Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2023: Kdo ho může uplatnit a jaké dokumenty je potřeba doložit?

4. 1. 2023
Doba čtení: 4 minuty
Zdroj: Depositphotos.com

Pokud máte doma nezletilou ratolest nebo zletilé dítě, které studuje, můžete na něj uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a získat finanční podporu od státu. Tu můžete využít v rámci slev na dani, nebo dosáhnout na daňový bonus. Výše slevy se každopádně odvíjí od počtu dětí, přičemž platí, že ji může využít jen jeden z daňových poplatníků žijících s dětmi ve společné domácnosti.

Vyživované dítě

Daňové zvýhodnění na dítě může využít vždy jeden z rodičů, kteří sdílí společnou domácnost se svými dětmi. Výhodou je, že se zvýhodnění dá uplatnit na všechny vyživované děti. Za vyživované dítě je podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, považováno:

 • nezletilé dítě (ve věku do 18 let),
 • zletilé dítě (ve věku do 26 let) – jestliže se soustavně připravuje na výkon povolání (má status studenta), nemůže se připravovat na výkon povolání z důvodu nemoci či úrazu nebo není z důvodu nepříznivého zdravotního stavu schopné vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Vyživovaným dítětem může podle § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. být:

 • dítě vlastní,
 • dítě osvojené,
 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
 • dítě druhého z manželů,
 • dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
 • vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Kdo může uplatnit slevu na dítě

Z výše uvedeného plyne, že daňové zvýhodnění mohou využívat pouze rodiny s dětmi. Na tuto podporu ovšem nedosáhne úplně každý. Zákon o dani z příjmu říká, že je nutné splnit určité podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě.

Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění

 • Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů žijících ve společné domácnosti.
 • Pro uplatnění slevy musí příjmy ze závislé činnosti či ze samostatné činnosti dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy.
 • Slevu lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele (u toho, kde došlo k podepsání prohlášení k dani).
 • Slevu lze uplatnit poprvé až v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo.

Jak uplatnit daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit několika různými cestami:

 • slevou na dítě – je-li daň vyšší než daňové zvýhodnění,
 • daňovým bonusem – pokud je před uplatněním daňového bonusu daň nulová,
 • kombinací slevy na dítě a daňového bonusu – pokud jde daň do mínusu.

Volba vždy záleží na tom, jak vysoké má poplatník příjmy. Platí to jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Uplatňujete daňovou slevu na manžela či manželku? Potřebujete čestné prohlášení
Přečtěte si také:

Uplatňujete daňovou slevu na manžela či manželku? Potřebujete čestné prohlášení

Co u slevy na dítě doložit

Abyste mohli slevu na dítě uplatnit, musíte si opatřit určité dokumenty. Pro zaměstnance to znamená, že slevu uplatní ve své měsíční mzdě podepsáním Prohlášení poplatníka. Dále musí zaměstnavateli dodat tyto dokumenty:

 • rodný list dítěte,
 • potvrzení o studiu, pokud má dítě status studenta,
 • potvrzení druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě – pokud je druhý z poplatníků nezaměstnaný nebo OSVČ, musí sepsat čestné prohlášení neuplatnění slevy na dani za dítě.

Pro OSVČ je postup prakticky stejný, akorát za něj tyto záležitosti nevyřizuje mzdové oddělení, vše si tedy musí zařídit sám. Daňové zvýhodnění si musí sami vyřídit i zaměstnanci, kteří vykonávají více povolání naráz nebo mají další příjmy.

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2023

Ke zvýšení daňového zvýhodnění došlo naposledy v polovině roku 2021, kdy se zvyšovala sleva na druhé a třetí dítě. V případě jednoho dítěte zůstala částka stejná. Od té doby k žádným změnám na výši slev nedošlo, takže daňové zvýhodnění na dítě pro rok 2023 vypadá následovně.

Druh slevy na dítě

Roční

Měsíční

sleva na první dítě

15 204 Kč

1 267 Kč

sleva na druhé dítě

22 320 Kč

1 860 Kč

sleva na třetí a každé další dítě

27 840 Kč

2 320 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Pro rodiče dětí se statusem ZTP/P se situace nijak nemění. Jako v minulých letech platí, že jde vždy o dvojnásobky původních částek.

Druh slevy na dítě

Roční

Měsíční

sleva na první dítě (ZTP/P)

30 408 Kč

2 534 Kč

sleva na druhé dítě (ZTP/P)

44 640 Kč

3 720 Kč

sleva na třetí a každé další dítě (ZTP/P)

55 680 Kč

4 640 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Daňové zvýhodnění na dítě po rozvodu

Aby mohl daňový poplatník uplatnit slevu na dítě, musí se svou ratolestí sdílet společnou domácnost. Pojmem společná domácnost se v běžném životě rozumí společenství manželů, partnerů nebo rodičů s dětmi, kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Zároveň je důležité zdůraznit, že pokud dítě dočasně pobývá mimo domov (bydlí na koleji, cestuje po světě, je na výměnném studijním pobytu), nepředstavuje to žádnou překážku. O daňové zvýhodnění na vyživované dítě rodič tedy nepřijde.

Pokud jsou rodiče dítěte rozvedeni a nežijí ve společné domácnosti, nárok na slevu má ten, který má dítě ve své péči a žije s ním. V případě střídavé péče je dítě součástí dvou domácností. Každý z rodičů může v takové situaci uplatňovat slevu na dítě pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti (několik kalendářních měsíců).

K čemu slouží sleva na děti?
Sleva na dítě, správně nazývaná jako daňové zvýhodnění na dítě, slouží jako finanční podpora od státu v podobě daňové úlevy na děti. Daňové zvýhodnění lze uplatnit na všechny vyživované děti v domácnosti. Může se jednat jak o nezletilé děti, tak i o zletilé dítě (do věku 26 let) za splnění určitých podmínek.
Kdo může uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?
Daňové uplatnění může využít vždy pouze jeden z rodičů žijících ve společné domácnosti s vyživovanými dětmi. Zároveň platí, že jeho příjmy ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti za uplynulý rok musejí překročit šestinásobek minimální měsíční mzdy.
Jak je vysoké daňové zvýhodnění u dětí se ZTP/P?
V případě zdravotního postižení dítěte má rodič na daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Pokud máte více dětí, z nichž pouze jedno trpí zdravotním postižením, vyplatí se toto dítě uvést do formuláře jako poslední. Díky tomu dosáhnete na co nejvyšší daňové zvýhodnění.
 • Našli jste v článku chybu?