Zbytečně utajované veřejné zakázky

21. listopadu 2005, 00:00 - PETR KUČERA
21. listopadu 2005, 00:00

INFORMACE NA WEBECH MAGISTRÁTŮ Poskytují radnice velkých měst na svých webech aktuální přehled veřejných zakázek? Zjistili jsme, že některé magistráty nejdou podnikatelům vstříc. Naopak řada jiných měst poskytne informace přímo vzorově.

INFORMACE NA WEBECH MAGISTRÁTŮ

Poskytují radnice velkých měst na svých webech aktuální přehled veřejných zakázek? Zjistili jsme, že některé magistráty nejdou podnikatelům vstříc. Naopak řada jiných měst poskytne informace přímo vzorově.

Před třemi týdny (Profit č. 44/2005) jsme testovali, zda zájemce o veřejnou zakázku najde aktuální informace na webu příslušného krajského úřadu. Ukázalo se, že na většině těchto stránek podnikatel neuspěje. Nyní jsme se podívali, jak jsou na tom s informační otevřeností magistráty krajských měst. A výsledek? O něco lepší než v předchozím případě.

KARLOVY VARY

Na webu nejzápadnějšího krajského města nemá podnikatel snadnou volbu. Odkazů v levé části stránky je sice mnoho, určitou naději nalezení požadovaných informací ale dává pouze proklik označený E-vývěska. Tam si pak můžeme vybrat informace buď jen podle jednotlivých odborů magistrátu, nebo všechny „vyvěšené“ novinky v neroztříděné podobě. Nabízí se nám sice řada informací (například stanovení nájemného pro reklamní plochy, dražba městské budovy, ale zároveň také termíny svatebních obřadů či začátek jazzového festivalu), přehled aktuálních veřejných zakázek zde ale nenacházíme.

Vracíme se na úvodní stránku magistrátu a zkoušíme výraz „veřejné zakázky“ zadat do hledacího políčka. Uprostřed stránky na nás vyskočilo suché konstatování: „Není záznam“. Zdá se, že v Karlových Varech veřejné zakázky vůbec neznají.

PLZEŇ

Ve druhé západočeské metropoli jsme daleko úspěšnější. Hned na úvodní stránce webu klikneme na druhou variantu z nabídky Občan/podnikatel/turista. Pak se snadno dostaneme na přehled aktuálních veřejných zakázek, umožňující i vyhledávání podle několika kritérií. Velice užitečný je také samostatný přehled investičních záměrů města, který podnikatelům umožňuje nahlásit se mezi zájemce (k dispozici je samozřejmě i elektronický formulář).

Není divu, že tamní radnice před několika týdny získala ocenění v soutěži Otevřeno x Zavřeno za kvalitní poskytování informací, konkrétně právě ve vztahu k veřejným zakázkám.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Podnikatelům jdou vstříc i v Českých Budějovicích. Mezi nabídkou odkazů v pravém sloupci úvodní strany nacházíme přímý proklik: Veřejné zakázky. Vyhledávat pak můžeme dokonce i v zakázkách v ceně pod dva miliony korun. Na seznam se zájemci mohou dostat také prostřednictvím dalšího logického odkazu, nazvaného Podnikání.

ÚSTÍ NAD LABEM

Hned mezi odkazy v horní části webu se nabízí rubrika nazvaná Podnikatelům. Nacházíme tam ale jen obecnější informace o městě, investičních zónách a podobně.

Neuspěli jsme ani po návratu na úvodní stranu a postupném kliknutí na odkazy Veřejná správa a Úřední deska. Tam se totiž nachází jen řada neroztříděných informací z různých oblastí.

Nepomohlo ani zadání výrazu „veřejné zakázky“ do vyhledávacího okénka. Systém sice našel několik chaoticky seřazených dokumentů obsahujících toto sousloví, nejedná se však o seznam, ale o různé zápisy z jednání, zejména o již uskutečněných zakázkách.

Další překvapení na (jinak paradoxně informačně bohatých) stránkách ústeckého magistrátu na nás čekalo při pokusu najít kontakt na tiskového mluvčího. Když jsme se konečně dostali k jeho jménu, web nám nabídl pouze formulář umožňující přímé odeslání vzkazu prostřednictvím těchto stránek. Při pokusu odeslat napsaný vzkaz se však objevilo oznámení „Požadovaná stránka neexistuje / Prosím čekejte, odhaduji správnou stránku“. Přestože systém nakonec správnou stránku neodhadl, jinou možnost už nám nenabídl. Neuspěli jsme ani při pokusu najít sousloví „tiskový mluvčí“ prostřednictvím hledacího políčka. Výsledek nás znovu překvapil: „Nebyly nalezeny žádné dokumenty vyhovující zadaným kritériím (nebo je zadaný řetězec příliš všeobecný).“

PRAHA

Na webu hlavního města jsme zkusili proklik na Úřední desku. Další stránka nám pak - mezi jinými možnostmi -nabídla i přehledný seznam veřejných zakázek, umožňující i prohledávání.

LIBEREC

Po volbě odkazu Podnikatel se snadno dostaneme také do složky Veřejné zakázky. Místo seznamu však nacházíme jen „úředničinou“ psaný odkaz na takzvanou Centrální adresu: „Na těchto stránkách budou v souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejňovány protokoly o otevírání obálek s nabídkami ve formátech PDF. Ostatní informace týkající se vypisování výběrových řízení Statutárním městem Liberec dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, naleznete na www.centralniadresa.cz.“

Na zmíněnou Centrální adresu musí magistráty (a další zadavatelé) informace o vypsaných veřejných zakázkách posílat povinně. Internetovou stránku www.centralniadresa.cz provozuje Česká pošta. Její výhodou je jak bezplatné vyhledávání, tak i kompletnost informací - oznamovat vypsané zakázky sem musejí všechny subjekty stanovené zákonem.

Pokud však malý či střední podnikatel Centrální adresu nezná, nebo se mu nechce vyhledávat v mnoha položkách, logicky se o aktuální informace zajímá přímo u zdroje. Zvláště když se úřady často chlubí informační otevřeností a kvalitou svých webů. A právě liberecká radnice je jedním z případů, kdy si úředníci ulehčují práci pouhým odkazem na celostátní adresu, místo aby přehled zakázek zveřejnili také na vlastním webu.

JIHLAVA

Jihlavské stránky sice působí nezvykle stroze, nicméně po kliknutí na Úřední desku se zájemce bez problémů dostane na odkaz Výběrová řízení a stavební akce města. Na stejnou adresu se dostane také po kliknutí na slovo Podnikatel v levém menu úvodní stránky. Zklamáním však je, že informace najdeme pouze v rubrice již realizovaných akcí. Z webu magistrátu se zdá, že aktuální zakázky neexistují. Při pohledu do Centrální adresy ale zjišťujeme, že přinejmenším jedna zakázka je jihlavskou radnicí v těchto dnech vypsaná.

PARDUBICE Návštěvník stránek si na začátku může zvolit pouze jednu ze dvou variant: O městě nebo Správa města. Zkoušíme druhou z nich. Pak se nám mimo jiné nabízejí novinky v sekcích Aktuality a Úřední deska, informace přímo o veřejných zakázkách jsou však poněkud utajeny v rubrice Důležité informace. Když se zájemce přes další odkaz (Investice) dostane do rubriky Veřejné zakázky, najde jen odkaz na Centrální adresu. Místo uživatelsky příjemného řešení se zájemci dočkají jen „praktické“ rady: „Pokud budete vyhledávat veřejné zakázky zadané statutárním městem Pardubice, zadejte na internetových stránkách Centrální adresy v oddílu Vyhledávání/podrobné vyhledávání zakázek do kolonky IČ zadavatele: 274046.“ HRADEC KRÁLOVÉ

Na webu Hradce Králové jsme logicky zvolili volbu Pro podnikatele, v odkazu nazvaném Investiční příležitosti však najdeme jen obecné informace. Seznam veřejných zakázek se totiž ukrývá pod odkazem Co vás zajímá.

Pak si ale můžeme vybrat hned ze tří možností - vedle samotných veřejných zakázek je zde i přehled poptávkových řízení a záměrů města. Hradec Králové se tedy zařadil mezi města, která na svém webu poskytují podnikatelům podrobné a aktuální informace.

BRNO

Do sekce nazvané Veřejné zakázky se dostaneme z úvodní stránky poměrně snadno přes Informace pro investory. Také brněnský magistrát sice nabízí pouze odkaz na Centrální adresu, ale daleko elegantněji než v Pardubicích: po prokliku se totiž dostaneme rovnou na výsledky vyhledávání omezené na město Brno.

OLOMOUC

Z nabídky odkazů v levém sloupci jsme vybrali proklik Pro podnikatele. Ten ale obsahuje jen obecnější informace o zónách a rozvojových záměrech města.

Při druhém pokusu už jsme úspěšnější: z odkazu nazvaného Magistrát se dostaneme mimo jiné na „výběr z úřední desky“, kde shodou okolností hned nahoře nacházíme oznámení o záměru nákupu software. Pro samostatný přehled veřejných zakázek ještě musíme kliknout na stejnojmennou položku v levém sloupci. Informace jsou aktuální a rozsáhlé.

ZLÍN

Zdá se to snadné - po zvolení odkazu Podnikatel se dostáváme mimo jiné i k sekci nazvané Vyhlášená výběrová řízení a soutěže. Setkáváme se tam jen se stručným oznámením „stránka se připravuje“. Zájemce dokonce ani nenajde zmínku o Centrální adrese. Když jsme se s dotazem obrátili přímo na příslušné úředníky, odkázali nás na adresu www.mestozlin.cz/ /page/19106.verejne-zakazky. Tam jsme pak skutečně přehled zakázek našli. Problémem ale zůstává fakt, že tato stránka je ukryta za nicneříkajícím odkazem „Informace o SMZ“.

OSTRAVA

Hledání na ostravském webu je podobné jako v případě Olomouce. Proklik Investice nabízí jen obecnější informace o zónách, zatímco k informacím o veřejných zakázkách se musíme dostat přes obecně nazvaný odkaz Magistrát. Z nabídky volíme rubriku Úřední deska. V sekci veřejných zakázek se ale nakonec dočkáme jen odkazu na Centrální adresu.

JEN PLNÍME POVINNOST

Podobně jako v případě krajských úřadů se i zástupci magistrátů hájí tím, že zákon ukládá pouze povinnost zasílat informace do zmíněného celostátního systému. Z úředních sdělení na některých webech dokonce může laik nabýt dojmu, že magistráty mají jinou možnost (než pouhý odkaz na Centrální adresu) zakázanou.

Zákon však výslovně uvádí, že - vedle povinné Centrální adresy -zadavatel může údaje a informace o veřejných zakázkách uveřejnit rovněž i jiným způsobem. Zvláště když zpřístupnění seznamu na webu není časově, organizačně a víceméně ani finančně náročnou činností. Nezbývá tedy než zakončit náš test stejně jako v případě webu krajských úřadů: Jestliže na (jinak velice obsáhlých) internetových stránkách nenajdeme aktuální přehledy veřejných zakázek, vzbuzuje to přinejmenším podezření…

VÝSLEDKY TESTU

|magistrát|internetové stránky|informace o veřejných zakázkách|
| Brno| www.brno-city.cz| snadno na Centrální adrese |
| České Budějovice| www.c-budejovice.cz| ano, snadno a podrobně |
| Hradec Králové| www.hradeckralove.org| ano, podrobně|
| Jihlava| www.jihlava.cz | ano, ale chybějí aktuální informace|
| Karlovy Vary| www.mmkv.cz | žádné informace nenalezeny|
| Liberec| www.liberec.cz | odkaz na Centrální adresu|
| Olomouc| www.olomoucko.cz | ano, podrobně|
| Ostrava| www.ostrava.cz| odkaz na Centrální adresu|
| Pardubice| www.mesto-pardubice.cz| odkaz na Centrální adresu|
| Plzeň | www.plzen-city.cz| ano, snadno a podrobně|
| Praha | www.praha-mesto.cz | ano, podrobně |
| Ústí nad Labem| www.usti-nl.cz| žádné informace nenalezeny|
| Zlín | www.mestozlin.cz| ano, ale složitý přístup|
Pramen: Test Profitu

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za…
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Galaxy S9 uvidíme už za sedm týdnů. Samsung jej přiveze na CES 2018
Herní počítač pod stromeček II: levná sestava do 20 tisíc [Vánoce 2017]
T-Mobile se skamarádil s Netflixem. Ale nejde o to, na co myslíte…
Tržní podíly výrobců grafik v Q3 2017: Nvidia vylétla nahoru, získává tržní podíl
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít