Zákon chce zvýšit zaměstnanost

28. června 2004, 00:00 - LADISLAV JOUZA
28. června 2004, 00:00

PRACOVNÍ MÍSTA Od října vstoupí v účinnost nový zákon o zaměstnanosti. Mimo jiné zkvalitňuje nebo zavádí nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Přísnější postup stanoví v případech práce načerno a při zneužívání podpory v zaměstnanosti.

PRACOVNÍ MÍSTA

Od října vstoupí v účinnost nový zákon o zaměstnanosti. Mimo jiné zkvalitňuje nebo zavádí nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Přísnější postup stanoví v případech práce načerno a při zneužívání podpory v zaměstnanosti.

Mezi nejzákladnější společenské hodnoty patří právo občana opatřit si své prostředky pro život vlastní prací. Již dávno však nejde o „právo na práci“ v pojetí před listopadem 1989. Zákon o zaměstnanosti z roku 1991 k nám poprvé přinesl tzv. právo na vhodné zaměstnání ve vztahu k občanům, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí. Je to tedy právo občana, který chce a může pracovat, obrátit se na příslušný orgán státu (úřad práce) se žádostí o zajištění vhodného zaměstnání nebo o zajištění rekvalifikace. Právu občana odpovídá povinnost úřadu práce zaměstnání zprostředkovat nebo nabízet rekvalifikaci či poskytovat podporu v nezaměstnanosti.

OD ŘÍJNA JINAK Praxe ukazuje, že právo na zaměstnání někteří občané posuzují jen jako povinnost státu opatřit jim prostředky k obživě. Sami nevyvíjejí potřebnou iniciativu a aktivitu při hledání nového zaměstnání v případě skončení pracovního poměru. Často uvítají raději podporu v nezaměstnanosti, než stabilní zaměstnání. Odmítají přijmout zaměstnání, které je pro ně - z pohledu zákona - vhodné. Zlepšení situace by mohl přinést nový zákon o zaměstnanosti, který nabyde účinnosti pravděpodobně od 1. října 2004. Samozřejmě, že zákon nemůže být všelékem a nemůže otázku nezaměstnanosti sám o sobě vyřešit. Může ale, vedle prvků ekonomických a podnikatelských, být jedním z faktorů, které mohou ve svém komplexu na nezaměstnanost působit. Podmínkou je správná aplikace v praxi a využití legislativních prostředků. Zákon může být moderní právní normou, která v souladu s právem EU kladně ovlivňuje trh práce v ČR. NOVÁ POMOC PODNIKATELŮM Nový zákon o zaměstnanosti mimo jiné zkvalitňuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Jde například o rekvalifikaci, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Zákon mění obsah těchto nástrojů tak, aby více přispěl ke zlepšení situace na trhu práce, zejména pak k vytváření nových pracovních míst. Cílem je také lepší uplatnitelnost nezaměstnaných na trhu práce zhlediska požadavků na jejich kvalifikaci, schopnosti, dovednosti, pracovní zkušenosti apod. Jednou z konkrétních novinek je umožnění přístupu k rekvalifikaci nejen uchazečům o zaměstnání, ale i zájemcům o zaměstnání (= osoby, které pracují a zaměstnání chtějí z nějakého důvodu změnit). Obce nyní mohou vytvářet veřejně prospěšné práce opakovaně (dosud byly omezeny dobou 12 měsíců), odvíjet výši příspěvku na nové pracovní místo od míry nezaměstnanosti, přispívat zaměstnavatelům při přechodu na nový podnikatelský program apod. Zákon dále zavádí nové nástroje v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Jde například o překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců a příspěvek na zapracování. ZAMĚSTNÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Nová opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti se týkají také podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Spočívají například - v zabezpečování pracovní rehabilitace formou přípravy k práci nebo specializovaných rekvalifikačních kurzů, - v poskytování příspěvků na vytvoření chráněného pracovního místa a příspěvku na vytvoření chráněné pracovní dílny, - v poskytování příspěvků na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením, - v poskytování příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením těm zaměstnavatelům, kteří z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnávají více jak polovinu se zdravotním postižením, - v poradenství prováděném nebo zabezpečovaném úřady práce.

PŘÍSNĚJŠÍ PODMÍNKY PODPORY

Zpřísňuje se evidence uchazečů o zaměstnání. Při maření součinnosti s úřadem práce může být uchazeč vyřazen z evidence. Jde například o odmítnutí podrobit se lékařskému vyšetření, které souvisí s pracovní schopností uchazeče, případně zdravotním zařazením, neprojednání zaměstnání doporučeného úřadem práce ve stanovené lhůtě, nedostavení se na úřad práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů apod. Uchazeč může být z evidence vyřazen rovněž při výkonu nelegální práce, při neúčasti na rekvalifikaci nebo odmítnutí nastoupení na ni, neplnění podmínek sjednaných v individuálním plánu s úřadem práce, maření součinnosti bez vážných důvodů apod. N aproti tomu by se však měl zkvalitnit osobní kontakt a jednání pracovníků úřadů práce s uchazeči, zejména stěmi, kteří jsou na trhu práce obtížně umístitelní. Proto se zavádějí tzv. individuální plány, které mohou úřady práce sjednávat s některými kategoriemi uchazečů o zaměstnání, jako jsou například absolventi škol.

PROTI PRÁCI NAČERNO

Zákon upravuje i ochranu trhu práce před negativními jevy, které se vyskytují při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, přesněji řečeno občanů nečlenských států Evropské unie. Jde např. o zaměstnávání cizinců bez povolení úřadu práce nebo v rozporu stímto povolením, o případy obcházení platného zákona o zaměstnanosti zakládáním obchodních společností cizinci či o výkon nelegální práce. Proto se v zákoně mimo jiné vymezuje nelegální (tzv. černá) práce s výraznými postihy subjektů, které zákaz poruší. Zakládá se povinnost povolení k zaměstnání členů obchodních společností, kteří nejsou občany ze zemí EU. Novinkou jsou také opatření, umožňující úřadům práce vykonávat kontrolní činnost na tomto úseku operativněji, než tomu bylo dosud.

- Příspěvek na dopravu zaměstnanců může dostávat zaměstnavatel, jehož zaměstnanci nemají možnost dopravit se veřejnými dopravními prostředky nebo MHD do zaměstnání. Výše příspěvku může pokrýt až 50 % nákladů, které vynaloží zaměstnavatel na zabezpečení dopravy těchto zaměstnanců.

- Příspěvek na zapracování může využít zaměstnavatel, který přijal uchazeče o zaměstnání, jemuž úřad práce věnuje zvýšenou péči (např. absolventi, zdravotně postižení, lidé nad 50 let, ženy po mateřské dovolené). Příspěvek lze pobírat po dobu tří měsíců, jeho výše může dosahovat až poloviny minimální mzdy.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít