Menu Zavřít

ČEZ žaluje státní firmu OTE o téměř 2 miliardy

20. 6. 2016
Zdroj: Jan Rasch, Euro E15

Kolotoč sporů o stomilionové až miliardové částky vyvolalo nejasné ustanovení v zákoně o podporovaných zdrojích energie, které bylo platné v období leden až začátek října 2013. Konkrétně jde zejména o to, zda mají platit takzvaný příspěvek na obnovitelné zdroje energie (POZE) i energetické společnosti, které vyrobenou elektřinu samy spotřebují.

Největší právní bitvu vede státní energetický koncern ČEZ s rovněž státním operátorem trhu s energiemi OTE, konkrétně o 1,86 miliardy korun plus úroky. Impulsem pro žalobu jsou však soudní spory, které výrobci elektřiny podali na firmu ČEZ Distribuce, která od nich příspěvek vybírala. „Jde o příspěvek POZE vybraný za spotřebu elektřiny, která byla vyrobena a spotřebována bez využití regionální distribuční soustavy (takzvaná vlastní spotřeba),“ uvádí mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Celková suma žalob na skupinu ČEZ kvůli výběru příspěvku ostatně již nyní přesahuje 900 milionů korun. „Potenciálně to může dosáhnout 1,86 miliardy,“ upozorňuje Kříž. A o tuto částku se proto ČEZ nyní soudí s OTE.

Samotná ČEZ Distribuce totiž funguje při výběru jen jako prostředník, který přeposílá vybrané příspěvky operátorovi trhu s energiemi – společnosti OTE. „Společnost ČEZ Distribuce z výběru příspěvku POZE žádným způsobem neprofituje,“ zdůrazňuje Kříž. V návaznosti na žaloby proto ČEZ Distribuce z opatrnosti zažalovala OTE „o vrácení příspěvku POZE z vlastní spotřeby za období 1.1. až 1.10. 2013.“

Samotná OTE považuje žalobu ze strany ČEZ jako neodůvodněnou. „Podle našeho názoru byl výběr příspěvku v daném období v souladu s platnou právní úpravou,“ říká místopředseda představenstva OTE Michal Ivánek. Podle něj se celá záležitost týká zejména samovýrobců.

Přečtěte si komentář Pavla Párala:

Babiš v. Beneš. Blíží se třetí bitva o ČEZ

 Budova společnosti ČEZ

Spory za 900 milionů

Žaloby jednotlivých firem na ČEZ ovšem nejsou zanedbatelné, takže se opatrnosti energetického kolosu nelze divit. Například společnosti Unipetrol RPA a ArcelorMittal Ostrava podaly žaloby u děčínského soudu na společnost ČEZ Distribuce, v nichž jde o stamiliony.

V případě ocelářské společnosti ArcelorMittal jde o sumu 394 milionů korun plus zhruba šedesát milionů jako příslušenství. „V souladu s péčí řádného hospodáře žádáme o vrácení plateb příspěvků na obnovitelné zdroje energie, které od společnosti jakožto samovýrobce byly vybrány distributorem v rozporu s právní úpravou účinnou v období od ledna do září roku 2013,“ uvádí mluvčí ArcelorMittal Barbora Černá Dvořáková a dodává: „V některých regionech tento poplatek vůbec vybírán nebyl a bylo by nespravedlivé, kdyby vůči samovýrobcům energie byl v různých regionech České republiky aplikován rozdílný přístup.“ Jednání má podle mluvčí ocelářské společnosti proběhnout koncem července, kdy se čeká rovněž rozhodnutí.

Chemička Unipetrol RPA se pak s ČEZ Distribuce soudí o 303 milionů plus příslušenství. Společnost se nevyjádřila s tím, že probíhající soudní spory nekomentuje. Obě firmy opírají své požadavky o legislativní změnu, kterou bylo nabytí účinnosti zákona o podporovaných zdrojích energie k 1. lednu 2013.

„Společnost ČEZ Distribuce je přesvědčena, že tato legislativní změna nevedla ke zrušení povinnosti hradit příspěvek POZE ve vztahu k vlastní spotřebě,“ tvrdí Kříž. Spory mohou podle něj trvat i několik let, protože se dá předpokládat využití řádných i mimořádných opravných prostředků. Ve hře jsou totiž celkem miliardy korun.

Právní bitvy o stamiliony (spory o příspěvky na podporu OZE)
Spor Částka (v mil. Kč)
Žaloba Unipetrol RPA na ČEZ Distribuce 303 s příslušenstvím
Žaloba ArcelorMittal Ostrava na ČEZ Distribuce 394 plus zhruba 60
Žaloba ČEZ Distribuce na OTE 1857,8
Žaloba OTE na E.ON Distribuce okolo 140
Žaloba ČEPS na OTE 159*

* bez daně z přidané hodnoty. Pozn.: Celkem byly již na společnost ČEZ Distribuce podány žaloby požadující přes 900 milionů korun. Zdroj: Výroční zpráva ČEZ za rok 2015, OTE, zdroje Eura

Stát proti státu

Rozepře kvůli nejasnostem nad vybíráním příspěvku na obnovitelné zdroje energie se však týkají nejen ČEZ Distribuce. „Evidujeme žalobu ze strany provozovatele přenosové soustavy ČEPS a dále žalobu ze strany OTE proti provozovateli distribuční soustavy E.ON Distribuce, částky dosahují řádu stovek milionu korun,“ dodává Ivánek.

Podle informací Euro.cz se žaloba OTE na E.ON Distribuce týká částky okolo 140 milionů korun. „S ohledem na probíhající soudní řízení nebudeme celou záležitost komentovat,“ říká Vladimír Vácha, mluvčí skupiny E.ON Česká republika.

MMF23

Celou záležitost mezi OTE a E.ON již řešil Energetický regulační úřad, protože E.ON nevybíral příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie od výrobců elektřiny, kteří ji samy spotřebují. ERÚ přitom dal za pravdu distribuční společnosti. „V souvislosti s výrokem ERÚ jsme přesvědčeni, že jsme jednali podle práva,“ dodává Vácha.

Pikantní je, že se mezi sebou soudí celá řada státních firem. Kromě sporů mezi ČEZ a OTE jde i o uvedený případ žaloby provozovatele přenosové soustavy ČEPS rovněž na operátora trhu s energiemi. Předmětem žaloby je opět POZE a jeho hrazení za lokální spotřebu. ČEPS přitom stejně jako ČEZ Distribuce jen přeposílá peníze od výrobců. „Na podání žalob musel zareagovat i provozovatel přenosové soustavy, byť je naše společnost pouze zprostředkovatelem,“ uvádí mluvčí ČEPS Barbora Peterová. ČEPS podle ní žaluje společnost OTE o částku 159 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. A aby byl kruh sporů kompletní, tak ČEPS čelí žalobě od ČEZ.

  • Našli jste v článku chybu?