Záruční eurolhůta dělá starosti

23. září 2002, 00:00 - Vlastimil Zima
23. září 2002, 00:00

Schválená úprava reklamací v novele občanského zákoníku vyvolává obavy Hlavně obchodníci se spotřební elektronikou, textilem a obuví se obávají toho, jak zákazníci naloží s dvouletou záruční lhůtou. Krátce poté, co byla v letošní částce 57 Sbírky zákonů publikována novela občanského zákoníku, volalo do redakce hned několik obchodníků.

Schválená úprava reklamací v novele občanského zákoníku vyvolává obavy

Hlavně obchodníci se spotřební elektronikou, textilem a obuví se obávají toho, jak zákazníci naloží s dvouletou záruční lhůtou.

Krátce poté, co byla v letošní částce 57 Sbírky zákonů publikována novela občanského zákoníku, volalo do redakce hned několik obchodníků. Reagovali na to, že zákonodárci prodloužili záruční lhůtu na dva roky a vesměs s novelou nesouhlasili. Vycházeli z osobních zkušeností se zákazníky, kteří si z reklamačního řízení dokázali dvakrát ročně obměnit boty nebo alespoň část šatníku. Dosud platná šestiměsíční lhůta (§ 616 až 627 obč. zákoníku) totiž byla často zneužívána především zákazníky, kteří reklamovali závady obuvi a šatstva. Novela vyhlášená 15. dubna 2002 s účinností od 1. ledna 2003 lhůtu prodloužila - u spotřebního zboží, třeba ponožek, z šesti měsíců na dva roky. Oblast reklamací spadá ve struktuře občanského zákoníku do oblasti Zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě (oddíl čtvrtý) a novela upravuje i požadavky shody s kupní smlouvou. Také ust. § 616 má nové znění. Je v něm stanovena povinnost, že prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Zejména že je bez vad. Tento text vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží. Kupní smlouvou se podle novely mj. rozumí skutečnost, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, tj. kupujícím. Prodávající, výrobce nebo jeho zástupce garantuje, že jimi popisované, nebo v reklamě uváděnou jakost a užitné hodnoty zboží má.

Nová záruka a reklamace

Smlouva by také měla zachytit, že se prodává odpovídající množství, míra nebo hmotnost zboží odpovídající účelu, který prodávající pro užití udává nebo kupující požaduje. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti. Novela občanského zákoníku dále upravuje záruku. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neručí prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Nové je také ustanovení § 622, z kterého od ledna 2003 už nebude pro opravu či případnou výměnu věci platit podmínka, „nebyla-li věc použita“. Právě u této pasáže novely se zastavili někteří volající obchodníci. Obávají se, že kupující bude klidně věc nějakou dobu užívat a pak si „vzpomene“, že věc má závadu či nemá požadované vlastnosti a bude ji reklamovat. V průběhu reklamačního řízení se obchodník dostane do nevýhodného postavení a těžko bude svou pozici prodejce hájit. Může se také stát, že mu zůstane opotřebené zboží, třeba spotřební elektronika, kterou bude moci prodat pouze jako použité zboží a tedy se ztrátou. Obchodník z Berouna uvedl příklad, se kterým se setkal v USA. Tam čtyřčlenná rodina koupila stan a odjela s ním na dovolenkové putování. Po měsíci ho reklamovali - zjistili, že rodině nevyhovuje. Dostali peníze zpátky, a protože jim končila dovolená, odjeli do Česka. V odborném tisku se již také objevily úvahy, že zneužití reklamací by bylo možné posuzovat za neodůvodněné obohacování. Této problematice se ještě bude Profit podrobněji věnovat.

Nové lhůty

(1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy 4a) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. (2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad dobu uvedenou v odstavci 1; prodloužení záruční doby se může týkat i jen některé součástky věci. (3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. (4) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. (5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky. 4a) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

PRAMEN: § 620 ve znění zák. č. 136/2002 Sb.

Reklamace

Jestliže věc při převzetí kupujícím není ve shodě (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď - výměnou věci, nebo - její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké…
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Technologie
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
DVB-T2 bude od příštího týdne pro 94 % domácností. Přibude i nová stanice
Tip: Lidl prodává nejlevnější kabel Lightning MFI pro iPhone a iPad
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít