Dovolená po mateřské se maminkám většinou vyplatí. Je ale potřeba o ní včas informovat zaměstnavatele

30. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos.com
Většina lidí má zažité, že po mateřské následuje rodičovská dovolená a po rodičovské se zaměstnankyně vrací zpět do práce. Co ale někteří nevědí, je, že po mateřské dovolené, tedy před nástupem na rodičovskou, má žena ještě nárok na čerpání řádné dovolené. Tato možnost je poměrně výhodná, jelikož se tím matce prodlouží doba, kterou může strávit doma s dítětem, a ještě za ni dostane zaplaceno.

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou

Mateřská a rodičovská dovolená nejsou jedno a to samé. V obou případech sice matka pobírá dávky od státu, ale v jiné výši a rozsahu. Na mateřskou dovolenou se nastupuje ještě v těhotenství a trvá jen několik týdnů. Dávky během této doby se počítají specifickým způsobem na základě průměrných denních příjmů matky v zaměstnání, kde jí vznikl nárok na mateřskou.

Rodičovská dovolená následuje po mateřské a matka během ní pobírá takzvaný rodičovský příspěvek. Na rozdíl od mateřské může být podstatně delší, a to až do 4 let věku dítěte. V tomto případě však záleží jen na matce, jak dlouho chce zůstat s dítětem doma. Pokud jí to situace umožňuje, může nastoupit zpět do zaměstnání klidě hned po mateřské. Většina žen však zůstává na rodičovské po dobu dvou nebo tří let, aby byly se svým dítětem co nejvíce v kontaktu.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená

Na mateřskou žena nastupuje nejdříve 8 týdnů před termínem porodu, většinou však nastávající matky odchází z práce 6 týdnů před porodem. V případech rizikového těhotenství je nicméně možné být na základě nařízení lékaře doma po celou dobu těhotenství. Mateřská dovolená pak trvá ze zákona standardně 28 týdnů za předpokladu, že maminka porodí jen jedno dítě. Pokud se narodí dvojčata nebo vícerčata, je doba trvání mateřské delší, a to celých 37 týdnů. Po tuto dobu matka dítěte nemůže vykonávat práci u zaměstnavatele, kde jí vznikl nárok na mateřskou.

Zaměstnavatel má povinnost držet zaměstnankyni, jež čerpá mateřskou dovolenou, její původní pracovní místo. Většinou se tak jako náhrada za ztrátu pracovní síly hledá pracovník, který funguje jako zástup za mateřskou. Tato osoba je pak v podniku zaměstnána jen po dobu trvání mateřské dovolené původní zaměstnankyně.

Čerpání dovolené po mateřské

Mateřská dovolená se na rozdíl od rodičovské počítá jako výkon práce, což znamená, že za dobu jejího čerpání náleží zaměstnankyni řádná dovolená. Po skončení mateřské má tedy matka možnost ještě před nástupem na rodičovskou tuto řádnou dovolenou vyčerpat. Lze tak však učinit pouze za předpokladu, že o ni zaměstnankyně včas zažádá.  

Žádost o čerpání dovolené po mateřské musí být podána zaměstnavateli v písemné podobě a nesmí v ní chybět datum, místo a podpis žadatelky. Ve chvíli, kdy zaměstnankyně požádá o čerpání řádné dovolené bezprostředně po skončení mateřské, má zaměstnavatel povinnost jí vyhovět. Takže se prakticky nejedná o žádost, ale spíše o jakési oznámení. V každém případě však musí být zaměstnavateli oficiálně a včas podáno, jinak řádnou dovolenou před nástupem na rodičovskou čerpat nelze.

Žádost se podává nejpozději poslední den mateřské. Pakliže by byla doručena později, zaměstnavatel jí už nemusí vyhovět. Byť nárok na řádnou dovolenou v případě nedodržení tohoto termínu zaměstnankyni nezaniká, není již možné, aby si pracovnice sama zvolila období jejího čerpání. Dovolená po mateřské se však většině žen vyplatí, jelikož si matka díky ní může například rozložit rodičovskou do kratší doby, a dosáhnout tak vyšších měsíčních příjmů (rodičovský příspěvek se rozloží do méně měsíců, tudíž měsíční příjmy budou dosahovat vyšších částek).

Kdo má nárok na dovolenou po mateřské

Nárok na dovolenou bezprostředně po mateřské a před nástupem na rodičovskou vzniká pouze zaměstnaným ženám. Nastávající maminky, které rozvázaly pracovní poměr před nástupem na mateřskou, již tohoto benefitu využít nemohou. Stejně tak se to pochopitelně netýká ani osob samostatně výdělečně činných. Těm vzniká navíc nárok na mateřskou pouze za předpokladu, že si hradí dobrovolné nemocenské pojištění.

Mateřská dovolená je obdobím pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Nárok na dávku ale nevzniká automaticky
Přečtěte si také:

Mateřská dovolená je obdobím pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Nárok na dávku ale nevzniká automaticky

V jakém rozsahu je možné dovolenou čerpat

Zaměstnankyně může dle svého uvážení v žádosti uvést, v jakém rozsahu chce dovolenou po mateřské čerpat. Buď může požádat jen o část řádné dovolené, která jí náleží za působení v zaměstnání před nástupem na mateřskou i po něm, nebo je možné rovnou vyčerpat řádnou dovolenou v plném rozsahu. V praxi se častěji využívá druhá možnost, která je pro novopečené maminky výhodnější. Krácení dovolení po mateřské se v tomto směru nekoná a zaměstnavatel má povinnost umožnit pracovnici vyčerpat veškerou řádnou dovolenou, na kterou jí vznikl nárok.

Do řádné dovolené, kterou může zaměstnankyně po mateřské čerpat, se tak počítá veškerá nevyčerpaná dovolená z předchozích let a dovolená, na níž jí vznikl nárok za odpracované hodiny v aktuálním kalendářním roce. Nutno tedy ještě připomenout, že pracovní doba, kterou pracovnice zameškala z důvodu čerpání mateřské, se také považuje za výkon práce, tudíž se též započítává do řádné dovolené.

UX23

Čerpaly jste někdy dovolenou po mateřské?

Proplacení dovolené po mateřské

Nárok na proplacení dovolené po mateřské vzniká zaměstnankyni automaticky. Jedná se v podstatě o stejnou situaci, jako kdyby chodila do práce a vybírala si řádnou dovolenou. V takovém případě náleží zaměstnankyni náhrada mzdy za čerpání dovolené a stejné je to právě i s čerpáním dovolené po mateřské. Co však umožněno není, je proplacení nevyčerpané dovolené, to je totiž možné jen v případě rozvázání pracovního poměru.

Během mateřské dovolené je to však s příjmy trošku jiné. Maminka nedostává náhradu mzdy, ale takzvanou peněžitou pomoc v mateřství, která představuje dávku ze systému nemocenského pojištění. Výpočet mateřské není tak úplně jednoduchý, jelikož se odvíjí od redukovaného denního vyměřovacího základu, který se stanovuje na základě průměrného denního příjmu zaměstnankyně za rozhodné období. Pokud chcete zjistit, kolik bude vaše mateřská, kalkulačka dostupná na internetu je tou nejlepší pomůckou, jak si tuto částku spočítat.

Kdo může čerpat dovolenou po mateřské?
Dovolenou bezprostředně po skončení mateřské může čerpat zaměstnankyně na základě včas podané žádosti. Tu je potřeba doručit zaměstnavateli nejpozději v poslední den mateřské dovolené. Zaměstnavatel má povinnost této žádosti vyhovět, byla-li doručena ve stanoveném termínu. Nárok na dovolenou po mateřské nevzniká mamince, která dala před nástupem na mateřskou výpověď. Stejně tak tento nárok nemají ani osoby samostatně výdělečně činné.
Kolik dovolené si můžu po mateřské vybrat?
Každá zaměstnankyně má ze zákona právo požádat o čerpání řádné dovolené po skončení mateřské. Nejčastěji si maminky vybírají řádnou dovolenou v plném rozsahu, jelikož je to pro ně nejvýhodnější. Do této dovolené se počítá veškerá nevyčerpaná dovolená z předchozích let a také dovolená za odpracované hodiny v aktuálním kalendářním roce.
Můžu si nechat po mateřské proplatit nevyčerpanou dovolenou?
Proplacení nevyčerpané dovolené je možné pouze v případě rozvázání pracovního poměru, tudíž ani po skončení mateřské nemůže být zbývající řádná dovolená proplacena. Jediná možnost, jak za ni získat peníze, je dočerpat si ji před nástupem na rodičovskou. Aby bylo možné tak učinit, je zapotřebí podat včas žádost o její čerpání.
  • Našli jste v článku chybu?