Začíná závod o koncovku .eu

28. listopadu 2005, 00:00 - PETR KUČERA
28. listopadu 2005, 00:00

REGISTRACE DOMÉN Krátce po letošním Mikuláši čeká evropský internet důležitý mezník. Začne totiž takzvaná Sunrise period - první fáze registrace domén s koncovkou .eu. Přísná pravidla mají za cíl zabránit spekulacím a dát náskok těm, kteří mají oprávněný nárok na konkrétní domény.

REGISTRACE DOMÉN Krátce po letošním Mikuláši čeká evropský internet důležitý mezník. Začne totiž takzvaná Sunrise period - první fáze registrace domén s koncovkou .eu. Přísná pravidla mají za cíl zabránit spekulacím a dát náskok těm, kteří mají oprávněný nárok na konkrétní domény. Přesto už naplno začal boj o atraktivní jména - jen čeští registrátoři zatím hlásí desetitisíce žádostí. Co tedy udělat, abyste nic nezmeškali? O tom, že jednoduchá a vhodná internetová doména patří k základním marketingovým nástrojům, už v současné době snad nikdo nepochybuje. Firmy, které význam webové adresy podcenily nebo prostě jen zaspaly, musely v předchozích letech o vhodné doménové jméno často těžce bojovat a mnohdy zaplatit mnohonásobně více peněz, než by je stála včasná registrace. „Tuto chybu už nechceme opakovat. Za evropskou doménu teď dáme řádově stovky korun, což je směšně málo oproti výdajům, které bychom měli v budoucnu. Nemluvě o přínosu, který díky doméně získáme ve formě dalších zákazníků,“ říká Martin Polák, podnikající v cestovním ruchu. Význam domény s koncovkou .eu je zatím těžké odhadovat. Závisí hlavně na dalším vývoji evropské integrace. „Každý, kdo chce kromě Česka nabízet služby či výrobky i v jiné zemi Evropské unie, se bez domény .eu neobejde. Zákazník přece nebude na jednotném trhu zkoumat, odkud vaše firma pochází. Prostě napíše její jméno s koncovkou .eu a když neuspěje, zkusí konkurenci,“ vidí budoucnost mediální poradce Pavel Hrubec. Připomíná, že jednotná doména vyjde firmu levněji než registrace jména jednotlivě v každém členském státě. To potvrzuje i Polák: „Když Američané nebo Asiaté hledají informace o našem regionu, berou ho jako součást Evropy. Splývá jim, jestli je v Česku, Polsku nebo Slovensku.“ Najde se ale i řada pesimistů: „Doména .eu nezíská takový význam jako národní koncovka .cz nebo už zavedená nadnárodní komerční doména .com. Její místo vidím někde mezi doplňkovými doménami typu .biz, .info a podobně,“ domnívá se Luboš Duchek, majitel malé firmy na tvorbu internetových stránek. Přesto si i on „pro jistotu“ název své firmy zaregistruje. PROTI SPEKULANTŮM Rozšíření internetu je nyní daleko větší než před lety, kdy začínaly registrace národních domén. Hodnotu „dobré adresy“ si ale uvědomují nejen oprávnění zájemci, ale také spekulanti. Právě opakování spekulativních nákupů a soudních sporů chce nyní Evropská unie zabránit. Rozdělila proto registrační období do tří etap, přičemž první dvě jsou určeny pouze pro „privilegované“ subjekty. Od 7. prosince 2005 do 6. února 2006 si mohou zaregistrovat své názvy veřejné instituce a vlastníci registrovaných obchodních značek a známek. Další dva měsíce jsou pak mimo jiné určeny pro doménová jména, která jsou názvy firem či neregistrovanými obchodními značkami. Právě toto období je tedy určeno pro typické malé a střední firmy, nevlastnící ochrannou známku. Teprve od 7. dubna se už nebude přihlížet k přednostním právům a o doménu bude moci požádat kdokoliv. Za ochranu práv a získání určitého náskoku si však musí žadatelé připlatit. Oprávněnost nároku na konkrétní doménu totiž v prvních dvou fázích přezkoumá speciální oddělení belgické pobočky společnosti PricewaterhouseCoopers. To s sebou nese nejen zvýšené náklady nejen na straně této nezávislé autority, ale také více práce pro žadatele. Musí totiž k žádosti přiložit množství dokumentů, kterými potvrzuje oprávněnost nároku na určité doménové jméno. „Dokumentací je myšlena třeba kopie výpisu z národního rejstříku ochranných známek nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku,“ upřesňuje Jan Hájek ze společnosti Explorer, která je jedním z akreditovaných registrátorů. Podrobná pravidla stanoví řadu náležitostí, jejichž nesplnění může uchazeče ze hry vyřadit nebo ho ve frontě zájemců posunout až na konec. Jde například o povinnost zvolit si komunikační jazyk a vést celou následující korespondenci (včetně zaslání dokumentů) v tomto jazyce. Dokumenty nesmějí být nijak retušovány či upraveny, přičemž papír musí být potištěn pouze z jedné strany. Podklady je nutné dodat na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami. Nejen kvůli náročné administrativě nelze o registraci požádat přímo sdružení EURid, které bude mít správu domén na starosti, ale je třeba vše vyřídit prostřednictvím některého z akreditovaných registrátorů. Jejich seznam najdete na internetové stránce www.eurid.eu. Firma se sídlem v České republice si přitom nutně nemusí vybrat jen českého registrátora, nicméně vzhledem k jednodušší komunikaci dá řada zájemců samozřejmě přednost „domácí“ společnosti. V současnosti může registraci evropských domén provádět 12 firem z České republiky. KDO DŘÍV PŘIJDE… Ani přes existenci ochranné čtyřměsíční lhůty však nemají žadatelé předem vyhráno. Může se totiž stát, že i když máte na určité doménové jméno nárok, stejně velké oprávnění má také jiný zájemce. V takovém případě bude rozhodovat termín žádosti o registraci. Stejné pravidlo - kdo dřív požádá, ten doménu získá - bude platit také ve třetí fázi, tedy od 7. dubna. Na rozdíl od prvních dvou fází se už nebude přihlížet k oprávněnosti nároku. Zejména u nejatraktivnějších domén tak mohou rozhodovat sekundy. A pokud se stane, že žádost o některé z neprivilegovaných doménových jmen podají registrátoři prakticky ve stejný čas, rozhodne náhodný výběr. „Pozitivní na tom je, že malé členské země nebudou oproti velkým znevýhodněné. Každý má stejnou šanci,“ dodává Duchek. Kdo může při volné registraci o evropskou doménu požádat? „Může to být jakákoliv právnická nebo fyzická osoba z Evropské unie,“ říká Martina Kameníková ze společnosti Active 24, která je jedním z akreditovaných registrátorů. Pokud tedy oprávněné subjekty do 6. dubna o „svou“ doménu nepožádají, dostanou už volný prostor i spekulanti. Příprava vzniku evropské domény trvala zúčastněným organizacím kolem pěti let. Úspěchem pro Českou republiku je, že budoucí spory o evropské domény se budou řešit v Praze (nepočítáme-li počáteční období rozhodování o oprávněnosti nároků). Řešením sporů byl totiž pověřen Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře České republiky. Ten již zveřejnil podrobná pravidla pro vedení sporů. Informace lze najít na adrese www.arbcourt. cz/adreu. ZKUSTE PŘEDREGISTRACI Mezi volnými doménami je zatím největší zájem o názvy z oblastí erotiky, informačních technologií, realit a cestování - například sex.eu, reality. eu, auto.eu, travel.eu a podobně. Registrace některých domén ale zůstane zakázána, a to i v případě, že o ni oprávněný subjekt včas požádá. Půjde pravděpodobně o jména vztahující se k institucím Evropské unie, názvy jednotlivých zemí, fašistické či vulgární výrazy a podobně. Pozorného čtenáře teď asi napadne: Jak je možné žádat o výše uvedené názvy, když registrace domén začíná až 7. prosince, a to navíc jen těch „chráněných“? Odpověď má jméno „předregistrace“. Tuto službu už nyní nabízí i několik registrátorů z České republiky. Využívají přitom právě faktu, že v okamžiku skutečného spuštění registrací mohou rozhodovat vteřiny. Zájemci si mohou koupit doménu za ceny zhruba od 400 korun. Akreditovaní registrátoři je od EUridu nakupují za nákupní cenu 10 eur, tedy kolem 300 korun, přičemž od druhého roku fungování systému cena klesne o polovinu. V první a druhé fázi však zájemce musí počítat také s příplatkem pro společnost PricewaterhouseCoopers, která bude oprávněnost přednostního nároku přezkoumávat. Příplatek se liší podle náročnosti ověřování a pohybuje se přibližně od tisíce do dvou tisíc korun. K této ceně však zájemce zaplatí ještě manipulační poplatek ve výši kolem 550 korun. Právě ten si EURid jako správce domény ponechá v případě, že žádost o doménu bude zamítnuta - ať už kvůli posouzení nároku jako neoprávněného, nebo proto, že jiný zájemce byl rychlejší. Ostatní poplatky dostane neúspěšný zájemce zpět v plné výši. Přestože někteří operátoři lákají klienty na termín „závazná registrace“, nepředstavuje ani předregistrace větší jistotu než jen tu, že registrátor (snad) pošle vaši objednávku včas. Mimochodem, podmínkou tohoto odeslání je včasné zaplacení všech poplatků. Nezískáváte však žádnou další výhodu před jinými zájemci -ostatně vždyť i oni využili možnosti stejné předregistrace. A jak už jsme uvedli, při více žádostech rozhodují sekundy, nebo třeba i náhodný los. CENY ČESKÝCH DOMÉN KLESAJÍ Zájem o (před)registrace evropských domén je zatím velký. Potvrdilo se to i během našeho rozhovoru s Lubošem Duchkem v kanceláři jeho firmy -během hodiny se na podrobnosti ohledně získání koncovky .eu ptali zájemci hned ze tří menších regionálních společností. V porovnání s čím dál tím živějším děním kolem evropských domén se zdá, že kolem národní domény .cz se nic nového neděje. Pravděpodobně nejvýraznější „tuzemskou“ změnou je tak výrazné zlevnění poplatku za české domény. V říjnu totiž představenstvo sdružení CZ. NIC, které je technickým správcem národní domény, schválilo změny velkoobchodních cen, za které domény nakupují jednotliví registrátoři pro své zákazníky. „Dochází ke zrušení jednorázového registračního poplatku ve výši 300 korun,“ upřesnil ředitel sdružení CZ. NIC Ondřej Filip. „Věřím, že registrátoři tyto změny promítnou i do cen pro koncové uživatele,“ dodává Filip. K úpravě ceníku dojde s největší pravděpodobností až od 1. ledna 2006, registrátoři tedy zatím příliš podrobností o plánovaných změnách nezveřejnili. Jednou z výjimek je společnost Explorer. „Domény zlevníme o 399 korun, takže jejich cena pak zůstane na úrovni přibližně 600 korun bez DPH,“ říká její ředitel Jan Hájek. V současnosti působí v České republice 16 akreditovaných registrátorů, kteří vedle samotné registrace nabízejí také další související služby - typicky také webhosting, tedy umístění internetových prezentací. CZ. NIC nyní eviduje více než 200 tisíc registrovaných domén s koncovkou .cz, meziroční nárůst činí 17 procent. OCHRANNÁ ZNÁMKA: UŽ TO NESTIHNETE Nejlepší výchozí pozici mezi zájemci o evropské domény získají firmy, vlastnící registrovanou ochrannou známku. Pokud ji zájemci zatím nemají a přesto chtějí být mezi touto privilegovanou skupinou, často se ptají: Stačí, když se prozatím prokážeme pouze přihláškou ochranné známky? „Tuto otázku konzultoval český Úřad průmyslového vlastnictví přímo se správcem evropských domén EURid. Ten odpověděl, že na přednostní registraci doménového jména je nutné mít známku plně registrovanou,“ upozorňuje Robert Prokeš, jednatel společnosti Ignum. Zájemci už to ale nestihnou. Proces registrace „národní“ ochranné známky v České republice, který provádí Úřad průmyslového vlastnictví, totiž v ideálním případě trvá 6-9 měsíců. Pokud navíc chcete, aby vaše ochranná známka platila pro všech 25 zemí Evropské unie, musíte si zaregistrovat ochrannou známku Společenství. Žádost můžete podat buď prostřednictvím českého Úřadu průmyslového vlastnictví, nebo ji odeslat přímo Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) v Alicante. Při posuzování nároku na evropskou doménu má přitom stejnou váhu, zda máte ochranou známku registrovanou jen na národní úrovni, nebo v celé Unii. Podrobněji jsme o ochranných známkách v podnikání psali v příloze Profitu č. 27/2005. ORIENTAČNÍ CENÍK REGISTRACÍ |Služba |Cena za jeden rok (v Kč) |
| Přednostní registrace (ochranné známky)|1300 |
| Přednostní registrace (veřejné instituce)|1100-1500 |
| Přednostní registrace (na základě jiných práv)|2300-2550  |
| Manipulační poplatek (přednostní registrace)|550 |
| Běžná registrace|350-450  |
Poznámka: Ceny jednotlivých tuzemských registrátorů se mírně liší, v tabulce jsou proto použity přibližné hodnoty. K částkám je nutné připočíst 19% DPH. V případě neúspěšné žádosti se vrací celá částka s výjimkou manipulačního poplatku. TUZEMŠTÍ REGISTRÁTOŘI DOMÉN .EU Active 24 Czech On Line Český Telecom Explorer General Registry Ignum Internet CZ Korejzová & spol. Miramo One.cz THINline interactive Zoner Software Pramen: www.eurid.eu//, 24. 11. 2005
FÁZE REGISTRACE DOMÉN .EU 1. Od 7. prosince do 6. února je možné registrovat doménová jména, která jsou: plným názvem veřejné instituce, zkratkou, pod kterou je veřejná instituce všeobecně známa, názvem států, regionů a dalších teritorií a oblastí, názvem registrovaných obchodních značek a registrovaných obchodních známek. 2. Od 7. února do 6. dubna je možné registrovat doménová jména, která jsou: chráněna zákony jednotlivých členských zemí, názvy firem, obchodními značkami, názvy chráněných literárních děl. 3. Od 7. dubna mohou domény volně registrovat jakékoliv fyzické či právnické osoby z Evropské unie.**

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 1…
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké provedení Bentaygy
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít