Menu Zavřít

Jednotné krabičky cigaret: Nezamýšlené důsledky dobrých úmyslů

31. 5. 2016
Autor: Jan Rasch, Euro E15

V medicíně je první zásadou přístupu lékaře k péči o pacienta především neublížit. Pro vlády na celém světě je ústředním cílem pro oblast veřejného zdraví kontrola tabáku. Ve snaze o dosažení tohoto cíle, proti kterému asi nikdo nemůže nic namítat, vlády někdy ignorují lékařské heslo „neublížit“ a přijímají dobře míněné snahy, které vedou k opačnému efektu než k tomu, kterého chtěly dosáhnout.

Už dříve v tomto roce jsem předložil svědectví spojenému výboru pro prosazování práva Australského parlamentu, kde jsem detailně popsal globální problém nezákonného obchodu s tabákem. Na rozdíl od globálního trhu s drogami je pro většinu lidí nezákonný obchod s tabákem prakticky neznámý. Jen málo lidí si je vědomo toho, že tento obchod může být pro organizované zločinecké skupiny stejně výnosný jako distribuce a prodej kokainu a heroinu (a v mnoha případech i výnosnější).

V Evropě jsou roční ztráty státu související s nelegálním obchodem s tabákem ve zprávě společnosti Transcrime nazvané „European Outlook on ITTP (2015)“ (Evropský výhled v oblasti nezákonného obchodování s tabákem, 2015) odhadovány na více než 10 miliard Euro, přičemž pašeráci mají zisk více než 10,5 milionů Euro. I přes rozsah tohoto problému to však pro vlády zůstává menší prioritou a boji s ním věnují mnohem méně zdrojů ve srovnání s úsilím věnovaným omezení nelegálních drog.

Ztráta miliard euro v příjmech a bezděčné povzbuzení pro zločince k nezákonnému obchodování s tabákem tím, že to není priorita, je samo o sobě zneklidňující. Zneklidňující jsou také škody na zdraví lidí, kteří užívají nelegální tabák. Většina nelegálních výrobků se nevyrábí v souladu s přísnými výrobními pravidly, která státy vyžadují pro legální tabákové výrobky, ani nepodléhají přísným marketingovým pravidlům, čímž se nelegální tabákové výrobky stávají dostupnými pro děti.

Vlády by bezesporu nikdy nezavedly předpisy, které by subjektům obchodujícím s nelegálními drogami jejich podnikání usnadnily, a přesto přesně to vidíme ve vztahu k nelegálnímu tabáku.

Světová zdravotnická organizace (WHO) loni svůj každoroční Světový den bez tabáku zaměřila na obchod s nelegálním tabákem. 31. května bude WHO opět slavit Světový den bez tabáku, tentokrát se zaměří na „jednotné balení“ tabákových výrobků. Je na místě, že tato dvě témata se v nedávné době stala tématy pro WHO, protože jedno napomáhá druhému.

V Austrálii implementace jednotného balení tabákových výrobků, které vyžaduje, aby byl veškerý tabák prodáván v jednotných krabičkách bez jakéhokoli označení značky, je názornou ukázkou předpisu, který může dosáhnout pravého opaku toho, co bylo jeho záměrem. Ačkoli budou potřebná ještě další tvrdá data, růst prodeje nelegálního tabáku od zavedení australského restriktivního balení do jednotných krabiček může naznačovat riziko, že se jedná o příklad předpisu, který způsobuje vzrůst kriminality, snižuje zdraví prospěšný dopad, a přitom má přímý vliv na příjmy státu.

Ve snaze o snížení škod způsobených používáním tabáku Austrálie nechtěně otevřela dveře ke snížení ochrany zdraví.

Jak jsem říkal v mém svědectví před společným výborem, pokud má být omezeno nezákonné obchodování s tabákem, je nezbytné pochopit kompromis, který je potřeba mezi regulací legálního tabákového trhu a dopadem předpisu na nelegální trh. Jednoduše řečeno: přinášejí extrémní omezení vůči legálním výrobcům tabákových výrobků větší svobodu nelegálním prodejcům tabákových výrobků?

Veřejné zdraví a veřejnou bezpečnost není možné považovat za dvě oddělené a nesouvisející záležitosti. Toto rozdělení práce nebude fungovat. Ti, kteří regulují zdravotní problematiku, nemohou ignorovat problematiku prosazování zákona.

Vlády musí místo toho přijmout přístup, který bude maximalizovat zdravotní výstup a minimalizovat příležitost ke kriminální činnosti. Jednotné balení této rovnováhy nedosahuje.

V současnosti je Austrálie jedinou zemí na světě, která zavedla jednotné balení tabákových výrobků. Brzy ji budou následovat Irsko, Francie a Velká Británie, které již přijaly příslušné zákony, zatímco další země, jako například Kanada, se tímto směrem se vší rozhodností ubírají.

Když budou tyto vlády v této politice pokračovat (přičemž další vlády je sledují a čekají), je zcela nezbytné, aby přijaly vyrovnaný přístup k regulaci založený na spolupráci. Vlády si musí být plně vědomy toho, že jejich nejlepší snaha o regulaci tabáku může vést přímo k nechtěným důsledkům. Problémy se mohou v jednotlivých zemích lišit, ale všem je jasné, že pokud je legální trh sevřen zákazovou legislativou, odpovídající nezákonný trh roste prostřednictvím zločinu a nejistoty. A v neposlední řadě rostou i náklady potřebné na vymáhání zákona.

KL24

Profesor Ernesto U. Savona je ředitelem organizace TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime (společné výzkumné centrum pro nadnárodní zločin) při univerzitě Università Cattolica del Sacro Cuore. Profesor Savona je čelním mezinárodním odborníkem na mezinárodní organizovaný zločin a praní peněz a působí jako konzultant OSN, Rady Evropy, Evropské unie a různých národních vlád.

Přečtěte si o protikuřácké politice v ČR

Němeček opět předloží protikuřácký zákon. Bez Bendovy změny

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).