Zjednodušení regulace

27. května 2008, 15:10 - Milan Buchta
27. května 2008, 15:10

Nové způsoby oceňování by měly usnadnit život kapitálovým společnostem

V souvislosti s poslední věcnou novelizací druhé, takzvané kapitálové směrnice 77/91/Evropských hospodářských společenství (EHS), týkající se především otázek spjatých s akciovou společností, nastal čas k odpovídající transpozici této nové evropské úpravy do českého Obchodního zákoníku. Směrnice harmonizuje v rámci členských států Evropské unie problematiku zakládání akciových společností, úpravu vzniku a udržování základního kapitálu a další související otázky, jež kladou především důraz na ochranu jejich akcionářů a věřitelů. A její část také reguluje problematiku oceňování nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti.
Zamýšlí-li investor při zakládání akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným z jakýchkoli důvodů upřednostnit nepeněžitý vklad před peněžitým, musí být hodnota vkládaného aktiva obligatorně stanovena dle posudku znalce jmenovaného za tímto účelem soudem. Stejný postup musí akcionář akciové společnosti nebo společník společnosti s ručením omezeným dodržet i v případě zvyšování jejího základního kapitálu či úplatného převodu majetku na ni zakladatelem nebo akcionářem firmy. Podívejme se na nové způsoby oceňování nepeněžitých vkladů a převáděného majetku, jež budou v nejbližší době použitelné v České republice.

Podmínky aplikace

Hlavní smysl novely směrnice spočívá ve snaze zjednodušit regulaci života kapitálovým obchodním společnostem - právě i v souvislosti s oceňováním nepeněžitých vkladů a převodů majetku v rámci téže obchodní skupiny. Nové způsoby oceňování, které budou do Obchodního zákoníku na základě transpozice příslušných ustanovení směrnice začleněny, se však netýkají všech otázek, v nichž je dnes oprávněn jednat pouze soudem jmenovaný znalec. Změna nastane v oceňování nepeněžitých vkladů při zvyšování základního kapitálu a úplatných převodů majetku, které společnost nabývá od svých zakladatelů nebo akcionářů v průběhu dvou let od jejího vzniku.
Jako alternativy k ocenění nepeněžitých vkladů a převáděného majetku na základě posudku soudem jmenovaného znalce se proto budou nově nabízet ocenění aktiv váženým průměrem cen zjištěných na regulovaném trhu (pouze obchodovatelné cenné papíry) či takzvaným obecně uznávaným odborníkem. Nebo hodnota zjištěná dle reálné ceny zachycené v auditované účetní závěrce.

Burzovní obchody

Bude-li se nepeněžitý vklad nebo majetkový transfer týkat investičního cenného papíru nebo jiného peněžního nástroje, jenž je obchodován na regulovaném trhu, bude jeho hodnota dostatečně zjistitelná z váženého průměru cen. Z těch, za které byly uskutečněny obchody s tímto cenným papírem na regulovaném trhu za dostatečně dlouhou dobu. Navrhuje se, aby se za dostatečně dlouhou dobu považovalo šest měsíců před splacením tohoto vkladu. Bude tedy čistě na společnosti, aby provedla nebo zrevidovala hodnoty cenného papíru poskytnuté jinou osobou. Odpovědnost za reálné zobrazení hodnoty cenného papíru však nadále ponesou statutární orgány. Bude tedy na nich, aby si odpovídajícím způsobem zajistily přesun případně vzniklé škody na tvůrce stanovení hodnoty. Kdyby však na regulovaném trhu nastaly větší výkyvy, jež by ke dni splacení vkladu významně způsobily změnu hodnoty cenného papíru, její stanovení na základě váženého průměru cen nepřichází v úvahu.

Obecně uznávaný odborník

Veškerá ostatní aktiva - s výjimkou cenných papírů - budou moci být oceněna na základě posudku uznávaného nezávislého odborníka. Tato osoba bude povinná zjistit hodnotu předmětného aktiva dle obecně uznávaných standardů a zásad oceňování. Dle pravidel, jimiž jsou vázáni soudní znalci. Není však zcela jasné, kdo všechno se za pojmem „uznávaný nezávislý odborník“ skrývá.
Uznávanými nezávislými odborníky budou zajisté současní znalci. Společnost tedy ušetří tisíc korun za soudní kolek za návrh na jmenování znalce. Znalcům však z velké části stále zůstane monopol na stanovování hodnoty neobchodovatelných aktiv. Kdo další splňuje podmínku uznávaného zkušeného odborníka? Snad ještě bývalí znalci. Pečlivě je však třeba zjistit, zda znalec je bývalým z vlastní vůle, či odvolal-li ho ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu. Taková osoba by podmínku uznávanosti nesplňovala.

Očekávaný audit

Vše by mohlo změnit začlenění směrnice 2006/43/Evropských společenství o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek do českého právního prostředí. Hodnoty položkově specifikovaných aktiv obsažené v auditované účetní závěrce za předchozí účetní období s výrokem auditora „bez výhrad“, jenž audit provedl v souladu s pravidly v této směrnici, budou považovány za natolik objektivní, že postačí na ně odkázat. Proto nebude nutné majetek oceňovat jiným způsobem. Směrnice zpřísňuje podmínky provádění auditu i předpoklady pro tuto činnost. Termín pro začlenění této směrnice je stanoven až do konce června 2008. To prakticky znamená, že navzdory přímému použití této směrnice bude způsob stanovení hodnoty aktiv pomocí auditované účetní závěrky použitelný nejdříve ve druhé polovině letošního roku.

Revoluce? Jak pro koho

Poslední úprava týkající se oceňování nepeněžitých vkladů a převáděného majetku tedy spočívá ve stanovení nových způsobů a definování jejich pravidel. Jde o alternativy k dnes jedinému způsobu oceňování aktiv, jímž je posudek znalce jmenovaného soudem. Tyto nové způsoby stanovení hodnoty aktiv však bude možné použít pouze se souhlasem statutárního orgánu společnosti. To je logická podmínka vyplývající z odpovědnosti statutárního orgánu jednat ve věci rozhodnutí o způsobu ocenění, jakož i ve všech ostatních záležitostech, s péčí řádného hospodáře. Teprve praxe ukáže, nakolik budou statutární orgány ochotny rozhodovat o zjištění hodnoty například obchodovatelného cenného papíru vzhledem k časté rozkolísanosti údajů zjištěných na základě regulovaného trhu s jejich pomocí. Nové alternativy stanovování hodnoty aktiv proto mohou být zajímavé pro společnosti jednočlenné a s jednoduchou vlastnickou strukturou. V takových společnostech rozhodnutí jednatele zpravidla představuje i vůli jediného akcionáře nebo společníka firmy. U společností se složitější vlastnickou strukturou si statutární orgán dvakrát rozmyslí metodu zjištění hodnoty. Už jen proto, aby se nedostal do sporu s některým z mnoha akcionářů nebo společníků společnosti. Možné riziko statutárního orgánu spočívající v náhradě vzniklé škody při špatně zvoleném způsobu stanovení hodnoty bude v těchto situacích vždy hrozit. Akcionáři nebo společníci budou mít navíc právo domáhat se po statutárním orgánu společnosti nového ocenění aktiva v případě, že o něm měl vzhledem ke změně okolností sám rozhodnout, ale neučinil to. Nové způsoby stanovování hodnoty aktiv s potenciálem nahradit znalecké posudky soudem jmenovaných znalců mohou ještě doznat dílčích změn v průběhu parlamentního projednávání. Přestože Česká republika měla povinnost začlenit novelizaci směrnice 77/91/EHS do 15. dubna 2008, příslušný návrh novely Obchodního zákoníku se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR teprve začíná projednávat.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
DVB-T2 již pro 83 % domácností. Nové pokrytí hlásí Černá hora a Lysá hora
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Nejlepší protipirátská ochrana Denuvo padla. Cracky vznikají ještě v den vydání her
Podle výrobců grafik ještě těžní mánie nekončí, vydrží prý minimálně do konce roku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít