Menu Zavřít

Dohoda o provedení práce 2021: vše podstatné, co byste měli vědět

15. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: ČTK

Dohoda o provedení práce se řadí mezi velmi oblíbené pracovně-právní vztahy zejména u studentů a lidí, kteří hledají příležitostný přivýdělek, a to například ve formě brigád. Zjednodušeně se dá říci, že práce na DPP může být výhodná jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnaného pracovníka. 

Přemýšlíte, proč si vybrat právě dohodu o provedení práce? Pro zaměstnavatele může být dohoda o provedení práce výhodnější než klasický pracovní poměr z důvodu rychlého a snadného ukončení. Zaměstnaný brigádník pak ocení možné úlevy na sociálních a zdravotních odvodech a v některých případech také úlevy na dani z příjmů. Často tedy zajímá dohoda o provedení práce důchodce a studenty.

Pravidla pro uzavření dohody o provedení práce

Podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nesmí být rozsah práce v jednom kalendářním roce větší než 300 odpracovaných hodin. Zákoník však nemluví o počtu uzavřených smluv. V podstatě jste tak limitováni pouze počtem odpracovaných hodin.

Běžně se sepisuje dohoda o provedení práce na dobu neurčitou, vždy však musí být uzavřena písemně. Ve smlouvě byste se měli dočíst i rozsah práce nebo vymezení činností a výši sjednané odměny. To proto, aby se v případě nejasností z jedné nebo druhé strany mohla poškozená strana opřít o aspekty určené ve smlouvě.

Benefity práce na DPP poznáte hlavně při jejím ukončení. Výpověď dohody o provedení práce musíte vy nebo zaměstnavatel provést písemně s výpovědní lhůtou 15 dní. Výhodou je pak hlavně to, že ukončení dohody o provedení práce může zaměstnanec nebo zaměstnavatel provést bez udání důvodů.


Čtěte: Co je smlouva o dílo?

 Smlouva o dílo

Zdravotní a sociální pojištění u DPP

Při práci na dohodu o provedení práce neplatí zaměstnanec ani jeho zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění, pokud hrubá mzda zaměstnance nepřesáhne hranici 10 000 Kč. Při výdělku do 10 000 Kč ale nebudete vedeni pro účely zdravotního pojištění jako zaměstnanec nebo samoplátce, a proto jste povinni hradit si pojistné za zdravotní pojištění sami jakožto osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) v momentě, pokud za vás zdravotní pojištění neplatí stát.Případů, kdy za vás stát platí zdravotní pojištění, je více. Jsou to:
  • osoby v evidenci úřadu práce a uchazeči o zaměstnání,
  • poživatelé starobních, vdovských, vdoveckých, sirotčích nebo invalidních důchodů,
  • osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • nezaopatřené děti,
  • osoby závislé na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni,
  • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni,
  • osoby pečující o děti mladší 10 let závislé na péči jiné osoby,
  • osoby pečující alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku.
Pro rok 2021 je zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů stanoveno na 2 052 Kč. Tato částka je odvozena od minimální mzdy (13,5 % z 15 200 Kč). Pokud jde o odvody při výdělku vyšším než 10 000 Kč, na sociálním pojištění se jedná o 6,5 % z hrubé mzdy a na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy.

Čtěte: Výměna řidičáku v roce 2021

ilustrační foto

Dohoda o provedení práce daně a slevy na poplatníka

Zrušením superhrubé mzdy, které vešlo v platnost 1. 1. 2021, dochází ke změnám také u pracovních činností na smlouvu DPP. Ty jsou letos ještě výhodnější než v předchozích letech, a to hlavně díky 15% dani z hrubé mzdy namísto mzdy superhrubé (hrubá mzda je nižší než superhrubá, proto i celková daň bude nižší).Kdy podléhá dohoda o provedení práce zdanění? Při danění výdělku hraje důležitou roli to, zda jste u zaměstnavatele podepsali přihlášení k dani či nikoliv. Přihlášení k dani (růžové prohlášení) určuje, kolik vám stát strhne v rámci daně z příjmů. Celkově se tak můžete dostat do 4 různých situací v závislosti na výdělku a přihlášení nebo nepřihlášení výdělku k dani.

DPP a výdělek do 10 000 Kč včetně

Pokud při výdělku do 10 000 Kč podepíšete přihlášení k dani, strhne vám zaměstnavatel zálohu na daň ve výši 15 %. Zároveň si ale můžete uplatit slevy na dani (základní sleva na poplatníka 2 320 Kč měsíčně, sleva na studenta 335 Kč měsíčně atd.) a daňové zvýhodnění na vyživované děti.Pokud ale při výdělku do 10 000 Kč nepodepíšete přihlášení k dani, zaměstnavatel vám musí strhnout z výdělku srážkovou daň 15 % a zároveň si nemůžete uplatnit slevu na dani. V takovém případě nemusíte řešit odvod sociálního a zdravotního pojištění. Zároveň nemusíte uvádět příjem v daňovém přiznání, protože nemáte u zaměstnavatele podepsané přihlášení k dani.

DPP a výdělek nad 10 000 Kč

V případě, že je váš výdělek na DPP vyšší než 10 000 Kč a podepíšete přihlášení k dani, zaměstnavatel vám strhne daň ve výši 15 % a vy si zároveň můžete uplatnit slevy nebo zvýhodnění na děti. Sociální a zdravotní pojištění v tomto případě platíte. Zároveň musíte každý rok podat při dohodě o provedení práce daňové přiznání.Pokud však při práci na DPP a výdělku vyšším než 10 000 Kč nepodepíšete přihlášení k dani, platí pro vás zálohové danění 15 % a zároveň si nemůžete uplatnit slevu na poplatníka, děti a podobně. Stejně jako v předchozím případě, i při nepodepsání přihlášení k dani musíte podat daňové přiznání, ve kterém můžete uplatnit slevy na poplatníka pouze za příslušné daňové období.

Vzor dohody o provedení práce

Přemýšlíte, jak by měla vypadat smlouva, kterou se zaměstnavatelem uzavřete, a jaké jsou náležitosti dohody o provedení práce? Pokud chcete vědět, jaký má dohoda o provedení práce vzor formuláře, můžete si jej stáhnout zde:

Vzor dohody o provedení práce by Euro.cz on Scribd

Jaké výhody plynou z práce na DPP?
Mezi hlavní výhody práce na DPP se řadí jednoduchost uzavření a rozvázání smlouvy. Zatímco zrušení smlouvy můžete provést (vy i zaměstnavatel) bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 15 dní, uzavření smlouvy je bleskové a můžete bez problému následující den nastoupit do práce. Od placení zdravotního a sociálního pojištění jsou pak osvobozeny osoby s výdělkem do 10 000 Kč, ale i lidé, kterým zdravotní pojištění hradí stát nebo zaměstnavatel v jiném pracovním poměru.
Jak probíhá ukončení dohody o provedení práce?
Dohoda o provedení práce probíhá vždy písemně a její výpovědní lhůta je 15 dní. Zároveň při výpovědi nemusíte vy ani váš zaměstnavatel udávat žádné důvody.
Pro koho je dohoda o provedení práce vhodná?
Práce na DPP je vhodná pro osoby, které mají vyřešené zdravotní pojištění, a tudíž pro ně tato povinnost odpadá. Takovým příkladem mohou být osoby v evidenci na úřadu práce, poživatelé starobních, invalidních a jiných druhů důchodů nebo osoby pečující o jiné osoby s tělesným postižením určitého stupně. Další skupinou mohou být i osoby, které mají jiný pracovní poměr, ze kterého je jim placeno zdravotní pojištění, a chtějí si k hlavnímu výdělku přivydělat.
Kdy člověk u DPP platí sociální a zdravotní pojištění?
Sociální a zdravotní pojištění u DPP platíte v případě, že váš výdělek přesáhne hranici 10 000 Kč. Důležitou roli ale hraje i to, zda jste podepsali přihlášení k dani, či nikoliv. Od toho se poté odvíjí možnost uplatnit si slevu na poplatníka, slevu na studenta nebo další druhy slev.
  • Našli jste v článku chybu?