Menu Zavřít

Kdo získal Covid úvěr? Přísně tajné!

20. 4. 2020
Zdroj: Mladá fronta

Také jste si říkali, že když teď stát poskytuje firmám poměrně štědrou podporu, byť na ni dosáhne jen malá část žadatelů, budou chtít úřady rozptýlit obavy, zda se nepreferují jen některá odvětví ekonomiky anebo snad dokonce vybrané podniky? A že stát zveřejní, kdo úvěr či státní záruku získal? Velký omyl.

Staré otřepané tři právníci rovná se čtyři názory, zde platí beze zbytku. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která poskytovala malým a středním podnikům úvěry v rámci programu Covid I a státní záruky coby podporu označovanou jako Covid II, tvrdí, že je vázána bankovním tajemstvím. A seznam tudíž nemůže poskytnout. Nicméně od několika klientů prý má schváleno, že jsou případně ochotni zodpovědět dotazy novinářů, jak banka vysvětluje v oficiálním stanovisku.

Právníci nebo i ministerstvo průmyslu, s nimiž týdeník Euro problematiku konzultoval, mají jiné názory. Třeba, že programy Covid I a Covid II jsou poskytovány v režimu veřejné podpory a podpory de minimis (podpora malého rozsahu), tudíž příjemci by měli být zveřejněni. Anebo že podpora označovaná jako Covid II není veřejnou podporou, protože i když úroky z nich má hradit stát, nejedná se při jejich poskytnutí o narušení hospodářské soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví.

Jen pro připomenutí Smlouva o fungování EU veřejnou podporu zakazuje, neboť potenciálně narušuje hospodářskou soutěž. Existují ale výjimky, a tou je právě zmíněný režim de minimis, což je podpora malého rozsahu do určité výše finančního plnění. ČMZRB přitom sama ve výzvě k oběma programům uvedla, že jsou poskytovány v rámci veřejné podpory a podpory de minimis. A podpora de minimis má svůj veřejný registr, kam lze nahlížet. Příjemce Covid podpory tam ale nehledejte.

chytré podnikání - tip témata

Týdeník Euro požádal osmého dubna na ministerstvu průmyslu o seznam příjemců podpory Covid, a to podle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Resort průmyslu je totiž spolu s ČMZRB iniciátorem této podpory. Ministerstvo zatím informace nedodalo, data ale slibuje poslat během několika dní. Jak je to tedy s tím bankovním tajemstvím? ​

  • Našli jste v článku chybu?