Menu Zavřít

Firmy nedbají na klimatickou stopu. Nemusí se jim to vyplatit, varuje Voltr z EFG

11. 5. 2021
Zdroj: Redakce
  • Reportovací požadavky Evropské unie se budou vztahovat jak na investory, tak na firmy, banky a pojišťovny

  • Taxonomie je nezbytná pro splnění závazku dekarbonizace ekonomiky do roku 2050

  • investiční společnosti, jejichž příjmy plynou z podporovaných „zelených“ oblastí, budou mít do budoucna velkou strategickou výhodu


Jako výkonný ředitel a místopředseda představenstva řídí Tomáš Voltr chod skupiny Energy Financial Group, kterou také spoluzakládal. V komentáři pro Euro.cz vysvětluje, co česká tuzemské společnosti v souvislosti s novými standardy povinného reportingu udržitelnosti, který by firmy měly poprvé předkládat za rok 2023.

Byznys čeká již v této dekádě pravidelná příprava zpráv o tom, jak na tom jsou z hlediska udržitelnosti podnikání. Tento reporting ovlivní možnost získání dotací a úvěrů pro financování zelených investic i schopnost udržet si konkurenceschopnost a získat zakázky od velkých společností.

Návrh nových standardů pro tzv. nefinanční reporting v oblasti udržitelnosti v nedávné době zveřejnila Evropská komise. Reportovací požadavky uvedené v taxonomii, představující celounijní klasifikační systém pro udržitelné hospodářské činnosti, se budou vztahovat jak na investory, tak na firmy, banky a pojišťovny. Stanou se tak standardem pro zelené půjčky, investice a dluhopisy bez ohledu na velikost subjektu, který finance přijímá.

Taxonomie je nezbytná pro splnění závazku dekarbonizace ekonomiky do roku 2050 a již dnes nefinanční reporting udržitelných aktivit zásadně ovlivňuje myšlení a aktivity na investičním trhu. Pokud mají mít výše zmíněné instituce reportovací povinnost, bude pro ně důležité, aby spolupracovali. A tak začínají mít subjekty, které mají k dispozici data o udržitelnosti podle nové direktivy, výhodu v získávání zakázek od velkých společností nebo při vyjednávání s bankami o financování zelených investic.

V Energy financial group pozorujeme, že trend dodržování udržitelných standardů rezonuje čím dál více také mezi samotnými investory, a proto řadíme zavedení udřitelné taxonomie mezi nejvyšší priority. Jako investiční společnost, která se věnuje výstavbě a provozu ekologicky šetrných energetických zařízení, dbáme na emisní neutralitu produkovaných komodit a striktní dodržování principů oběhového hospodářství. Již nyní jednáme v souladu s klimatickými cíli Evropské unie, a nemáme tedy důvod zavedení nové direktivy odkládat. Připravujeme se také na emisi certifikovaných zelených dluhopisů, kterými bychom rádi nadále financovali naše udržitelné aktivity.

Udržitelné a společensky odpovědné investice

S udržitelným investováním přímo souvisí trend tzv. ESG investic (z angl. zkr. enviromental, social and governance, pozn. red.), jejichž principy se řídí i naše skupina, a který začíná pomalu prostupovat do řad českých investičních profesionálů a drobných investorů. Investoři se soustředí na tři oblasti, a to na životní prostředí, sociální aspekty činnosti firmy a její spravedlivé vedení i férový přístup ke všem zúčastněným stranám. Také v tomto případě platí, že se společnost, která dodržuje standardy odpovědných investic, může zviditelnit v očích potenciálních klientů či partnerů. Pro investory může být zajímavá hned z několika důvodů.

Především se společnosti, které respektují pravidla ESG investování, během pandemické situace projevily jako prokazatelně odolnější než konvenční projekty (jako například ropný průmysl, dopravní průmysl či fosilní energetika). A zdá se, že zatímco tradiční sektory budou volatilitou trhu stále více poznamenány, společensky odpovědné projekty budou naopak posilovat. Důvod je nasnadě: Vytvářejí stabilní investiční prostředí. Ze stejného důvodu „zvládla“ dosavadní situaci i naše společnost, a to pakticky bez úhony, pomineme-li přísná hygienická opatření. Tržby skupiny EFG, které plynou zejména z prodeje energie z obnovitelných zdrojů, volatilita trhu výrazně nepoznamenala a v době pandemie jsme odstartovali hned několik nových projektů včetně přímého prodeje zelené energie.

Český průmysl zažívá jeden z nejrychlejších růstů v historii. Může za to statistika, pandemie i chybějící polovodičové čipy
Přečtěte si také:

Český průmysl zažívá jeden z nejrychlejších růstů v historii. Může za to statistika, pandemie i chybějící polovodičové čipy

Dá se očekávat, že investiční společnosti, jejichž příjmy plynou z podporovaných „zelených“ oblastí, budou mít nadále velkou strategickou výhodu, která se pozitivně odrazí na jejich tržbách a snáze osloví nové investory. Evropská unie podporuje oživení ekonomiky po krizi udržitelným způsobem a chystá se jej podpořit stovkami milionů EUR. Také Spojené státy zahájily první kroky svého nového akčního plánu s názvem Revoluce zelené energie. Nejperspektivnější oblasti pro zelené investice jsou z dlouhodobého hlediska energetika, mobilita a nové technologie. Přechodu k zelené energetice v posledních letech výrazně pomohly zejména zpřísňující se emisní cíle, velké výkyvy ceny ropy ale i pandemie covidu-19 a zájem spotřebitelů o obnovitelné zdroje. A další rozvoj v tomto segmentu na sebe nenechá dlouho čekat.

Banky mají reportovat už od příštího roku

U většiny českých firem zatím klíčové informace, jako je posouzení dlouhodobých rizik a nastavení strategie v souladu s cíli Pařížské dohody, a tím pádem Evropské unie, schází. To se má ale brzy změnit. Povinnost reportovat podíl investic odpovídajících standardům zelených dluhopisů a taxonomie pro banky a poskytovatele finančního kapitálu má začít platit začátkem roku 2022 a aktuálně je návrh směrnic ve fázi připomínkování členských států.

Content23

Předpokládá se, že by firmy měly připravit první report za rok 2023. Neměly by ale na nic čekat a začít s uveřejňováním takzvaných forward-looking information už letos. Díky tomu, že začnou definovat svou pozici vůči evropské snaze o bezuhlíkovou budoucnost, budou schopny rychleji reagovat na okamžité změny v ekonomice a nezavřou si dveře před celou řadou investičních příležitostí.

  • Našli jste v článku chybu?