Menu Zavřít

Rozvádíte se? Vzájemná dohoda vám ušetří čas i peníze

26. 7. 2018
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Profimedia.cz

Rozvod manželství může být nejen psychicky náročná, ale také zdlouhavá a administrativně složitá záležitost. Nejrychlejší a nejlevnější variantou je, pokud se uskuteční na základě předchozí dohody manželů. V optimálních případech se rozvod v Česku dá vyřídit do tří měsíců od podání žádosti a za poplatek 2 000 korun.

Podle obecného pravidla může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů „hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení“. Samotný rozvod se pak v právnické terminologii klasifikuje podle způsobu řešení na nesporný, sporný a ztížený.

Nesporný rozvod

Nejjednodušší variantou je nesporný rozvod, protože u něj soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství. Předem se však manželé musí dohodnout na ukončení manželství rozvodem a splnit stanovené podmínky.

Mezi základní podmínky nesporného rozvodu patří dohoda o poměrech jejich nezletilého dítěte po rozvodu manželství a dohoda na úpravě svých majetkových poměrů a bydlení po rozvodu.Dohodu nestačí interpretovat ústně, soud vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.

 Jaký byl počet rozvodů v roce 2018?

Sporný rozvod

U sporného rozvodu soud zkoumá existenci a příčiny rozvratu manželství. Děje se tak proto, že si manželé sice rozvod přejí, ale nejsou schopni se dohodnout na podmínkách pro rozvod nesporný.

Ztížený rozvod

Ztížený rozvod je nejsložitější záležitostí pro soud i manžele. Řeší se v případě, že manželství je sice rozvráceno, ale rozvod manželství by byl v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů.

Dalším důvodem rozporu je zájem manžela/manželky, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Může to být například vážný zdravotní stav jednoho z manželů.


Čeká vás rozvod a budete se muset vystěhovat?

Přečtěte si, jak uzavřít nájemní smlouvu

 Nájemní smlouva

Vzor formuláře pro rozvod

Na internetu je možné si z mnoha komerčních a poradenských webů stáhnout vzor formuláře žádosti zdarma.

Zde opět platí tři obecné zásady pro práci s internetem. Vyplatí se upřednostňovat webové stránky, se kterými sami máte dobré předchozí zkušenosti, mají dobré reference a na dané téma se specializují.

Formulář žádosti o rozvod si můžete z internetu stáhnout i za poplatek. Podle povahy rozvodu (nesporný, sporný) zaplatíte za stažený formulář většinou od 200 do 600 korun.

Jak napsat žádost o rozvod

Pokud jde o to, jak podat žádost o rozvod, je třeba si nejprve ujasnit, o jakém typu rozvodu je vlastně vůbec řeč. Jinými slovy, klíčovým faktorem pro sepsání žádosti je, zda se bude jednat o rozvod nesporný, sporný nebo ztížený.

Jako návod pro nutné písemné podání mohou posloužit právě vzory formulářů z internetu, případně můžete využít služby advokáta.

Kromě obecných náležitostí procesních podání by měly být v žádosti o rozvod uvedeny okolnosti odůvodňující rozvrat manželství bez možnosti smíření a důkazy prokazující taková tvrzení.
Dobře zvažte: Každý rozvod je individuální záležitostí. Pokud se bude jednat o složitější případ, není od věci místo využití jednoduchých vzorů a formulářů z internetu požádat o služby advokáta. Cena žádosti o rozvod, respektive její sepsání se bude pohybovat od 1 000 korun výš. Záleží na tom, jakými dalšími službami advokáta bude doplněna.

Kde podat žádost o rozvod

Vlastní řízení rozvodu probíhá u soudu, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů.

Pokud by se takový soud ve společném bydlišti nevyskytoval, je příslušný k řešení rozvodu obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení.

Když by ani tato varianta nebyla možná, přichází na řadu obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení rozvodového řízení.

Soudní řízení o rozvod manželství se může zahájit na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů.


NAŠE RADA:

Jak změnit trvalé bydliště

úřad pardubické městské části

Rozvod dohodou

Samotný rozvod může být drahou záležitostí, zároveň však nemusí pro účastníky představovat ani vysokou finanční zátěž.

Nejlevnější variantou bude vždy rozvod po předchozí dohodě manželů. Do dohody bude každopádně spadat rozdělení majetku, péče o děti a výživné. V případě rozvodu dohodou se platí poplatek 2 000 korun.

Dohoda manželů pro rozvodové řízení musí být vždy vyhotovena písemně. Pokud chcete ušetřit a máte k tomu potřebné znalosti, můžete si dohodu sepsat sami. Jak již bylo řečeno, rozvodové papíry lze zdarma stáhnout z internetu. Nezapomeňte však, že dohoda musí být notářsky ověřena.

Pokud si na samostatné sepsání dohody netroufnete nebo si nejste v daném případě jistí, využijte služeb právníka.
Hodinová konzultace vás vyjde od 1 000 korun výš. Pokud požádáte přímo o sepsání žádosti o rozvod dohodou, budete platit většinou od 1 000 do 3 000 korun.

Jak dlouho trvá rozvod manželství dohodou?

Ani pro nejjednodušší variantu rozvodu neexistují nějaké pevně stanovené lhůty nebo termíny.

Bude záležet na příslušném soudu, jak velkou obhospodařuje agendu a v jakém regionu působí. Obecně se tedy můžete orientovat podle velikosti a adresy soudu.

Další faktory, především vytížení přiděleného soudce a nařízení líčení, již neovlivníte. Můžete pouze vycházet ze zkušeností předchozích klientů s rozvodem u daného soudu.

V optimálním případě může být manželství rozvedeno do tří měsíců od podání žádosti.

Souhlasíte s výší příspěvku na péči pro osobu blízkou?

Změna příjmení po rozvodu

Partner, který přijal příjmení svého druha, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

To platí i tehdy, hodlá-li partner, který přijal příjmení svého druha s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

chytré podnikání - tip témata

V Česku lze oznámení o změně příjmení po rozvodu učinit písemně nebo sepsaným protokolem na kterémkoliv matričním úřadu.

Předepsané formuláře ani správní poplatky nejsou pro tento krok stanoveny. Podrobnosti ke změně příjmení po rozvodu se dozvíte na webových stránkách ministerstva vnitra.

  • Našli jste v článku chybu?