Záchrana, když vypadne elektřina

28. srpna 2006, 00:00 - MARTIN ZIKMUND
28. srpna 2006, 00:00

ZÁLOŽNÍ ZDROJE Záložní zdroje napájení jsou důležitou, a přesto často přehlíženou součástí počítačového vybavení každé firmy. O jejich významu se přitom řada firem mohla přesvědčit v průběhu letošního léta, kdy i tuzemskou, poměrně bezpečnou elektrorozvodnou síť, postihly problémy.

ZÁLOŽNÍ ZDROJE Záložní zdroje napájení jsou důležitou, a přesto často přehlíženou součástí počítačového vybavení každé firmy. O jejich významu se přitom řada firem mohla přesvědčit v průběhu letošního léta, kdy i tuzemskou, poměrně bezpečnou elektrorozvodnou síť, postihly problémy.

UPS (Uninterupptible Power Supply) je zkratka pro nepřerušitelný zdroj napájení. Jedná se o zařízení, které je schopno po omezenou dobu pokračovat v dodávce elektrické energie v případě výpadku rozvodné sítě. Zdrojem energie v tomto případě bývá většinou elektrolytický akumulátor. Pro zajištění skutečně nepřetržité dodávky elektrické energie je však potřeba takzvané energocentrum - tedy kombinace UPS a například naftového generátoru. Energocentra používají například nemocnice, nákupní centra či telekomunikační operátoři.

Dnešní UPS se také starají o to, aby i při chodu z elektrorozvodné sítě bylo dodávané napětí co nejblíže ideálnímu průběhu, což je, zejména pro počítače a citlivou elektroniku, poměrně důležité. Tyto jednotky se navíc již dávno nestarají čistě jen o napájení zátěže. Dnešní UPS umějí spolupracovat s počítači a servery a v případě výpadku napájení také informovat obsluhu a bezpečně ukončit operační systém a uložit rozpracovanou práci na pevný disk. Běžnou součástí bývá rovněž software detailně informující o tom, co se zrovna v elektrorozvodné síti děje a v jakém stavu jsou jednotlivé součásti UPS.

NEBEZPEČÍ ČÍHÁ V ZÁSUVCE V zásuvce od elektrorozvodné sítě ve skutečnosti číhá neuvěřitelné množství rizik pro vaše počítače i elektroniku. Za řadu z nich přitom není zodpovědný dodavatel elektrické energie, neboť tato rizika si způsobujete přímo vy ve vaši firmě, a to spotřebiči, které používáte. Co se tedy fakticky všechno může stát?

VÝPADEK NAPÁJENÍ Problémem, před nímž vás ochrání každé UPS, je výpadek napájení. Ten ani zdaleka nemusí být vždy způsoben jen výpadkem u elektrorozvodných závodů. Problémy si můžete způsobit i sami, například přetížením jističe, kdy následně dojde k jeho výpadku, anebo neodborným zásahem do elektroinstalace. Každý jeden výpadek napájení vás ale bude stát bez UPS peníze, a to i když nebude trvat déle než pár sekund.

Finanční náklady budou přitom spojené se ztracenou prací, v případě IP telefonie také ztracenými zakázkami (když se vám nebude možné dovolat) a v neposlední řadě také náklady za případné poškození připojených zařízení, k němuž může, ale nemusí dojít.

Typicky je toto riziko zvýšené u zařízení, kde výrobce výslovně upozorňuje, že je máte vypínat vypínačem. To v dnešní době rozhodně není totéž jako je vytáhnout ze zásuvky! V některých případech navíc může dojít k nevratnému poškození pevného disku (například pokud k výpadku dojde při zápisu či defragmentaci disku).

Hrozící nebezpečí: Ztráta neuložených dat, poškození dat, softwarové poškození zařízení, hardwarové poškození zařízení, výpadek IP telefonie.

ÚDER BLESKU Nebezpečí úderu blesku je silně závislé na lokalitě, kde se nacházíte. Přirozeně, že u firmy sídlící v osamocené budově na nejvyšším kopci v okolí je poněkud větší pravděpodobnost, že do ní udeří blesk. Nicméně blesk může ničit i na desítky kilometrů daleko. Stačí, když udeří do drátů vysokého napětí anebo máte-li nevhodně umístěnou síťovou kabeláž, na které se v některých případech může naindukovat vyšší než přijatelné napětí.

Proti úderu blesku vám sama o sobě žádné UPS nepomůže. Ochrana proti blesku je totiž třístupňová a první stupeň musí být instalován na elektrickém přívodu do budovy. Dražší on-line UPS (viz dále) však v sobě mohou mít integrován druhý a třetí stupeň. Levnější, line-interactive UPS, často obsahují aspoň třetí stupeň.

Hrozící nebezpečí: Požár, ztráta neuložených dat, poškození dat, softwarové poškození zařízení, hardwarové poškození zařízení.

PŘEPĚTÍ Jako přepětí se označuje napětí nad 253 voltů. V závislosti na tom, o kolik je tato hodnota překročena, může mít přepětí negativní účinky na počítače i řadu jiných zařízení. Přepětí může totiž vadit zejména polovodičovým prvkům, které naleznete v dnešní době téměř všude. Větší přepětí může způsobit nevratné poškození těchto součástek, menší pak nesprávnou funkčnost zařízení. Přepětí však nesvědčí ani motorkům (například u pevných disků, CD-ROM a podobně), pamětem a ani kondenzátorům. Proti přepětí vás ochrání každé UPS. Pouze off-line UPS situaci řeší tak, že přejdou na chod z akumulátorů.

Zvláštní kategorii pak tvoří takzvané přepěťové špičky. Ta vytvářejí při spínání přímo zařízení, která se běžně nalézají v kancelářích, jako rychlovarná konvice, myčka, klimatizace, větráky či výtahy. Běžně je můžete zaregistrovat ve formě probliknutí světel. Proti přepěťovým špičkám se dokáží chránit všechny line-interactive a on-line UPS.

Hrozící nebezpečí: V krajním případě požár, ztráta neuložených dat, nesprávné fungování počítače - „tuhnutí“ a restarty, poškození dat, softwarové poškození zařízení, hardwarové poškození zařízení.

PODPĚTÍ

Jako podpětí se označuje takové napětí, které je nižší než 207 voltů. Podpětí je však v dnešní době již nevýrazným problémem, neboť řada počítačů a spotřební elektroniky je vybavena moderními napájecími zdroji, které si umějí poradit s napětím již od 100 voltů. Nicméně, pokud takový zdroj vámi používané zařízení nemá, hrozí mu nebezpečí. S podpětím si umí poradit opět všechna UPS, s tím, že u off-line UPS se podpětí řeší přechodem na napájení z akumulátorů. Hrozící nebezpečí: Ztráta neuložených dat, nesprávné fungování počítače - „tuhnutí“ a restarty, poškození dat, softwarové poškození zařízení, hardwarové poškození zařízení. ŠUM

Šum je vlastně jen speciálním případem krátkodobého podpětí či přepětí. Šum je velice častý a je způsobován nejrůznějšími přechodovými ději v elektrických zařízeních, které způsobují rozvlnění původně sinusového průběhu. To pak může způsobovat problémy stejné jako přepětí nebo podpětí. V dnešní době však obsahují filtry odstraňující šum jak přímo UPS, tak napájecí zdroje elektronických zařízení. NENÍ UPS JAKO UPS

Existují v zásadě tři typy UPS, které jsou rozlišeny podle toho, jak řeší dodávku elektrické energie na svůj výstup: * Off-line UPS původně uměly dodávat buď přímo napětí z elektrorozvodné sítě anebo napětí z vlastních akumulátorů, přičemž při chodu z akumulátorů mají na výstupu lichoběžníkový tvar napětí oproti sinusovému, který dodává elektrorozvodná síť. Takovéto UPS lze koupit již za cenu okolo 1000 korun. Moderní a o něco dražší off-line UPS pak obsahují i ochranu proti přepěťovým špičkám a výstupní filtry, které odstraňují šum. Jejich cena je kolem 4000 korun a jsou vhodné pro zálohu kancelářských počítačů či IP telefonů. * Line-interactive UPS fungují velice podobně jako off-line UPS, ale s tím rozdílem, že si umějí s podpětím a přepětím poradit bez účasti akumulátoru. Jejich výstupní napětí při chodu na akumulátory je již v případě dražších UPS sinusové. Součástí bývá také ochrana proti přepěťovým špičkám, přepěťová ochrana telefonní linky a lokální sítě, a v neposlední řadě také kvalitní filtry odstraňující šum. Cena se pohybuje od šesti do dvaceti tisíc korun a jsou vhodné pro zálohu jedné nebo více pracovních stanic, malých serverů či switchů. * Často používané označení on-line UPS je poněkud nepřesné, u profesionálních firem se setkáte spíše s označením UPS s dvojitou konverzí (double conversion) nebo UPS s delta konverzí. Tyto UPS mají vždy výstupní napětí se sinusovým průběhem, efektivní hodnotou 230 nebo 400 a frekvencí 50 Hz. Dosahují toho díky tomu, že si střídavé napětí vyrábějí sami převodem ze stejnosměrného napětí, a to i tehdy, když je zátěž napájená z elektrorozvodné sítě. Dražší on-line UPS obsahují i ochranu proti blesku druhého a třetího stupně. Cena začíná na dvaceti tisících korun, ale může dosáhnout i šesti milionů. Tyto jednotky jsou vhodné pro zálohu serverů, dražší a choulostivé elektroniky či celých počítačových sítí (nebo například jen prvků nutných pro IP telefonii). JAK VYBÍRAT TO SPRÁVNÉ

UPS obvykle uvádějí svůj výkon ve voltampérech, neboť toto číslo je jednak vždy vyšší než výkon činný, a jednak proto, že při některých specifických aplikacích se využije i jalový výkon. Pro vás bude ale obvykle důležitý údaj ve wattech, který je uveden buď na štítku anebo někde na méně viditelném místě. Čím větší je výkon, tím více můžete připojit zařízení. Jaký výkon UPS potřebujete, zjistíte z požadavků na příkon jednotlivých zařízení a počítačů (uvedeno na štítcích) anebo po poradě s dodavatelem UPS. Doba zálohy se udává vždy při plném vytížení UPS a obvykle se pohybuje na hranici pěti až osmi minut. Pokud máte UPS s výkonem 1000 wattů a výdrží pět minut, znamená to, že při výpadku napájení bude schopno dodávat po dobu pěti minut výkon 1000 wattů a nebo také třeba po dobu necelých deseti minut výkon 500 wattů. Doba zálohy se dá u Line-interactive a on-line UPS navyšovat dokoupením přídavných bateriových bloků. Ve firemním segmentu je poměrně běžné, že se do firmy nekoupí jedno velké a drahé UPS, ale že se nejprve vyberou zařízení, která musejí být nutně zálohována a chráněna, a pak se zvolí počty a typy potřebných UPS. Obvykle tak na klíčové servery a síťové prvky připadne volba on-line UPS a na počítače v kancelářích pak postačí menší LI a off-line UPS. Navíc málokdy je třeba mít zálohovaná všechna zařízení. S volbou toho, co zálohovat a jak to zálohovat, vám obvykle pomůže dodavatel řešení. Ten je zároveň také schopen v případě větších dodávek zajistit i vzdálenou správu a servis UPS. U UPS je totiž potřeba počítat s tím, že jednou za několik let (typicky za 3 až 5 let) bude potřeba vyměnit akumulátory, které jsou uvnitř, což s sebou přináší další investice. VYPLATÍ SE UPS?**

Nákup UPS připadá řadě firem většinou zbytečný. Jejich pohled na věc se pak obvykle mění v okamžiku, kdy se projeví jeden z výše popsaných problémů. Takový problém se při absenci UPS přitom může, ale také nemusí vyskytnout takřka kdykoliv. Situace je navíc o to složitější, že pokud koupíte UPS, tak obvykle nezjistíte, jestli se vám vyplatilo nebo ne, neboť případnému poškození dat či hardware zabrání.

Investice do UPS je tedy čistě jen o míře rizik, kterou je vaše společnost ochotna akceptovat. Nicméně pro servery a zejména pak pro servery provozující softswitch (zajišťující IP telefonii ve firmě) je UPS naprostou nutností a dnes již naštěstí i samozřejmostí. Totéž by mělo platit také o dražší či citlivé elektronice, jako jsou např. střižny, měřicí přístroje apod.

Pokud uvažujete o tom, zda koupit či nekoupit UPS, kontaktujte některého z dodavatelů, nechte si učinit nabídku na řešení zálohy napájení ve vaší firmě a pak zvažte poměr nutných investic k možnému riziku, které hrozí. Rozhodnutí je ale vždy nakonec jen na vás.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Chcete půjčku vyřídit online?
Jaký má vliv sdílené ubytování na českou ekonomiku?
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Seznamu se daří. Stejně jako Google žije primárně z reklamy
Tip: Jak získat Windows 10 Fall Creators Update co nejdříve?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít