Žáčka to táhlo do Modřan - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Žáčka to táhlo do Modřan

, Kateřina Menzelová,
Žáčka to táhlo do Modřan
Zdroj: Euro.cz

Vláda má rozhodnout…

Celý podtitulek: Vláda má rozhodnout, zda na nové sídlo ÚSTR a Archivu bezpečnostních složek bude vypsán tendr

Tři budovy za jednu. Prostřednictvím takové směny by měl být sestěhován Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Archiv bezpečnostních složek na jedno místo. Jejich novým sídlem se měla stát Microna v pražských Modřanech patřící společnosti Properties Modřany, jejímž podílníkem a jednatelem je developer Serge Borenstein. Ještě začátkem března byl plán přesunu aktuální. Minulý týden ale vláda dostala návrh usnesení, dle kterého by měly být budovy sice vyměněny, ale za nemovitost, jež bude teprve zvolena ve výběrovém řízení.

Výpověď trvá
ÚSTR má právo hospodařit s budovou v Siwiecově ulici 2 na Praze 3. Archiv (podléhá stejnému zákonu jako ÚSTR), který soustřeďuje písemnosti všech bezpečnostních složek bývalého totalitního státu, je zatím rozdělen na několika místech, včetně jednoho domu v Kanicích u Brna. Část je také uložena ve Střelniční ulici 10 v Praze-Kobylisích. Budova patří Zařízení služeb ministerstva vnitra a je sídlem Úřadu pro zahraniční styky a informace. Jde o instituci, jež kvůli bezpečnostním rizikům nemůže sdílet dům s dalšími subjekty. O uvolnění prostor probíhalo mezi ministerstvem vnitra a ÚSTR téměř roční jednání. V polovině listopadu loňského roku dostal archiv výpověď s tím, že do konce roku 2009 musí prostory vyklidit. Téměř nereálný přesun bezmála 18 tisíc běžných metrů materiálu se nakonec podařilo odvrátit. Nicméně výpověď stále trvá a je jasné, že jde jen o dočasné řešení.
Zrušení nájemní smlouvy je jedním z důvodů, proč je nyní hledání sídla pro ÚSTR a archiv tak aktuální. Vedení ÚSTR v čele s dosluhujícím ředitelem Pavlem Žáčkem v Předkládací zprávě k záměru o směně vybraných nemovitostí kapitoly č. 355 z konce letošního února, kterou má týdeník EURO k dispozici, ÚSTR mimo jiné konstatuje, že se snaží o „centralizaci řízení, optimalizaci provozu, včetně efektivnějšího vynakládání provozních výdajů“. Zdroje týdeníku EURO ale tvrdí, že úspora po sestěhování do jedné budovy bude zanedbatelná a bude se počítat v řádech jednotek milionů korun.
V již zmíněné Předkládací zprávě navrhuje ÚSTR řešení situace. Tři objekty se mají vyměnit za budovu společnosti Properties Modřany. Většinoví vlastníci této firmy sídlí v daňových rájích – na Kypru, v Lucembursku či na Britských Panenských ostrovech. Menšinovým majitelem a jednatelem je developer Serge Borenstein. Navrhovaná směna se měla týkat budovy Siwiecova 2, kde nyní sídlí ÚSTR, Na Struze 3 v Praze 1 a lukrativního domu v centru Prahy v Hybernské ulici 2. Právo nakládat s touto nemovitostí má ministerstvo financí.

Jen ve veřejném zájmu
Aby se mohl plán směny uskutečnit, musela vládní dislokační komise odsouhlasit takzvanou změnu příslušnosti hospodařit s budovou v Hybernské. Tedy aby právo nakládat s ní přešlo na archiv. Vládní dislokační komise na jednání 10. února, přestože měla několik připomínek, změnu schválila. Podmínkou ale je, že vláda ve svém usnesení konstatuje, že je tento krok a následná výměna budovy ve veřejném zájmu. Zdálo se, že pokud vláda nebude proti, přesunu ÚSTR a archivu do Microny už nic bránit nebude.
„Jednáme se zástupci ministerstva vnitra a archivu o tom, že by se do Microny přestěhovali. Doufám, že transakce vyjde,“ sdělil týdeníku EURO Milorad Miškovič, spolupracovník Borensteina. Miškovič zdůraznil, že podmínky transakce ještě nebyly zcela dojednány. Nechtěl ani upřesnit, jaké budovy by směnou získala společnost Properties Modřany. Nevyjasněné zatím zůstává, proč byla vybrána jako nejvhodnější budova pro ÚSTR a archiv právě Microna. „Byli jsme přímo osloveni jako jeden z větších developerů, kteří v Praze působí,“ dodal Miškovič. Zda byli ve hře další konkurenti, neví a nevzpomíná si, s kým jednali o směně budov poprvé – zda s ministerstvem vnitra, zástupci archivu nebo ÚSTR. „Bližší informace o transakci bych měl mít na přelomu dubna a května. Žádná smlouva zatím nebyla podepsána, nakonec nemusí jít ani o barter a je možné, že bude vypsáno výběrové řízení,“ konstatuje Miškovič.
V tom se nemýlí. Minulý týden dostala vláda návrh usnesení, jenž má týdeník EURO k dispozici. Z něho vyplývá, že by vláda měla posvětit převod Hybernské 2 na archiv a následnou směnu tří budov za nové sídlo pro ÚSTR a archiv. Nikde se v materiálu již nezmiňuje, že novou adresou by se měla stát Microna. Místo, kam se instituce nastěhují, by mělo být zvoleno ve výběrovém řízení. Návrh usnesení vlády obsahuje i řadu kritérií, jež by měla budova splňovat.
Hledaný objekt musí zahrnovat minimálně devět tisíc metrů čtverečních a měl by mít kapacitu 200 až 300 pracovních míst. Dále musí splňovat podmínky zákona o archivnictví a spisové službě. Ten ukládá přesnou nosnost podlah a splněny musejí být také určité hodnoty tepla a vlhkosti vzduchu. Nemovitost se nesmí nacházet v zátopové oblasti. Jedním z kritérií je bezproblémová dopravní dostupnost, přičemž přednost má metro. A případná směna budov musí být výhodná pro stát. V návrhu usnesení vlády se též konstatuje, že budou vypracovány dva nezávislé znalecké posudky, jež nemovitosti ocení.

Budovy za stovky milionů
Z podkladů, jež dostala vláda koncem února, vyplývá, že účetní hodnota objektu v ulici Na Struze byla stanovena na dvanáct milionů, na dalších 2,5 milionu korun byl vyčíslen přilehlý pozemek. Sídlo v Siwiecově ulici má účetní cenu 150 milionů a pozemek 27 milionů korun. Účetní hodnota domu v Hybernské ulici byla v roce 2005 stanovena na 135 milionů. Je jasné, že tržní hodnoty domů budou podstatně vyšší. S těmi se ale v materiálu neoperovalo. Přitom už v roce 2004 se chystala dražba objektů Hybernská 2 a 4. Jejich vyvolávací cena byla tehdy stanovena na celkem 320 milionů korun. Za reálnou považovali tehdy makléři cenu 350 až 400 milionů korun. Dražba byla nakonec kvůli nevyjasněným vlastnickým poměrům zrušena. Odhad tržní ceny budovy Na Struze činí 115 milionů korun. Hodnota budovy Microna nebyla v podkladech pro vládu uvedena.
Jestliže vláda přijme návrh usnesení z minulého týdne, bude vypsáno výběrové řízení. Pokud se bude objekt Microny ucházet o vítězství, v některých ohledech bude muset komise přimhouřit obě oči, aby dům všem kritériím vyhověl. Budova neprošla rekonstrukcí a vybudovat potřebnou infrastrukturu bude nákladné. Oblast, kde stojí, se dříve nacházela v zátopové oblasti, nedávno ale magistrát vydal potvrzení, že tomu již tak není. Ne všechna patra objektu splňují zákonem požadovanou nosnost podlah, aby mohl být v prostorách uložen archiv. A diskutabilní je i bod týkající se dopravní dostupnosti. Metro k Microně rozhodně nevede.
Návrh vládního usnesení předpokládá, že plán na směnu budov, a tedy adresu nového sídla ÚSTR a Archivu bezpečnostních složek by měla vláda dostat ke schválení nejpozději do konce května. Bude v podkladech jako vítěz Microna?

***
BOX
Celkem obsáhlé dotazy
Týdeník EURO žádal o stanovisko k plánované směně budov i Ústav pro studium totalitních režimů. V pondělí odpoledne dostal tiskový mluvčí Jiří Reichl dotazy. Odpověděl, že je nemocen a dotazy by se již stejně nikdo nezabýval. Slíbil, že je v úterý zašle zaměstnanci ÚSTR, který má věc na starosti. V úterý se neozval. Ve středu ráno konstatoval, že dotazy teprve někomu předá a během dne dá vědět, zda je reálné na ně odpovědět do uzávěrky týdeníku EURO, která je stanovena na čtvrtek. V e-mailu následně konstatoval, že se mu podařilo zastihnout ekonomického náměstka Reného Schreiera, jenž mu sdělil, že je schopen odpovědět do uzávěrky příštího čísla. Prý jsou otázky celkem obsáhlé. Jak s ÚSTR spolupracují deníky?