Zdařilá sázka na vitaminy - Euro.cz

Přihlášení

Zdařilá sázka na vitaminy

, Tomáš Pergler,
Zdařilá sázka na vitaminy
Zdroj: Euro.cz

Bratři Walachovi udělali z Čechů národ potravinových doplňků

Kde hledat základy pro úspěch v byznysu? Poměrně otřepaná otázka, kterou si klade asi každý vrcholový manažer. Bratři Walachovi, majitelé společnosti Walmark, mohou inspirovat vlastním příběhem.
Trojice sourozenců, která letos získala ocenění Podnikatel roku udělované společností Ernst & Young, se trochu vymyká klasickému obrázku českých selfmademanů. Nejde jen o fakt, že Adam, Valdemar a Mariusz Walachovi pocházejí z jedné rodiny a jsou polské národnosti. Zaujmou také střídmým, až nenápadným chováním nebo pečlivým důrazem na to, že vždy a všude vystupují jako jeden muž.

Překonat Einsteina

„Vždycky jsme byli aktivní a chtěli věci měnit. Už od základní školy jsme byli dobří organizátoři. První televizi rodiče koupili poměrně pozdě, takže se u nás hodně četlo a po večerech diskutovalo o všemožných věcech. Všichni jsme také hráli na hudební nástroje a docházeli do různých zájmových kroužků,“ vzpomíná Adam Walach, předseda představenstva Walmarku.
Stěžejní pro jejich budoucí kariéru byla domácí výchova. „Rodiče pro nás byli dobrým vzorem, učili nás být samostatní a brát osud do vlastních rukou. Také nám vštěpovali dobré životní hodnoty,“ dodává. Významnou roli prý sehrálo jejich evangelické vyznání a chápání bible jako základní životní autority. „Nejsme ideální, víme ale, čeho se máme držet a snažíme se tyto principy ctít. Máme nulovou toleranci vůči korupci a netransparentnímu jednání a některé etické meze nejsme ochotni překročit,“ tvrdí nejmladší z trojice bratrů.
Odvážné plány bratrům nechyběly od mládí. Například Adam s Valdemarem se chtěli proslavit jako fyzici. Vytyčili si smělý úkol posunout teorii relativity dál a vytvořit novou „unitární teorii pole“. I kvůli tomu studovali teoretickou matematiku. „Dnes takové sny možná vypadají směšně, ale i v tom lze spatřovat odhodlání posouvat věci dopředu,“ říká Adam Walach.

Od počítačů k marťánkům

S podnikáním bratři začali pár měsíců po sametové revoluci. Na začátku se zabývali exportem-importem, hlavně výpočetní techniky, obchodování z velké části probíhalo mezi Československem a Polskem. Jako nesporná výhoda se ukázala jejich mateřština. „Poláci byli v roce 1990 asi o rok dopředu, co se týče politických změn i podnikání. I proto jsme se tehdy v Polsku hodně naučili. Znali jsme také dobře polskou mentalitu a snáze navazovali spolupráci,“ zdůvodnil Walach.
Velmi brzy, zhruba do roku, vykrystalizoval záběr byznysu do tří divizí – farmacie, nápoje (značka Relax) a zemědělské produkty. Postupem času se bratři rozhodli soustředit hlavně na doplňky stravy. Toto odvětví bylo v Československu po roce 1989 téměř netknutým polem. „Před dvaceti lety u nás potravinové doplňky nebyly vůbec známé – maximálně vitamin C a vitamin B,“ připomíná Adam Walach. Podnět zčásti přišel od nejstaršího, čtvrtého bratra, který je lékařem. Dobré nápady nicméně vznikaly v celém tehdejším týmu. Že si nové zboží na pomezí potravin a léků rychle získá spotřebitele, předpovídala také manželka jednoho z kolegů, povoláním farmaceutka.

Přísná měřítka

„Trh byl tehdy prázdný, nabízela se krásná příležitost jej vytvořit,“ popisuje gründerské období výroby doplňků stravy Adam Walach. Firma Walmark se rychle stala lídrem nejen v České republice, ale i v řadě dalších postkomunistických zemí. „Jako hlavní hráč jsme aktivně vytvářeli trh. Od začátku devadesátých let jsme investovali do reklamy a také do vzdělávání společnosti. Učili jsme také lidi brát odpovědnost za prevenci a zdraví do vlastních rukou,“ říká šéf představenstva firmy. Ve prospěch poptávky hrála i relativně vysoká ekonomická vyspělost Česka, lidé si tu možná více uvědomují důležitost zdraví a jsou ochotni do něj investovat.
Oblast doplňků stravy je přitom v porovnání s jinými odvětvími v lecčems specifická. Potíže dělají hlavně chybějící pravidla a správné vymezení role potravních doplňků, což některé firmy ve svém marketingu zneužívají. Legislativa pro „zdravotní tvrzení“ („health claims“) pro jednotlivé účinné látky se v současnosti připravuje na úrovni Evropské unie, celý proces je ale zdlouhavý, doprovází jej spousta chyb a nepochopení role doplňků. S celkově vlažným legislativním zázemím v odvětví se Walmark vypořádal tak, že se snaží držet laťku o několik stupínků výš, než musí. „Používáme postupy, které zákon pro výrobu doplňků stravy nevyžaduje, ale jsou nutné pro výrobu léčiv,“ vysvětlil Adam Walach.

Smělé plány

Bratři z Třince si pochvalují, že trh s potravinovými doplňky stále roste, ačkoli v poslední době pomaleji. Právě ten český se ukazuje jako saturovanější než ostatní v regionu. Walmark si v tuzemsku stále udržuje dominantní pozici hráče číslo jedna, současně však pociťuje také rostoucí konkurenci. Není divu, když v segmentu doplňků stravy dnes působí všechny světové farmaceutické firmy. Právě jejich kmenová oblast, výroba léků, pro Walachovy představuje jednu z hlavních výzev. Už dnes tvoří nemalou část byznysu Walmarku, v budoucnosti chtějí posílit hlavně v oblasti volně prodejných léků (OTC).
Výhledově se počítá také s další expanzí v zahraničí. „Dnes máme síť devíti poboček hlavně ve střední a východní Evropě a Francii, spolupracujeme se třemi desítkami exportních partnerů po celém světě. Máme také pobočku ve Španělsku a Itálii jako legální entity – ty jsme založili těsně před krizí, ale kvůli recesi jsme je zmrazili. Počítáme, že v budoucnu je opět oživíme, nejdříve ale v příštím kalendářním roce. Jako perspektivní se jeví také Střední východ a některé arabské státy, kde už je firma velmi aktivní,“ předvídá Adam Walach.
Co se týče hospodářských výsledků, ani Walmark nebyl zcela imunní vůči globální krizi. V letech 2008 a 2009 obrat firmy poprvé v historii mírně klesl. Za poslední finanční rok, který skončí na konci května, ale firma počítá opět s růstem obratu zhruba o desetinu na 2,5 miliardy korun. „Naší vizí je do roku 2015 zdvojnásobit obrat na 200 milionů eur, a stát se tak jedním z vedoucích výrobců doplňků stravy v celé Evropě,“ říká Walach. Uznává, že tento ambiciózní cíl se dá jen stěží dosáhnout pouhým organickým růstem skupiny. „Rozhlížíme se po vhodných akvizicích značek v regionu a také jsme více otevření různým partnerstvím, strategickým aliancím, výrobou pro třetí strany a podobně,“ uzavírá podnikatel.