Zpřísněme regulaci hazardu - Euro.cz

Přihlášení

Zpřísněme regulaci hazardu

, Bohuslav Sobotka,
Zpřísněme regulaci hazardu
Zdroj: Euro.cz

Navrhovaná novela by měla zprůhlednit režim odvodu výtěžku na veřejně prospěšné účely

Skupina poslanců ČSSD předložila legislativní iniciativu, která výrazně zpřísňuje regulaci loterijních a sázkových her. V posledních dvaceti letech se oblast provozování loterií a sázek postupně liberalizovala a plně privatizovala. S liberalizací pravidel se však dostavil i rozvoj legálního hazardu.

Nárůst objemu sázek

Jen pro dokreslení lze uvést raketový vzestup objemu sázek. V roce 1997 činil v celé České republice za všechny loterie a sázkové hry 48 miliard korun. V roce 2008 však již téměř 130 miliard korun. Ve druhé polovině devadesátých let si zejména obce začaly uvědomovat nebezpečnost růstu patologických závislostí hráčů a s tím spojených nepříznivých sociálních dopadů či kriminality. V roce 1998 se projevila snaha vliv výherních hracích přístrojů potlačit a zákon o loteriích byl i v této souvislosti naposledy výrazněji novelizován. Platná právní úprava se sice v praxi částečně osvědčila, ale po deseti letech vyžaduje nezbytné korekce.
Je zřejmé, že systematické změny v oblasti regulace hazardních her, zejména v souvislosti s jejich prudkým technologickým rozvojem, lze řešit pouze přijetím koncepčně zcela nové právní normy. Nový zákon o loteriích, který se připravuje pět let, však vláda Jana Fischera do konce volebního období předložit nestihne.

Rychlý krok

Navrhovaná novela z dílny ČSSD si neklade za cíl vyřešit všechny současné problémy. Je však rychlým krokem ke zprůhlednění režimu odvodu výtěžku na veřejně prospěšné účely a současně k větším pravomocem obcí omezit vyhláškou nejen provozování výherních hracích přístrojů, ale i elektromechanických rulet, videoloterijních terminálů a sázkových her v kasinech. Tím by se vyřešily společensky nejpalčivější nedostatky současné formy regulačních pravidel.
Návrh doplňuje současné zmocnění pro obce vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými lze regulovat provozování výherních hracích přístrojů na veřejně přístupných místech tak, že se vztahuje na všechny druhy hazardních her. Tedy i na tolik diskutované videoloterijní terminály, které doposud povolovalo ministerstvo financí často bez ohledu na názory měst a obcí. V neposlední řadě dává tento návrh obcím právo účastnit se řízení o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, a tím získávat informace o provozu hazardních her na svém území. Pokud budou chtít obce na svém území hazard zcela vymýtit, bude to muset ministerstvo financí respektovat. Současná povolení budou v takových případech platit nejvýše tři roky.

Šance na přijetí

Návrh zákona rovněž zabrání tomu, aby provozovatelé hazardních her odváděli výtěžek do takzvaných „svých“ účelově vytvořených nadací či občanských sdružení, a tím obcházeli povinnost odvodů na skutečné veřejně prospěšné účely. Předložený návrh inspiroval v uvedených směrech sociálnědemokratický vládní návrh zákona z roku 2005.
Ten však tehdejší Poslanecká sněmovna neprojednala, neboť byl opakovaně (celkem šestkrát) v důsledku vlivu loterijní lobby vyřazen z pořadu sněmovních schůzí. Z výsledků hlasování je zřejmé, že změny loterijního zákona ve sněmovně včetně nedávné senátní novely dlouhodobě blokují zejména poslanci pravicových stran. Jsem však přesvědčen, že takto jasně definovaný a věcně uměřený návrh na změnu regulace hazardu má šanci na přijetí ještě před volbami v roce 2010.

Diskuze