Zaměstnanci chtějí cloud, využívají ho i skrytě - Euro.cz

Přihlášení

Zaměstnanci chtějí cloud, využívají ho i skrytě

, .,
Zaměstnanci chtějí cloud, využívají ho i skrytě
Komerční sdělení

Iniciativní a efektivní pracovníci jsou snem každé firmy. Často však jejich plány naráží na nepružná IT oddělení s řadou striktních omezení. Zaměstnanci pak ve snaze zefektivnit svou práci a využívat pokročilé technologie neváhají porušovat IT protokol a pořizují si cloudová řešení a produkty takříkajíc „na vlastní pěst“.

V jaké míře a proč dochází k využívání těchto „skrytých cloudů“, jaké výhody a rizika firmě přinášejí a co lze udělat pro to, aby se pro firmu staly významnou konkurenční výhodou, na to hledala odpověď společnost VMware, lídr trhu virtualizačních a cloudových technologií. Ve svém nejnovějším průzkumu vyzpovídala 1500 IT manažerů s rozhodovací funkcí a 3000 kancelářských pracovníků velkých evropských firem a výsledky jsou poměrně překvapující.

Podle průzkumu až 37 % evropských CIO podezřívá své zaměstnance, že bez vědomí IT oddělení pořizují a využívají celou řadu cloudových řešení a produktů. Za tyto „skryté cloudy“ v roce 2012 utratili v průměru na společnost 1, 6 milionu eur. Sami zaměstnanci tuto skutečnost potvrzují, téměř polovina dotazovaných by pro splnění svých pracovních úkolů klidně využila neschválené cloudové služby a více než třetina už tak dokonce učinila.

Cloud

Mezi pět nejčastěji využívaných „skrytých cloudů“ (bez ohledu na to, zda jsou placené nebo bezplatné) patří: služby pro sdílení dat a souborů, e-mail založený na cloudu, chatovací služby (instant messaging), videokonference a firemní sociální sítě.

Výzkum poukázal i na to, jak a proč obchází zaměstnanci IT protokol. Motivací respondentů bylo například udržení konkurenceschopnosti prostřednictvím nových produktů a širší nabídky služeb (18 %) nebo hledání rychlejšího a efektivnějšího způsobu práce (30 %). Velké množství dotazovaných (65 %) pokrývá cloudové výdaje z rozpočtů svých oddělení (43 %), zahrnuje je do celkových nákladů (38 %) nebo je platí prostřednictvím firemních kreditních karet (33 %).

Cloud

Skryté cloudy – přínos nebo hrozba?

I když IT manažeři o problému se skrytými cloudy vědí, většina z nich (72 %) je toleruje, protože jsou si dobře vědomi výhod, které tato řešení firmě přinášejí. V první řadě je to možnost rychle reagovat na požadavky zákazníků a nabídnout unikátní řešení na míru dané situaci. I přes nepopiratelné přínosy je však téměř polovina IT manažerů s rozhodovací pravomocí znepokojena narůstajícími bezpečnostními riziky.

Skryté cloudy tak před IT oddělením otevírají velkou výzvu – je třeba začít více komunikovat s ostatními odděleními ve firmě a na základě jejich podnětů vytvořit takovou IT strategii, která bude nejen vyhovovat bezpečnostním předpisům a vnitřním pravidlům firmy, ale zohlední i požadavky zaměstnanců a poskytne jim potřebnou míru uživatelské svobody.