Miliony pro černé duše. Dotace na sport putují hlavně fotbalistům a hokejistům

28. 7. 2018
Zdroj: Hynek Gloss, Euro

Přestože sokolové disponují druhou největší členskou základnou, větší dotace dostávají jak fotbalisté, tak hokejisté, atleti, tenisté či basketbalisté.

Na plakátech, programech a dalších tiskovinách k jakékoliv sportovní akci pořádané v Česku se to hemží logy sponzorů a podporujících firem. Ale peníze, které putují do sportu z komerčního sektoru, jsou jen zlomkem částky, kterou sportovci dostávají z rozpočtů obcí, krajů a státu. „Veřejnoprávní“ dotace a granty jsou - vedle vlastních peněz sportovců - pro fungování sportu v Česku klíčové. I podle výpočtů konzultační společnosti KPMG činila v roce 2017 úhrnná suma 20,4 miliardy korun. „Situace se v posledních letech příliš nemění, úloha veřejných prostředků je nyní nezastupitelná,“ říká Zdeněk Tůma, partner KPMG.

Když částku rozklíčujeme, dostaneme se k zajímavému zjištění: dotace ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly ministerstva školství, představuje zhruba čtvrtinu, z krajů jde jen 1,4 miliardy a nejvíce grantových peněz dávají na sport obce a města: 13,7 miliardy. „Je třeba poznamenat, že financování sportu z veřejných zdrojů roste v posledních letech pouze nominálně, nikoliv v poměru k hrubému domácímu produktu. Podíl veřejných výdajů na sport je však stabilní a pohybuje se mírně nad 0,4 procenta HDP,“ vysvětluje Tůma.

Miliardoví fotbalisté

Ponechme stranou peníze z obcí a krajů, jejichž analýza by vydala na samostatnou publikaci, a zaměřme se na ty, které sportovním svazům, asociacím a velkým tělovýchovným subjektům, jako je Sokol, rozděluje stát. Statistiky Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), které působí při brněnské Masarykově univerzitě a pro stát zpracovává rozbory financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů, hovoří jednoznačně: největším příjemcem erárních prostředků je dlouhodobě Fotbalová asociace České republiky (FAČR). V letech 2014 až 2016 získala ze státního rozpočtu v rámci několika dotačních titulů mezi 314 až 376 miliony korun ročně. Mimochodem, údaje za rok 2016 pocházejí ze serveru HlidaciPes.org, neboť rozbor za rok 2016 nebyl vládou dosud schválen.

 Dotace pro sportovní svazy

„Fotbalová asociace získala ve sledovaném období vůbec nejvíce dotací ze všech nestátních neziskových organizací, se kterými naše rozbory pracují,“ popisuje Jakub Pejcal z CVNS. Úspěšný v získávání dotací je i Pražský fotbalový svaz, který v uvedených letech inkasoval z municipálních zdrojů částky od 49,9 do 52,9 milionu. Každoročně.

Skromnější sokolíci

Naproti tomu Česká obec sokolská (ČOS), jejíž členská základna je ve srovnání s FAČR zhruba poloviční, inkasovala dle CVNS v letech 2014 až 2016 částky v rozmezí od 79 do 85,6 milionu korun. Potvrzují to i statistiky poskytnuté MŠMT s tím, že dominantní část rozdělených grantů je neinvestičního rázu - tedy peníze na provoz, nikoliv na potřebné rekonstrukce sokoloven a sportovišť.

Pro letošek se přece jen podařilo bratrům a sestrám vydobýt peníze na investice: „Pro jednotlivé pobočné spolky (tedy ne centrální organizaci ČOS - pozn. red.) bylo v roce 2018 schváleno a již vyplaceno 141,9 milionu korun,“ řekl týdeníku Euro Karel Kovář, náměstek MŠMT pro řízení sekce sportu a mládeže. Na neinvestičních dotacích pak ČOS letos získá 72,4 milionu, podstatná část z toho byla přidělena na Všesokolský slet.

 Finanční prostředky alokované na sport z veřejných zdrojů

Oproti jiným sportovním spolkům přicházejí sokolové dost zkrátka. O fotbale už byla řeč (a letos mají slíbeno 555 milionů), ale kupříkladu i hokejisté, kteří disponují jen zhruba pětinovou členskou základnou, mají přislíbeno přes 201 milionů; atletů je dle neoficiálních údajů 72 tisíc, z MŠMT mají příslib 182milionové neinvestiční dotace. A tenistům, jichž je necelých 70 tisíc, má přibýt 128 milionů.

Údaje o počtech členů jednotlivých svazů jsou neoficiální, až na výjimky s nimi bafuňáři pracují „kreativně“. Velikost členské základny totiž ovlivňuje výši přidělených dotací (byť například u sokolů zjevně není rozhodující). Vykazování černých duší a zneužívání dotačního systému se přestalo líbit politikům a státním úředníkům, proto iniciovali vznik rejstříku sportovních organizací, sportovců a trenérů. Systém - ve formě webové aplikace - otevřelo MŠMT právě na začátku tohoto měsíce. Povinnost zapsat se mají všechny organizace žádající podporu ze státního rozpočtu. Doufejme, že po naplnění rejstříku se výrazně zlepší transparentnost rozdělování dotačních miliard.

Přečtěte si také:

Fotbalová asociace šetří, kde se dá, stejně si ale dopřála desetimilionový výlet do Číny

Péče o sokolovny je naše poslání, říká starostka Sokola Moučková

FIN - tip č.2

Sokol musí odmítat zájemce o členství. Chybí mu trenéři i peníze na provoz

 Pochod sokolů Prahou v roce 2018


  • Našli jste v článku chybu?