Zákopová válka - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Zákopová válka

, redakce,
Zákopová válka
Zdroj: Euro.cz

Slovník nejobvyklejších pojmů

Český Telecom seznámil už před téměř třemi roky alternativní operátory se záměrem zpřístupnit místní smyčky (LLU – Local Loop Unbundling) s tím, že jde o další liberalizační krok českého telekomunikačního trhu pod patronátem české vlády. Podmínky byly zveřejněny v roce 2004. Označení patronát je silně nadnesené, protože kdyby se vláda nezavázala Evropské unii liberalizovat telekomunikace, nehnula by zřejmě prstem.

Nabídka chytré horákyně.

Vycházíme-li se ze současné nabídky Českého Telecomu na zpřístupnění místní smyčky (LLU) společnostem, jako jsou České radiokomunikace, Czech OnLine a Telenor, nejde konstatovat nic jiného, než že zjevně usiluje o to, aby využívání služeb alternativních operátorů bylo pro zákazníky co nejsložitější. Když už byl donucen z úředních míst konat, využil hned první chybičky zákonodárců. Telecom musí smyčku zpřístupnit, ale neříká se za kolik. Pak stačí požadovat šikovně nasazenou cenu, a dokud neprojde známé kolečko stížností a odvolávání, má vystaráno na další možná dva roky.

Případ férové nabídky.

Ceny, které Český Telecom od alternativních operátorů za LLU požaduje, jsou opravdu k hořkému smíchu.
Od každého alternativního operátora chce neuvěřitelných 403 Kč měsíčně a 4616 jednorázově za každou zpřístupněnou linku. Dále mu účtuje jednorázové i měsíční poplatky za umístění každé skříně v prostorách své ústředny, které se pohybují ve statisícových ročních částkách, přičemž alternativní operátor na těchto linkách většinou utrží jen několik stokorun měsíčně.

Na východ od ráje.

Kousek za hranicemi, kde mají operátoři náklady na pracovní sílu o tři čtvrtiny vyšší, si vystačí se stokorunou měsíčně. Trefně to svého času definovala společnost Tiscali v oficiální tiskové zprávě: „Z celkového pohledu lze říci, že Český Telecom svou nabídkou LLU skutečně místní smyčku ‚rozpletl‘. Rozpletl ji, přebalil do nového balíčku a ten teď nabízí alternativním operátorům za sedminásobnou cenu ve srovnání s cenou, za níž ji v současnosti poskytuje svým zákazníkům.“
Jako pozitivní příklad si můžeme vzít Velkou Británii, kde ještě před dvěma lety bylo „unbundlováno“ jen mizivé procento linek. Na základě tlaku ostrovního regulátora tam British Telecom během roku 2004 snížil ceny za LLU hned třikrát a za měsíční pronájem vedení si nyní účtuje něco málo přes 2,24 libry, tedy v přepočtu asi 100 Kč měsíčně. Alternativní operátoři začínají mohutně investovat do budování vlastní infrastruktury pro DSL.

Slovník pojmů

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line xDSL technologie vysokorychlostního digitálního přenosu dat po běžné telefonní lince. Přenos je asymetrický, rychlost směrem k uživateli (downstream) je zpravidla výrazně vyšší než v opačném směru (upstream). Plná verze umožňuje rychlost downstreamu až 8 Mbit/s a upstreamu až 1 Mbit/s. Zjednodušená verze ADSL Lite nabízí downstream až 1,5 Mbit/s a upstream až 384 Mbit/s.

DSL – Symmetric Digital Subscriber Line Totéž jako ADSL, jen down i upstream mají stejnou čili symetrickou hodnotu.

HDSL -High bit rate Digital Subscriber Line xDSL technologie. Přenos dat je symetrický na rychlosti 1-2 Mbit/s Obvykle využívá dva metalické páry, výjimečně tři. V současné době existuje vylepšená verze HDSL2, které stačí jediný pár drátů. Ta nabízí přenosové rychlosti od 192 kbitů za sekundu až 2.312 Mbit/s. Maximální vzdálenost kvalitního přenosu je přes pět kilometrů. HDSL2 rovněž definuje variantu s využitím dvou párů, kde jsou pak přenosové rychlosti dvojnásobné, tedy 348 kbit/s až 4,624 megabitů během jediné sekundy.

xDSL – x Digital Subscriber Line Obecné označení pro celou sadu DSL technologií, jako je například ADSL, HDSL, SDSL, VDSL atd. Za neznámou x se dosazuje písmeno k určení podtypu DSL připojení.

Agregace Noční můra vyspělých uživatelů internetu. Poskytovatel připojení nestaví síť s kapacitou pro okamžité připojení všech zákazníků, ale volí kapacitu spíše podle očekávaného průměrného stavu. Stupeň agregace je poměr mezi součtem teoretických maximálních zátěží a očekávanou skutečnou zátěží. Běžný stupeň agregace u komerčních providerů je zatím 1:50. České radiokomunikace začaly koncem roku 2005 nabízet agregace 1:1, 1:10, 1:20.

DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer Centrální uzel, ke kterému se přes DSL připojují jednotlivá koncová xDSL zařízení. DSLAM bývá napojen na páteřní síť. Rozšířenou variantou DSLAM jsou tzv. přístupové koncentrátory, které prostřednictvím DSL přípojek umožňují poskytování širší palety hlasových a video služeb.

ISDN – Integrated Services Digital Network Světový standard, který umožňuje v síti digitálních telefonních ústředen přenášet hlas, data a video po 64 Kbit/s digitálních kanálech. V Evropě včetně ČR se používá norma EuroISDN.

LLU – Local loop unbundling Česky rozpletení fyzických vodičů, které připojují zákazníka operátora k veřejné ústředně. Donedávna všechny vodiče vlastnil a jiným operátorům pronajímal Český Telecom. Po „unbundlování“ je zákazník „odpleten“ z přístupu k původnímu operátorovi a nemusí platit jeho paušály za telefonní linky.

MPEG – Motion Picture Experts Group Skupina vyvíjející ISO standardy pro přenos plného videa. Používá se také jako označení těchto standardů, např. MPEG-2 nebo MPEG-4. Jejich produkty umožňují kvalitní přenos TV po telefonní lince nebo služby Triple play.

Triple play Soubor TV a video služeb po telefonní lince. Jednak nastupující konkurence kabelových TV. Funguje i jako video on demand čili síťová půjčovna filmů a síťový videorekordér.

VoIP – Voice over IP – Technologie přenášení telefonních hovorů pomocí IP protokolu. Často se jí říká internet telefonie, i když použitá IP síť bývá od klasického internetu převážně z obchodních důvodů zcela oddělena.