Zbývá už jen pár dnů

21. března 2005, 00:00 - OLGA VANĚČKOVÁ, PAVEL KLEIN
21. března 2005, 00:00

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Nejpozději do 31. března musí podnikatelé podat přiznání k dani z příjmu za rok 2004 a zaplatit daň. Podstatnou změnou oproti dřívějšku je takzvaná minimální daň. Několik novinek se týká i nezdanitelných částek, odčitatelných položek a odpisů dlouhodobého hmotného majetku.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Nejpozději do 31. března musí podnikatelé podat přiznání k dani z příjmu za rok 2004 a zaplatit daň. Podstatnou změnou oproti dřívějšku je takzvaná minimální daň. Několik novinek se týká i nezdanitelných částek, odčitatelných položek a odpisů dlouhodobého hmotného majetku.

Přiznání k dani z příjmu za rok 2004 musí podnikatelé podat nejpozději do 31. března. Pokud jim vznikla daňová povinnost, musí ve stejném termínu zaplatit daň. Těm, kteří zpracováním přiznání pověřili daňového poradce, se sice lhůta pro jeho podání prodlužuje o tři měsíce do konce června, ale i pro ně zůstává 31. březen důležitý - do té doby totiž musí finančnímu úřadu doručit plnou moc k podání daňového přiznání.

Letošním novinkám v oblasti daní jsme se na stránkách Profitu a přílohy Legislativa podrobně věnovali už na začátku roku. V následujícím stručném přehledu si proto jen připomeňme základní informace, užitečné zejména pro ty, kdo podání přiznání nechávají na poslední chvíli. Zaměříme se hlavně na drobné podnikatele, tedy živnostníky a další osoby samostatně výdělečně činné.

KDO A JAK

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2004 je povinen podat každý podnikatel, který v daném období dosáhl příjmů vyšších než 15 tisíc korun. Oproti roku 2003 se tedy tato hranice zvýšila o pět tisíc (z předchozích 10 tisíc korun). Přiznání musí podat také podnikatel, který je za daný rok ve ztrátě.

Způsob stanovení základu daně nedoznal během loňského roku žádných podstatných změn. Při stanovení základu daně tak podnikatelé i nadále vycházejí z rozdílu mezi příjmy a výdaji, popřípadě (vedou-li účetnictví) z výsledku hospodaření. Je-li to pro poplatníka výhodnější, může stejně jako dříve uplatnit výdaje paušálně, tedy stanoveným procentem z příjmů (obvykle 25 procent).

MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ

Podstatnou změnou, která se dotkne řady drobných podnikatelů, je zavedení minimálního základu daně. Týká se poplatníků, kteří mají příjmy ze živnosti, ze zemědělské činnosti nebo z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (například lékaři, advokáti, tlumočníci či auditoři). Jejich základ daně musí nově činit alespoň zákonem stanovenou částku.

Pro rok 2004 je minimálním základem daně částka ve výši 101 tisíce korun. Tato výše je odvozena od průměrné mzdy zjišťované Českým statistickým úřadem, proto se má rok od roku měnit. Pro rok 2005 bude minimální základ činit 107,3 tisíce korun.

Při výpočtu daňové povinnosti se tedy vychází z minimálního základu daně, i kdyby byl (skutečný) základ daně poplatníka nižší než uvedená částka, nebo pokud by poplatník vykázal ztrátu. Jestliže podnikal pouze po část zdaňovacího období, minimální základ daně se mu poměrně zkrátí.

S minimálním základem bude vždy porovnáván až celkový součet dílčích základů daně. Plynou-li tedy poplatníkovi vedle příjmů z podnikání další příjmy (například ze zaměstnání, z kapitálového majetku nebo z pronájmu), uplatní se minimální základ daně až na konečný součet všech jeho zdanitelných příjmů. Pokud podnikatel rozděluje příjmy na spolupracující osoby, vztahuje se minimální základ daně i na tyto osoby.

Minimální základ daně lze snížit o všechny nezdanitelné částky. Mezi ně patří hlavně odčitatelná položka na poplatníka, jeho děti a manželku, částky zaplacené na penzijní a životní pojištění, stejně tak úroky z úvěrů k financování bydlení a dary na dobročinné účely. Nelze však od něj odečíst daňovou ztrátu z předchozích let a reinvestiční odpočet.

Povinnost minimálního základu však nezasáhne všechny bez výjimky. Nevztahuje se na podnikatele v roce zahájení činnosti, v roce bezprostředně následujícím, v roce ukončení podnikatelské činnosti a na některé zákonem vymezené kategorie - například na osoby na rodičovské dovolené, důchodce a studenty.

Ustanovení o minimální dani se samozřejmě netýká ani podnikatelů, jejichž příjmy v roce 2004 dosáhly základu vyššího než 101 tisíc korun. Pokud mají k dispozici nevyužitou ztrátu z minulých let, nic jim nebrání plně tuto ztrátu využít tak, aby jejich výsledná daňová povinnost byla nulová. Hrozí-li poplatníkovi uplatnění minimálního základu daně a má-li nevyčerpanou ztrátu z minulých let či nárok na reinvestiční odpočet, je vhodné například přerušit odpisování či vyloučit některé daňové výdaje. Tak zabrání negativním dopadům minimální daně.

NEZDANITELNÉ ČÁSTKY, ODPOČTY A ODPISY

Několika změn doznalo uplatňování nezdanitelných částek a odčitatelných položek. Především vzrostla nezdanitelná částka na vyživované dítě - z 23 520 na 25 560 korun ročně. Současně se zpřísnily podmínky pro uplatnění odpočtu pojistného na životní pojištění. Pokud je v pojistné smlouvě pevně sjednána pojistná částka pro případ dožití, může od roku 2004 poplatník uplatnit odpočet pouze tehdy, když tato částka dosahuje alespoň 40 tisíc korun (u smluv s pojistnou dobou od pěti do 15 let) nebo 70 tisíc korun (u smluv s pojistnou dobou nad 15 let).

Zákon změnil také odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Počínaje loňským rokem byla pro některé budovy, zejména administrativní budovy a hotely, zavedena nová, šestá odpisová skupina. Nemovitosti v ní zařazené je nutno daňově odepisovat nejméně po dobu 50 let. Týká se to však pouze nemovitostí zařazených do užívání počínaje rokem 2005.

Nově byl zaveden limit daňové uznatelnosti pro vstupní cenu osobních automobilů ve výši 900 tisíc korun, který se vztahuje i na automobily pořízené na leasing. Od roku 2005 se limit zvyšuje na 1,5 milionu korun.

NA NOVÉM FORMULÁŘI, NEBO PŘES INTERNET

V návaznosti na uvedené změny připravilo i letos ministerstvo financí novou verzi formuláře typu B (vzor č. 11). Změny oproti předchozímu roku však nejsou zásadního charakteru.

Daňové přiznání za rok 2004 je poprvé možné podat přes internetové stránky ministerstva financí. Aktuální podrobnosti jsme přinesli v minulém čísle Profitu.

* DANĚ V PROFITU

č. 4 a 11/2005: Podávání daňového přiznání přes internet

č. 4/2005: Komplikace: Přepočet kurzů zahraničních měn

č. 1/2005: Nejdůležitější změny v zákoně o daních z příjmů od 1. ledna 2005 č. 52/2004: Úprava základu daně a další tipy pro podnikatele

č. 51/2004: Placení zdravotního pojištění u osob samostatně výdělečně činných

č. 48 a 49/2004: Odečitatelné položky snižující základ daně

č. 47/2004: Zdaňování příjmů ze zaměstnání

č. 46/2004: Nové pokyny a informace k uplatňování DPH v praxi

č. 44 a 45/2004: Jak si poradit s daní z příjmů fyzických osob

č. 39 aĎ 41/2004: Jak si poradit s daní z příjmů právnických osob

Foto autor| ilustrační foto: Jindřich Jetel

O autorovi| autoři pracují ve společnosti Mazars, s. r. o.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít