Menu Zavřít

Prostřednictvím exekuce na plat či exekuce na účet lze vymáhat peníze na dálku. Jak se těmto situacím vyhnout?

7. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos
Pokud má člověk dluhy a jejich splácením se nijak nezabývá, může se snadno stát, že mu jednoho dne zaklepe na dveře exekutor. Moderní doba ovšem umožňuje i jiné způsoby vymáhání dluhů, kdy k žádnému osobními kontaktu vůbec dojít nemusí. Klasickým příkladem je exekuce na plat, kdy zaměstnavatel dlužníka strhává svému zaměstnanci část mzdy a tuto částku posílá na účet exekutora.

Co je exekuce na plat?

Exekuce vystupuje v procesu vymáhání neuhrazených pohledávek až jako krajní řešení, pokud není možné dlužníka donutit k jejich splácení. Exekuce pochopitelně nenastane hned v okamžiku, kdy dlužník přestane platit pohledávky. Nejprve mu jsou zasílány upomínky, výzvy či platební příkazy. V poslední fázi dochází k soudnímu jednání, po jehož rozhodnutí dostane exekutor vymáhání dluhu na starost.

Exekuce může někdy probíhat formou zabavení majetku. Další možností je takzvaná exekuce na plat, kdy dochází ke splácení dluhu prostřednictvím pravidelných srážek ze mzdy. Exekuce na plat probíhá tak, že exekutor zašle zaměstnavateli dlužníka exekuční příkaz. Zaměstnavatel je povinen se tímto příkazem řídit a strhávat každý měsíc ze mzdy určitou částku, kterou bude exekutorovi posílat.

Pokud dlužník pracuje ve velké firmě, jež zaměstnává stovky lidí, nemusí se o exekuci na plat dozvědět hned. V menších podnicích se dá předpokládat, že zaměstnavatel s touto zprávou zaměstnance obeznámí.

Jak poznat exekuci na účtu?

Druhou možností vymáhání dluhů bez osobního kontaktu exekutora a dlužníka je exekuce na účet. V této situaci dá exekutor bance dlužníka pokyn, aby mu ,zmrazila účet. Dlužník poté nemůže vybírat peníze z bankomatu, na pobočkách banky ani platit kartou vázanou k zablokovanému účtu.

Podobně jako u exekuce na plat zde exekutor využívá banku jako prostředníka k vymáhání dluhů. Banka má povinnost účet zablokovat a poslat exekutorovi částku v přesné výši, jakou požaduje. O exekuci na účtu se dlužník většinou dozví až z dopisu, který mu bude zaslán potom, co dojde ke zmrazení účtu.

Jak je to s exekucí na plat v roce 2023?

Výpočet srážky, která bude ze mzdy dlužníka strhávána, vychází z jeho čisté měsíční mzdy. Čím více člověk vydělává, tím vyšší částky mu budou z platu strhávány. V roce 2022 nastalo několik zásadních změn pro výpočet exekuce, které ovlivnily celý výpočetní vzoreček:

Důležitou roli při výpočtu hraje takzvaná nezabavitelné částka. Ta je definována jako částka, která nepodléhá exekuci. V roce 2022 byla základní nezabavitelná částka zvýšena hned čtyřikrát. Ještě v prosinci 2021 se jednalo o somu 7 872,75 koruny. Poslední zvýšení proběhlo v říjnu 2022, a to konkrétně na částku 11 103,75 koruny.

Obdobný vývoj potkal rovněž částku, která se váže na každou vyživovanou osobu v domácnosti (dítě, manželku či manžela). Konkrétně šlo o navýšení na 3 701,25 koruny. Při výpočtu exekuce se operuje také s částkou 21 350 korun, která byla zavedena od 1. 1. 2022.

Datum zahájení platnosti Základní nezabavitelná částka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu v domácnosti
1. 10. 2022 11 103,75 Kč 3 701,25 Kč
1. 7. 2022 9 416,25 Kč 3 138,75 Kč
1. 4. 2022 9 138,75 Kč 3 046,25 Kč
1. 1. 2022 8 846,25 Kč 2 948,75 Kč
Rok 2021 8 846,25 Kč 2 624,25 Kč

Zdroj: exekuce-insolvence.cz

Výpočet exekuce na plat

Samotný výpočet exekuce probíhá tak, že se nejprve stanoví základní nezabavitelná částka dlužníka a k ní se přičtou nezabavitelné částky za každou vyživovanou osobu. Celková nezabavitelná částka se poté odečte od čisté mzdy, čímž se získá takzvaný zbytek čisté mzdy.

Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 21 350 korun, rozdělí se na tři díly. V případě, že je vůči dlužníkovi vedeno exekuční řízení kvůli nepřednostním pohledávkám, bude mu z účtu stržen jeden díl zbytku čisté mzdy a dva díly mu budou ponechány. V případě přednostních pohledávek (alimenty a podobně) připadnou exekutorovi dva díly zbytku čisté mzdy a jeden díl zůstane dlužníkovi.

Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než 21 350 korun, bude částka převyšující tuto hranici stržena celá.

Jak se vyhnout exekuci na plat?

Nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout exekuci na plat, je poctivé splácení pohledávek. Ovšem i když už je exekuce zahájena, existují cesty, jak z této nepříjemné situace vybruslit. Možná vás to překvapí, ale v některých situacích se vyplatí exekutora kontaktovat a pokusit se o domluvu.

Pokud exekutor uvidí na straně dlužníka upřímnou snahu, může kývnout například na splátkový kalendář. Určitě ale nelze očekávat automaticky, že exekutor dlužníkovi vyhoví. Je zde příliš mnoho faktorů, které to mohou ovlivnit.

Exekuce na plat v zahraničí

Pokud dlužník pracuje v cizině a má mimo českého účtu ještě další účet vedený v zahraničí, je vysoce nepravděpodobné, že by exekuci podléhala i tato část příjmů. Mohlo by k tomu dojít pouze v případě, že by se věřitel snažil aktivně uplatnit svůj nárok na pohledávku a obrátil se na tamní orgány.

Exekuce na plat a invalidní důchod

Exekuci nepodléhá pouze čistý příjem ze zaměstnání, ale i příjmy pocházející z jiných zdrojů. Konkrétně jde o:

Příjmů, na které nesmí exekutor sáhnout v žádném případě, je skutečně málo. Jedná se o:

Co je exekuce na plat?
Exekuce na plat je jednou z metod vymáhání dluhů, kdy vůbec nemusí dojít k osobnímu kontaktu exekutora a dlužníka. Probíhá tak, že exekutor pošle zaměstnavateli dlužníka exekuční příkaz. Ten je povinen se tímto příkazem řídit a každý měsíc srážet zaměstnanci z čisté mzdy určitou částku, kterou posílá exekutorovi.
Jak se vyhnout exekuci na plat?
Člověk se může exekucím obecně vyhnout, pokud se bude snažit poctivě splácet své dluhy. I když nebude schopen splatit pohledávky v plné výši, snaha se cení. Pokud už je exekuce zahájena, může se dlužník pokusit o komunikaci s exekutorem a snažit se domluvit na jiném řešení, například na splátkovém kalendáři.
Jak poznám exekuci na účtu?
Exekuce na účet je druhou metodou vymáhání neuhrazených pohledávek, při které nemusí dojít ke kontaktu mezi dlužníkem a exekutorem. V této situaci funguje jako prostředník banka, která musí dlužníkovi zmrazit bankovní účet. Poté z něj pošle exekutorovi částku, kterou požaduje. Dlužník nemůže po zablokování bankovního účtu operovat s finančními prostředky.
  • Našli jste v článku chybu?