné zajímat i o to, jestli je žadatel zapsán na matrice jako otec dítěte. Pokud není (například se ožení s čerstvou maminkou, která má dítě s jiným mužem), na otcovskou nemá nárok.

Na druhou stranu, poměrně málo známou informací je, že i v případě převzetí dítěte mladšího 7 let věku do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu může muž na otcovskou nastoupit. Tento fakt je nutno prokázat příslušným potvrzením.

Výpočet otcovské dovolené

Pravidlo, že výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, zůstává neměnné. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmů za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dovolenou. Rozumí se tím konkrétně úhrn příjmů, které jsou rozhodující pro odvody na pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění.

Zpravidla se jedná o mzdy, platy a další mzdové náležitosti, které jsou předmětem daně z příjmů. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se pak ještě upravuje pomocí tří redukčních hranic. Pro rok 2023 vypadají následovně:

  • částka do 1345 Kč – započítá se 100 %,
  • částka nad 1345 Kč do 2017 Kč – započítá se 60 %,
  • částka nad 2017 Kč do 4033 Kč – započítá se 30 %,
  • k částce nad 4033 Kč se již nepřihlíží.

Vzhledem k výše zmíněnému se proto v praxi běžně stává, že místo otcovské volí tatínkové raději možnost práce z domova, případně regulérní dovolené, neboť jim tak za dané období nejsou kráceny jejich výdělky.

Žádost o otcovskou dovolenou: formulář

Chce-li muž žádat o otcovskou, měl by to v první řadě oznámit svému zaměstnavateli. Jakmile tak učiní, je potřeba vyplnit na stránkách ČSSZ formulář s názvem Žádost o dávku otcovské poporodní péče. První stranu vyplňuje žadatel, druhou zaměstnavatel.

Na konci čerpání dávky zaměstnavatel odešle vyplněný formulář okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), která o dávce rozhodne a následující měsíc ji vyplatí. Dávka se buď posílá na bankovní účet, nebo prostřednictvím složenky. OSVČ musí vyplněný formulář podat osobně po uplynutí podpůrčí doby přímo u své OSSZ.

Kalkulačka otcovské dovolené

Výpočet otcovské dovolené si zkuste na naší kalkulačce. Peněžitá dávka při otcovské je sestavena tak, aby nahrazovala ušlou čistou mzdu hlavně lidem s příjmem výrazněji pod průměrnou mzdou.

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

Krátce po zavedení této nové sociální dávky vznikly mezi zaměstnavateli a zdravotními pojišťovnami dohady o tom, kdo je povinen hradit za novopečené tatínky na otcovské dovolené zdravotní pojištění.

Ačkoliv se tomu některé pojišťovny zprvu bránily, například Všeobecná zdravotní pojišťovna zaměstnavatele po nějaké době informovala o možnosti zpětně nahlásit všechny své pracovníky, kteří nastoupili na otcovskou dovolenou, jakožto státní pojištěnce (tedy osoby, za něž platí zmíněné zdravotní pojištění stát).

Jak se změnila otcovská v roce 2022?
Nevýraznější změnou bylo prodloužení dovolené z jednoho týdne na dva týdny. Dále se v některých případech prodlužila také šestitýdenní lhůta pro čerpání otcovské dovolené. V roce 2023 se pak mění redukční hranice, podle kterých se upravuje denní vyměřovací základ.
Jak podat žádost o otcovskou dovolenou?
V prvé řadě je nezbytné o tomto úmyslu informovat zaměstnavatele. Poté je potřeba navštívit oficiální web ČSSZ a vyplnit zde formulář s názvem Žádost o dávku otcovské poporodní péče. První stranu vyplňuje žadatel, druhou jeho zaměstnavatel. Ten poté formulář odešle na příslušnou OSSZ.
Kdo má nárok na otcovskou dovolenou?
Nárok na otcovskou dovolenou mají všichni zaměstnanci, za které zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění, a dále OSVČ, které splní podmínku dobrovolné účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Na dávku nedosáhnou studenti a osoby vedené v evidenci úřadu práce.
  • Našli jste v článku chybu?