ŽEZLO PŘEBÍRÁ IPB - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ŽEZLO PŘEBÍRÁ IPB

, Blanka Růžičková Euronews a.s.,
ŽEZLO PŘEBÍRÁ IPB
Zdroj: Euro.cz

V a l n á     h r o m a d a     C h e m a p o l     G r o u p

Mimořádná valná hromada Chemapol Group, která se sešla v pátek 22. ledna, velmi rychle odsouhlasila dvě změny v dozorčí radě. Zdánlivě nepatrný personální posun znamená novou kapitolu v dějinách tohoto impéria. Žezlo a hlavně zodpovědnost totiž definitivně přebírá Investiční a Poštovní banka. Těžkou pozici bude mít zejména tehdy, pokud se potvrdí informace, že se už k návrhu na konkurs Chemapol Group přidala i Credit Lyonnais.

Investiční a Poštovní banka získala v nové dozorčí radě společnosti Chemapol Group dva ze šesti postů. Skupina podnikatelů kolem Radima Masného, která kontroluje zhruba stejný majetkový podíl, obsadila ale jen jedno místo.

Radim Masný je přesto s výsledky valné hromady spokojený. Podporu ze strany IPB očekává hlavně při odvrácení bankrotu Chemapol Group. Uvědomuje si, že například o personální změny ve vedení firmy bude muset tvrdě bojovat.

EURO: Připravujete výměnu představenstva a výkonného managementu Chemapol Group?

Masný: Ke změnám musí dojít, protože ta firma je v takovém stavu, v jakém je. Konkrétní odvolání členů starého vedení či dosazení nových lidí nezáleží jen na mně, ale bude předmětem jednání celé dozorčí rady.

EURO: Odvoláte i dosavadního prezidenta a generálního ředitele Václava Junka?

Masný: K tomu bych se zatím nerad vyjadřoval.

EURO: Víte už,kdo by mohl nahradit dosavadní manažery?

Masný: Samozřejmě své představy mám, ale návrhy budu muset konzultovat s novou dozorčí radou.

EURO: Měl by to být například bývalý výkonný místopředseda ODS Petr Čermák nebo poradce nynějšího premiéra Miroslav Šlouf.

Masný: V případě Petra Čermáka mohu tento úmysl potvrdit. Pokud jde o Miroslava Šloufa, je to holý nesmysl. Známe se, ale to ještě neznamená, že se musí objevit v každé firmě, v níž jsem i já.

EURO: Chcete navrhnout Petra Čermáka do nejvyšší výkonné funkce čili do čela Chemapol Group?

Masný: To vše bude předmětem jednání.

EURO: Půjdou personální změny i do nižších řídících úrovní? Budete například zasahovat do řízení dceřiné společnosti AliaChem?

Masný: Jistě. Z Chemapol Group musí odejít lidé, kteří firmu dostali do nynější finanční situace. AliaChem je však nově zrozené dítě a je potřeba mu dát čas. Funkce dozoru však chceme zásadně posílit.

EURO: Znamená to, že chcete křesla i v dozorčí radě této společnosti?

Masný: Samozřejmě. Je legitimní, aby i tady složení odpovídalo vlastnickým poměrům. Pro řízení Chemapol Group i dceřiných společností je navíc nutné, aby se v nich více posílily pravomoci dozorčí rady. Čili aby se důsledněji uplatnil tak-zvaný německý model řízení.

EURO: Personální změny ovšem budou zbytečné, pokud soud vyhlásí konkurs Chemapol Group.

Masný: Nevěřím, že by se to stalo. Například ČSOB nyní nabízíme mnohem víc, než kolik by dostala při konkursu (pozn. red.: ČSOB podala návrh už 23. 12. 1998).