Živé partnerství - Euro.cz

Přihlášení

Živé partnerství

, Pavel Hanslíček,
Živé partnerství
Zdroj: Euro.cz

V příhraničí a v oblasti středních a malých podniků je stále ještě velký potenciál

Podstatou živého partnerství je všude tam, kde existují společné zájmy, spolu velmi otevřeně a důvěrně hovořit a vytvářet společné iniciativy. Jak v Rakousku, tak i v Česku jsme si přitom vědomi, že úspěch při prosazování společných zájmů v Evropské unii závisí na silném společném vystupování. Bilaterální, ale také regionální koordinace tedy získává v našich vztazích stále větší význam. Tato koordinace přispívá k dalšímu zintenzivňování přirozeného partnerství mezi Českou republikou a Rakouskem, které vzniklo díky úzkému propojení obou našich zemí.

Přeshraniční spolupráce sílí.

Česko-rakouské vztahy se vyvíjejí velmi dobře nejen v politice, ale i ve všech ostatních oblastech. Na úrovni správních celků se vzájemné vztahy upevňují díky stále sílící přeshraniční spolupráci českých krajů s rakouskými spolkovými zeměmi Horní Rakousy, Dolní Rakousy a Vídeň. Zde se osvědčila struktura tří současných euroregionů, které zadávají podněty k další spolupráci.
Podstatné jsou osobní kontakty, které tato přeshraniční spolupráce na všech úrovních umožňuje a které tvoří jádro úzkých sousedských vztahů. Přitom je třeba obzvláště zdůraznit vývoj na úrovni obcí a občanských sdružení v rámci četných aktivních partnerství. Pod heslem „Žijící partnerství“ se 18. června koná druhé setkání starostů českých a rakouských partnerských měst a obcí v městečku Groß Siegharts v severní části oblasti Waldviertel. Tato schůzka, při které si zástupci měst, obcí, zájmových sdružení a ekonomické sféry obou sousedních zemí mohou vyměnit své zkušenosti, je pokračováním první konference českých a rakouských starostů uskutečněné v Českých Budějovicích v červnu loňského roku.
Konkrétním příkladem živého sousedství je také spolupráce v konzulární oblasti, která po připojení České republiky k Schengenu získá ještě další impulzy. Rakousko podporuje na technické úrovni všechna opatření vedoucí k zajištění nejvyšších možných standardů bezpečnosti. Také kooperace s ohledem na české předsednictví Rady Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 je důležitou oblastí spolupráce.

Vazby ekonomické i kulturní.

Úzké propojení obou zemí můžeme rovněž vidět na prohlubování ekonomické spolupráce. Česká ekonomika roste kontinuálně a s vysokou dynamikou. Přitom Rakousko jako třetí nejvýznamnější zahraniční investor v Česku může k hospodářskému růstu přispívat významnou měrou, což prospívá lidem na obou stranách hranice. Právě v příhraničních regionech a v oblasti středních a malých podniků stále ještě existuje velký potenciál, který je třeba využít.
Díky silně rostoucímu hospodářství a stále užšímu hospodářskému propojení je nutné další zlepšení dopravní infrastruktury. S dálnicí A5, s jejíž výstavbou rakouská strana započala na rakouské straně letos v únoru, má vzniknout první nepřetržité dálniční spojení mezi Českou republikou a Rakouskem. S jeho dokončením se počítá v roce 2009 nebo 2010. Velký zájem je věnován také plánované výstavbě dálnice z Prahy do Českých Budějovic. V oblasti vlakového spojení přikládají zase obě strany velký význam výstavbě severojižního koridoru Berlín-Praha-Linec-Štýrský Hradec-Koper.
Také těsné vztahy v oblasti kultury a vzdělávání svědčí o propojení obou zemí. Dobře fungující spolupráce v oblasti kultury dostala v loňském roce díky jubileům Wolfganga Amadea Mozarta a Sigmunda Freuda důležité impulzy. Velký zájem o uměleckou tvorbu sousedů bylo možné pozorovat například letos koncem dubna na Dnech rakouské kultury ve Slaném, které budou mít na podzim pokračování v Olomouci. V roce 2009 se uskuteční první přeshraniční zemská výstava mezi městy Raabs an der Thaya, Horn a Telč. Smlouva k tomuto projektu byla podepsána 22. listopadu loňského roku v Telči. Dále je třeba zmínit pro obě země mimořádně významnou akci, která se konala pod společnou záštitou premiéra České republiky Mirka Topolánka a spolkového kancléře Rakouské republiky Alfreda Gusenbauera. Jedná se o sympozium „Rok 1968 v evropském kontextu“, které se uskuteční v Rakousko-moravském centru ve Znojmě 14. a 15. června tohoto roku.
Z těchto rozmanitých oblastí bilaterální spolupráce je jasně patrné, jak je důležité, že občané sami, a především mladá generace, rozumějí projektům a šancím, ale také naléhavým žádostem a starostem, které existují na obou stranách hranice. Toto porozumění není jen integrální součástí dobrého sousedství, ale je také součástí rozumné a spolehlivé zahraniční a evropské politiky. Proto je třeba zaujetí a iniciativy, abychom ve společném zájmu a ku společnému prospěchu přispěli k ještě užšímu propojení a spolupráci mezi oběma zeměmi a jejich občany.
Jako rakouská velvyslankyně v České republice doufám, že také tato příloha přinese četné nové podněty.