Jaké jsou důsledky zrušení životního pojištění - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Zrušení životního pojištění si pečlivě promyslete. Z daňového hlediska se tento krok nevyplatí

, Tomáš Bohuslav,
Zrušení životního pojištění si pečlivě promyslete. Z daňového hlediska se tento krok nevyplatí
Zdroj: Shutterstock

Institut životního pojištění přináší řadu výhod, které člověk ocení nejen v případě pojistné události, ale i při stanovování svých daňových povinností. Pokud se smlouvu nicméně rozhodnete předčasně vypovědět, počítejte s dodatečnými finančními náklady. Ty se mohou pohybovat v řádů tisíců korun. Část si pro sebe uzme pojišťovna, zbytek doplatíte na daních.

Sjednání životního pojištění je ryze dobrovolnou volbou každého z nás. Pakliže tak učiníte, máte jistotu, že v případě pojistné události vám pojišťovna vyplatí předem dohodnuté odškodné. Platby pojistného navíc můžete zohlednit i při podání daňového přiznání nebo ročního zúčtování daně z příjmu, a významně tak snížit částku, kterou máte státu jejím prostřednictvím odvést. Avšak jen za předpokladu, že vaše pojištění splňuje současně tyto čtyři podmínky:

  • výplatu pojistného plnění nelze uskutečnit dříve než po 60 měsících od okamžiku sjednání smlouvy,
  • výplata pojistného neproběhne dříve než v kalendářním roce, během kterého dosáhnete věku 60 let,
  • nemůže počínaje rokem 2015 dojít k vyplacení jiného příjmu, který není pojistným plněním a v důsledku kterého nedojde k zániku pojistné smlouvy jako takové,
  • sjednali jste si částku 40 tisíc korun pro případ dožití, jestliže pojistná doba trvá od pěti do 15 let, respektive 70 tisíc korun, trvá-li více než 15 let.

Pokud vaše smlouva všechny tyto skutečnosti splňuje, máte coby poplatník právo si částky uhrazené na soukromé životní pojištění odečíst od svého základu daně, a to až do hranice 24 tisíc za celé zdaňovací období. Kolik ve výsledku vaší pojišťovně každý měsíc zaplatíte, záleží na vás, respektive na tom, na jakých podmínkách se spolu dohodnete. Částky se nejčastěji pohybují v rozmezí několika stovek korun.

Ukončení životního pojištění

Své životní pojištění můžete ukončit z nejrůznějších důvodů, které nikde nejste povinni uvádět. Ještě před tím, než tak učiníte, se nicméně o tomto rozhodnutí poraďte se svým finančním poradcem nebo jiným odborníkem, protože jak již bylo řečeno v úvodu článku, finanční důsledky mohou být poměrně velké.

Výpověď životního pojištění můžete podat nejdříve po uplynutí dvou měsíců od uzavření smlouvy. V takovém případě je vše ještě relativně jednoduché. Stačí, abyste vaší pojišťovně své stanovisko písemně oznámili, zaplatili potenciální poplatek a přečkali osmidenní výpovědní lhůtu. Pokud ale máte pojištění sjednané delší dobu, můžete jej vypovědět zpravidla vždy až ke konci daného pojistného období. Zároveň musíte o tomto svém záměru pojišťovnu informovat s dodatečným předstihem šesti týdnů. Jestliže tento termín prošvihnete, budete muset zbytečně platit za celé další pojistné období navíc. Pokud si nejste jisti tím, kdy jednotlivá období končí, mrkněte se do své smlouvy.

Existují samozřejmě i případy, kdy pojištění zanikne samo od sebe. Taková situace může nastat, uplyne-li doba, na kterou bylo „životko“ uzavřeno, nebo jestliže dojde k nečekanému úmrtí pojištěnce.

Jak dodanit zrušené životní pojištění

Jak již bylo řečeno v úvodu článku, předčasné ukončení životního pojištění s sebou přináší řadu starostí, se kterými je potřeba dopředu počítat. Část naspořených peněz zaplatíte pojišťovně na poplatcích, část za vypovězení smlouvy jako takové. Pokud i poté bude na vašem účtu nadále evidován kladný zůstatek, vyplatí vám pojišťovna naspořené peníze nazpět. Problémem však je, že o značné procento z nich nejspíš opět přijdete. Tentokrát v souvislosti s daněmi.

Pokud jste si totiž na základě těchto plateb snižovali svoji daňovou povinnost, budete muset sami podat daňové přiznání a zpětně dodanit veškeré daňové odpočty, které jste postupně uplatňovali během uplynulých 10 let. Tato suma se přitom může vyšplhat na hranici několika tisíc korun. Stejně tak je ale nutné dodanit i všechny příspěvky na životní pojištění pocházející ze strany zaměstnavatele – a to zpětně až do roku 2015 – pakliže jste se tomuto oblíbenému firemními benefitu taktéž těšili.

V případě, že tomu tak skutečně bylo, je potřeba v rámci daňového přiznání tyto příjmy uvést do řádku číslo 40 a poté je rovněž zmínit v příloze 2 na řádcích 207, respektive 209.

Nechat, nebo zrušit?

Výhod, které ze zrušení životního pojištění plynou, je, jak už z výše uvedeného vyplývá, relativně málo. Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, nebudete muset již nadále utrácet peníze za pravidelné platby. Na druhou stranu tím ale přijdete o možnost potenciálního odškodného v důsledku vyskytnuvší se pojistné události. A kromě toho musíte navíc počítat i s tím, že pokud někdy v budoucnu životní pojištění znovu uzavřete, vyjde vás to s přibývajícími léty dráž a budete muset znovu prokazovat svůj zdravotní stav. To vše v době, kdy řada pojišťoven nabízí vzhledem k rostoucí konkurenci na trhu možnost jednotlivé měsíční platby významně ponížit nebo jejich úhradu dokonce na několik měsíců oddálit.

Čtěte také:

Dobrovolné důchodové pojištění je pojistkou pro vznik nároku na důchod

Vkladní knížky stále existují. Výhodou je hmotná podoba, nevýhodou nízký úrok

Penzijní společnosti a stavební spořitelny jsou naprosto zbytečné, říká Jaroslav Vostatek