Znovu roste - Euro.cz

Přihlášení

Znovu roste

, Tomáš Skřivánek,
Znovu roste
Zdroj: Euro.cz

Růst zajišťují spotřebitelské úvěry a operativní financování

Objem zboží a služeb financovaných leasingem v roce 2005 rostl. Celkem si lidé a podniky jeho prostřednictvím loni pořídili zboží a služby za téměř 100,5 miliardy korun. O rok dříve objem obchodů dosáhl 96,6 miliardy korun. Trh se tím vrátil nad hranici sta miliard, kterou pokořil v posledních dvou letech před vstupem České republiky do EU. Leasing, přestože jeho využívání neroste tak rychle jako úvěry bank, se v tuzemské ekonomice pro financování využívá mnohem častěji, než je v zemích původní EU obvyklé. Mezi státy střední a východní Evropy zaujímá Česko v leasingu první místo, celkově je v Evropě těsně za první desítkou.
Důvodem poklesu v roce 2004 byl odklon fyzických osob nepodnikatelů od leasingového k bankovnímu financování automobilů po přeřazení leasingu do vyšší sazby DPH v roce 2004. I přesto tvoří služby poskytované soukromým osobám stále jedenáct procent z objemu obchodů. Zatímco poloviční zastoupení leasingu soukromých služeb a čtvrtinové leasing odpovídá více méně evropskému trhu, podíl tuzemského leasingu pro spotřebitele (i když se neustále snižuje) je stále výrazně vyšší než v tradičních leasingových trzích západní Evropy.

Třetinu tvoří úvěry.

V roce 2005 tvořila auta 45 procent obchodů proti 47 procentům v roce 2004. Celkově však dopravní technika stále představuje přes sedmdesát procent obchodů. Vzhledem k tomu, že v sousedním Rakousku i Německu se auta, autobusy a podobně podílejí na leasingovém trhu přibližně „jen“ polovinou, lze očekávat pokles ukazatele také v následujících letech.
Zásluhu na tom, že leasingovým společnostem se daří i ve ztížených podmínkách a při vzrůstající konkurenci bank, mají nové produktové řady, v retailu především orientace na spotřebitelské úvěry. Tato relativně nová forma financování tvořila u leasingových společností v roce 2005 přibližně 32,5 miliardy korun obratu a meziročně její objem stoupl o 38 procent. Skoro třetinu obchodů leasingových firem již netvoří jejích původní leasingový byznys, ale spotřebitelské financování. Předseda České leasingové a finanční asociace Vratislav Válek očekává další růst této formy financování. Vždyť za poslední dva roky posílil zmíněný byznys o bezmála sto procent, zatímco celkový objem obchodů více méně stagnoval.

Nemovitosti brzdí daně.

Zatímco nepodnikatelé preferují stále více spotřebitelské úvěry, podniková sféra začala opět ve větší míře využívat operativní leasing a full-service leasing, jejichž podíl na celkovém tržním koláči stoupl na dvanáct procent. To je bezmála trojnásobek objemu z roku 2003. Podnikatelé a dokonce i státní správa si stále častěji uvědomují výhody outsourcingu. Předměty financované operativním leasingem totiž nikdy nevstupují do účetních aktiv nájemce a firmy díky tomu mohou vykazovat lepší výkonnost svých aktiv ROA.
Potenciál třetího perspektivního pilíře, leasingu nemovitostí, zatím zůstává na rozdíl od dvou předchozích nevyužit. V roce 2005 byly do leasingového užívání předány nemovitosti za zhruba 12,57 miliardy korun. Došlo tak k růstu objemu leasingu nemovitostí proti roku 2004 jen o 6,6 procenta. „Potenciál jeho růstu je v desítkách procent. Brzdou rozvoje zůstává dvojí zatížení daní z převodu nemovitostí a obtížně odhadnutelné kalkulace s ohledem na dlouhodobost leasingu nemovitostí,“ vysvětluje Vratislav Válek. Mezi leasovanými nemovitostmi dominovaly hotely (32,4 procenta) a průmyslové budovy (32,2 procenta). Většina smluv o leasingu nemovitostí byla loni uzavřena na období osm až šest let.

Klasika nezanikne.

Přestože jsou předchozí řádky věnovány především nově rostoucím oblastem leasingového trhu, zatracení si nezaslouží ani klasika – finanční leasing. Poskytovatelé věří, že se jim díky širokému spektru doprovodných služeb a slevám podaří zachovat jeho atraktivitu a zákazníci neodejdou k bankám. Především u levnějších typů nových osobních automobilů je dnes již pomalu standardem, že prodejci nabízejí jinou – vyšší cenu při koupi za hotové či na úvěr a o deset až dvacet korun nižší při koupi na leasing. Snaží se tím kompenzovat vyšší cenu této finanční služby oproti úvěru. Dalšími argumenty, proč klasický finanční leasing přežije, jsou výhodné balíčky služeb, ve kterých nabízejí se slevou pojištění a oproti úvěru nesrovnatelně rychlejším a jednodušším uzavřením smlouvy. Argumentem pro zůstává také možnost rychlejšího zanesení investice do nákladů podnikatele. U automobilů jsou to tři roky oproti standardním čtyřem.