Žádné spanilé jízdy - Euro.cz

Přihlášení

Žádné spanilé jízdy

, Jan Žižka,
Žádné spanilé jízdy
Zdroj: Euro.cz

Významný komunikační prostředek firem na zahraničních trzích

Názory na mise podnikatelů, kteří doprovázejí na cestách do zahraničí přední politiky, sklouzávají ke dvěma extrémům. Na jedné straně převládá názor, že jde o pouhé spanilé jízdy bez většího praktického užitku, na druhé straně někteří podnikatelé očekávají, že je účast v misi přivede k zázračným kontraktům.
Jakub Hladík ve své knize Ekonomická diplomacie ve službách firmy vyvrací oba uvedené názory. Podnikatelské mise považuje za přínosný komunikační prostředek, a to zvláště na mimoevropských trzích, kde má vláda velký vliv na ekonomické rozhodovací procesy. Formální představení zástupce firmy vysokým představitelům, například díky přítomnosti prezidenta, vede ke konkrétním úspěchům, protože firmy by se jinak k těmto představitelům nedostaly (str. 63).
Na druhé straně autor upozorňuje, že podnikatelská mise sama o sobě nepřinese podniku kontrakt ani zakázku. Pouhá účast podniku na misi nenahradí pečlivou přípravu strategie proniknutí na zahraniční trhy, každodenní tvrdou a systematickou práci při sběru ani vyhodnocování informací o cílovém trhu (str. 69).
I když převládá názor, že přínos podnikatelské mise nelze měřit peněžními kategoriemi, kupříkladu v Kanadě jsou prezentovány reálné výsledky misí. Tak například podnikatelské mise pod vedením předsedy vlády Kanady do Japonska v září 1999 podle zveřejněných údajů přinesly 409 milionů kanadských dolarů v uzavřených obchodech a další vyčíslené přínosy (str. 64).
Také v českém případě hrají mise stále důležitější roli, a to díky lepší přípravě samotných podnikatelů i dokonalejšímu výběru účastníků mise (dříve se zúčastňovali představitelé velkých státních podniků, kteří nebývali vždy zainteresováni na konkrétních výsledcích). I tak ovšem Hladík zmiňuje některé dlouhodobé nedostatky na straně podnikatelů, mezi něž patří nedostatečné jazykové vybavenosti, nedostatečná úroveň marketingu a public relations firmy, problémy v osobní a korespondenční komunikaci a nízké flexibilitě a reakci na možnosti prezentace výrobků a služeb na výstavách a veletrzích (str. 26).
Hladík se však věnuje nejen ekonomickým misím jako takovým, ale zasazuje je do širšího kontextu ekonomické diplomacie. Jeho publikace může být užitečná všem, kteří svou účast na podnikatelské misi zvažují.

Jakub Hladík: Ekonomická diplomacie ve službách firmy (se zvláštním přihlédnutím k podnikatelským misím). Arista, Praha 2001. 79 stran.

Diskuze