Začínající podnikatelé budou podporováni

13. ledna 2003, 00:00 - Pavel Verner verner@profit.cz s využitím informací ČZRZ
13. ledna 2003, 00:00

Osm programů podpory malých a středních podniků v roce 2003 Snížení zdrojů ze dvou miliard korun na 1,7 mld. korun v tomto roce znamená změnu struktury programů podpory malého a středního podnikání a jejich podmínek.

Osm programů podpory malých a středních podniků v roce 2003

Snížení zdrojů ze dvou miliard korun na 1,7 mld. korun v tomto roce znamená změnu struktury programů podpory malého a středního podnikání a jejich podmínek.

„Systém finančních podpor malého a středního podnikání v letech 2001-2003 žil a bude žít bez výraznějších otřesů především díky rostoucímu rozsahu využívání prostředků ze splátek již dříve poskytnutých úvěrů, případně díky zapojování zdrojů z finančního trhu. V roce 2003 budou tyto prostředky představovat již takřka polovinu celkových zdrojů, které bude mít Českomoravská záruční a rozvojová banka k dispozici,“ uvedl ing. Lubomír Rajdl, CSc., vrchní ředitel úseku podpory a prodeje ČZRZ. Začíná se tedy blížit doba, kdy další pokračování existujících trendů bude vyžadovat buď jejich zastavení a změnu, nebo dramatický zásah do programů podpory.

Podpory pro začínající podnikatele

Možnosti podpor, které se budou v roce 2003 nabízet malým a středním podnikatelům, nejsou přes snížení zdrojů rozhodně zanedbatelné. Patrně bude pokračovat dosavadní vysoký zájem o bezúročné úvěry pro začínající podnikatele v programu START, jehož kapacita bude i přes celkové snížení zdrojů zachována zhruba na úrovni předchozího roku. Pozitivní je, že bude v tomto roce využíván nový typ záručního produktu, zavedený v předchozím roce, jenž přinesl vyšší kvalitu ručení a zjednodušování procedur poskytování záruk. Připomeňme si, že systém podpor malého a středního podnikání pro rok 2003 vychází z usnesení vlády č. 1257 ze dne 11. prosince 2000, které stanovilo základní podmínky poskytování státní podpory malým a středním podnikům v České republice pro léta 2001 až 2004. Pravidla pro poskytování podpor pro rok 2003 byla upravena podle ustanovení zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2003. Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR budou v roce 2003 poskytovány podpory malých a středních podniků podle osmi programů. Oproti roku 2002 je uzavřen příjem žádostí do programů Hranice, Region, Preference, Provoz, Regiozáruka, které nebudou realizovány. V souvislosti s přechodem kompetencí podpory malého a středního podnikání od MPO ČR nebude již užíváno ani dosavadní členění programů na regionální a plošné. Podle charakteru budou programy členěny na dlouhodobé a krátkodobé.

Hlavní změny v dlouhodobých programech

V souvislosti s počátkem platnosti zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, dochází ke změnám v dosavadní charakteristice podnikatelů, kteří spadají do této kategorie. V části znění programů, které se týkají definice příjemců podpory, se upřesňuje kategorizace firem podle počtu zaměstnávaných pracovníků. Méně než 10 = drobný podnik, pod 50 = malý podnik, pod 250 = malý a střední podnik. V ekonomických kategoriích se zavádí ukazatel čistý obrat, který nahradil dosavadní tržby . V počtu pracovníků zaměstnaných u žadatelů o podporu se zavádí kategorie průměrný přepočtený počet pracovníků na plný pracovní úvazek . Sankce proti příjemcům podpor, kteří nedodrží programové podmínky, se budou řídit § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Novinkou je zapojení finančních úřadů do zpětného vymáhání neoprávněně získaných podpor.

Změny v programu

ZÁRUKA

V záruce za leasing se vypouští podmínka minimální desetiprocentní účasti podnikatele formou akontace.

Změny v programu

KREDIT

Nabídka typů poskytovaných zvýhodněných úvěrů s poklesem dosavadní úrokové sazby se rozšiřuje následovně:

Do výše 7 milionů korun (s úrokovou sazbou 4 % p.a. a splatnosti do šesti let) pro podporu podnikatelských záměrů v regionech strukturálně postižených (dosud podporovány prostřednictvím programu Preference) a regionech postižených povodní v roce 2002. Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 80 % předpokládaných nákladů projektu.

Do výše 4 milionů korun (s úrokovou sazbou 5 % p.a. a splatností do šesti let) pro podporu podnikatelských záměrů v ostatních regionech (kromě výše uvedených). Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 80 % předpokládaných nákladů projektu.

Malé úvěry až do výše jednoho milionu korun (s úrokovou sazbou 3 % p.a. a splatností do čtyř let) pro podporu projektů bez regionálního omezení, které jsou připraveny a doporučeny některým regionálním poradenským a informačním centrem (RPIC) nebo podnikatelským inovačním centrem (BIC). Zařazením těchto „malých úvěrů“ do programu Kredit nahrazuje dosud užívaný samostatný program Malé půjčky, realizovaný dosud Agenturou pro rozvoj podnikání. Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 80 % předpokládaných nákladů projektu.

Změny v programu

TRH

Finanční příspěvky (na úhradu úroků, k nákladům na certifikaci), je možné poskytnout pouze malým firmám s počtem pracovníků menším než padesát. U firem s padesáti a více zaměstnanci lze podporu k tomuto certifikátu poskytnout pouze v případě společné certifikace s ČSN EN ISO 14401 (ISO 14001).

Změny v programu

KOOPERACE

Snižuje se horní hranice příspěvku k nákladům na realizaci projektu sdružení z dosavadních 3 milionů na 1,5 milionu. Doplňuje se další podmínka účasti v programu - sdružení musí věrohodným způsobem prokázat kooperační provázanost svých členů danou působením ve stejném oboru nebo v technologicky provázaných oborech.

Změny v programu

VESNICE

Mění se vymezení příjemců podpory. V tomto roce mohou využít programu Vesnice pouze malé firmy s menším počtem zaměstnanců než deset. Sazba příspěvku na úroky se snižuje z dosavadních šesti na pět procent.

Podmínky poskytování podpor v programech START, REGENERACE a SPECIAL se nemění.

Podávání žádostí

Formuláře žádostí z roku 2002 bude možné použít pouze u žádostí o poskytnutí záruky v programu ZÁRUKA, podaných do 15. ledna 2003. Ve všech ostatních případech je nezbytné využít formulářů žádostí platných pro rok 2003, které zaznamenaly úpravy v souvislosti se změnami v systému podpor i v podmínkách poskytování podpor v jednotlivých programech. Příjem žádostí do všech programů je již od Nového roku, žádosti o „malé úvěry“ do jednoho milionu korun budou přijímány až od 1. dubna 2003. Všechny typy formulářů žádostí jsou v elektronické podobě dosažitelné např. na webové stránce ČZRZ.

_

Dlouhodobé programy

Záruka (záruční program), Kredit (úvěrový program), Start (úvěrový program), Trh (příspěvkový program), Vesnice (přísp. program), Regenerace (přísp. program), Kooperace (přísp. program), Speciál (příspěvkový program - doplňkový).

_

Krátkodobé programy

Pohraničí (program podpory podnikatelům v oblastech postižených povodněmi v roce 2002), Rekonstrukce (program dotací pro malé podnikatele v příhraničí SRN - žádosti do 31. 7. a Rakouska - žádosti do 30. 9.).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Psaní na displeji tažením a nová gesta při psaní rukou [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít