Menu Zavřít

Podnikání nevychází? I při pozastavení nebo zrušení živnosti musíte splnit řadu administrativních záležitostí

19. 8. 2019
Zdroj: Bruce Mars

Podnikání umí být krásná, ale zároveň i velice zrádná věc. Jestliže se daří, můžete si vesele výskat, pokud nikoliv, může se pro jednoho stát hotovou noční můrou. V takové chvíli je pak důležité rozpoznat, kdy nastal ten správný okamžik takříkajíc zavřít krám. Jestliže se ovšem k tomuto kroku odhodláte, mějte na paměti, že i tak je potřeba dodržet několik zákonem stanovených pravidel.

Důvodů vedoucích k pozastavení nebo zrušení živnosti může být pochopitelně celá řada. Někdy vás k takovémuto rozhodnutí dovede, respektive dotlačí finanční situace, jindy se může jednat o ryze praktické řešení – například splňuje-li vaše podnikání rysy sezonní práce apod.

Chystáte se v nejbližší době pozastavit živnost?

Ať už je ale skutečná příčina taková, či onaká, návštěvě oficiálních míst se nevyhnete. Tedy pokud chcete předejít potenciálně vysokým pokutám. Za porušení oznamovací povinnosti totiž hrozí sankce až 10 tisíc korun. Jakožto osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) jste povinni platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání alespoň v jejich minimální výši, v těch dalších pak již na základě vyměřovacího základu, který vychází z porovnání vašich příjmů a výdajů. Samozřejmě za předpokladu, že toto podnikání představuje vaši hlavní výdělečnou činnost. V rámci letošního roku vypadají zmíněné zálohy následovně:
  • sociální pojištění – 2 388 korun měsíčně,
  • zdravotní pojištění – 2 208 korun měsíčně.
A právě kvůli úhradám obou typů pojištění je důležité, abyste ukončení živnosti, případně její přerušení oznámili příslušným úřadům a institucím. Přestat podnikat fyzicky totiž samo o sobě nestačí. V takovém případě byste museli sociální pojištění hradit i nadále. Jestliže však tuto skutečnost oznámíte živnostenskému úřadu, potažmo na místě zvaném Czech POINT, máte v tomto ohledu vystaráno.

Pozor na dodržení lhůty

Technicky vzato na živnostenský úřad ani Czech POINT vlastně vůbec nemusíte, ze všech možností se nicméně tato jeví jako zdaleka nejpraktičtější. Pokud totiž pozastavení živnosti, případně její ukončení neoznámíte zde, musíte vážit cestu na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), a to nejpozději do osmého dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž jste se rozhodli podnikání ukončit. Kromě OSSZ musíte tento záměr oznámit ještě své zdravotní pojišťovně a současně i na finančním úřadě. Na pojišťovnu máte dní osm, v případě „berňáku“ tak musíte učinit nejpozději 15 dní od ukončení, potažmo přerušení živnosti. Živnostenský úřad, respektive Czech POINT tedy slouží coby jakési centrální místo, kde můžete takříkajíc zabít hned tři mouchy jednou ranou. Abyste se ovšem vyhnuli návštěvě dalších zmíněných institucí, musíte zde vyplnit a následně i podat takzvaný změnový list. Na jeho základě pak zdejší úřednicí předají informaci dále.

Datum obnovení činnosti si pečlivě pohlídejte

Při vyplňování změnového listu může být na první pohled zarážející políčko povinného uvedení data, od kdy začnete živnost opětovně vykonávat. Končíte-li s podnikáním definitivně, máte přirozeně o starost méně, pokud se však jedná pouze o dočasnou pauzu, musíte zde uvést konkrétní den. Přerušení živnosti na dobu neurčitou české zákony nepřipouští. V případě, že tento termín nejste s to odhadnout, doporučuje se uvést některé prakticky zcela nereálné datum, například 9.9.2099. Pokud byste totiž napsali, že přerušujete živnost například jen na tři roky, poté se vaše plány změnily, a vy byste na tento termín zapomněli, živnost se k tomuto datu skutečně znovu obnoví. A to s sebou mimo jiné přináší povinnost hradit si sociální pojištění. Oproti tomu nikde není psáno, že byste s podnikáním nemohli v důsledku toho začít dříve, než jak jste si původně mysleli, nebo jej naopak přerušit opakovaně. Z hlediska okamžiku přerušení, potažmo zrušení živnosti není důležité, zda vám dorazily již všechny platby slíbené od vašich zákazníků. Na ty pro účely oficiálního oznámení vašeho záměru čekat nemusíte. Úřadům se jedná především o faktické přerušení/ukončení činnosti.

Zdravotnímu pojištění se nevyhnete

Jakmile svůj záměr úředně oznámíte, nemusíte již dále hradit sociální pojištění. Ovšem pozor, na pojištění zdravotní se toto pravidlo nevztahuje. Pokud se nenecháte zaměstnat, případně se nenahlásíte na úřadu práce, stanete se takzvanou osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP), která si ze zákona musí „zdravotko“ hradit sama za sebe. Jeho výše je stanovena jako 13,5 procenta z vyměřovacího základu, kterým je aktuální minimální mzda. V roce 2019 se tedy jedná o částku 1 803 korun měsíčně. Další komplikací, která s vaším rozhodnutím souvisí, je skutečnost, že doba přerušení živnosti se vám nezapočítává do období, na jehož základě vzniká posléze nárok na výplaty starobního důchodu.

Záznamy v živnostenském rejstříku zůstanou navždy

Jestliže živnost zrušíte úplně, ještě další čtyři roky budou veškeré informace o vašem podnikání dostupné v živnostenském rejstříku. Po uplynutí této doby sice k jejich vymazání nedojde, místo toho však budou přesunuty tak, aby již nebyly veřejně dohledatelné. V případě zrušení pouze jedné z několika vašich živností k žádnému přesunu nedojde vůbec. Dále čtěte: Odhad nemovitosti čtyřikrát jinak. Kdy se bez něj neobejdete a která cena je směrodatná? Překlenovací úvěr vám peníze na bydlení zajistí ihned. Vůbec se však nemusí vyplatit Eseróčko za tisícovku: Češi začínají podnikat s minimem prostředků
  • Našli jste v článku chybu?