Zachovejte stranickou strukturu

14. ledna 2011, 16:31 - Vadim Fojtík
14. ledna 2011, 16:31

Největší akcionář ČSTV chce o vstupu do loterijní firmy jednat jen s Martinem Ulčákem

Detektivní zápletka s názvem Sazka pokračuje. Poté, co v předchozích týdnech získával největší územní zisky na pomyslném bojišti o ovládnutí loterijní firmy hlavně největší věřitel Sazky realitní magnát Radovan Vítek, vyrazil na zteč i šéf firmy Aleš Hušák.

Šikana

Na tiskové konferenci v pátek 14. ledna oznámil, že firma, které šéfuje, není právně ani ekonomicky v insolvenční situaci a případnému návrhu na zahájení insolvenčního řízení se bude bránit všemi právními prostředky. „Sazce nehrozí insolvence, hrozí pouze podání šikanózního návrhu na insolvenci. Cílem podání návrhu není jen uspokojení údajných pohledávek, ale účelová snaha vyvolat paniku na trhu a snížení cen dluhopisů pohledávek, tato aktiva pak získat a ovládnout Sazku,“ konstatoval Jaromír Císař z advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. Ta s loterijní firmou dlouhodobě spolupracuje. Císař proslovem reagoval na aktivity podnikatele Radovana Vítka, který je poté, co skoupil pohledávky zhruba za 1,5 miliardy korun, aktuálně největším věřitelem Sazky. Vítek současně oznámil, že pokud je Sazka neuhradí nejpozději do pondělí 17. ledna, podá na ni insolvenční návrh k soudu. „Je to pokus o nepřátelské převzetí,“ konstatoval Císař s tím, že pohledávky, které Vítek po Sazce požaduje, firma neuznává. Dle zdrojů týdeníku EURO je možné prohlášení Sazky a jejích právních zástupců považovat za přípravnou palbu před několika soudními spory, ke kterým se loterijní firma chystá. „Z dostupných informací lze předpokládat, že se rozjede vlna soudních sporů o platnost pohledávek. Ty se mohou táhnout několik let,“ tvrdí zdroj obeznámený se situací. Současně tvrdí, že Sazka v tomto boji hraje především o čas. Než totiž soudy pravomocně rozhodnou o tom, že Sazka musí splatit své závazky vůči Vítkovi a spol., vyřeší firma jiné problémy, spojené především s financováním dluhopisů spojených s O2 arénou. „V tu dobu bude již v takové finanční kondici, že bez problémů Vítkovy pohledávky zaplatí,“ dodal zdroj. Je třeba ale mít na paměti to, že vedení Sazky a její právní zástupci nebojují proti žádnému břídilovi, ale Vítkovi, považovanému za velmi schopného podnikatele, jenž ve svých byznysových záležitostech takřka nechybuje. Ostatně Vítek plánuje, že návrh podání insolvenčního řízení na Sazku odnese k soudu osobně již počátkem tohoto týdne. „Vše za přítomnosti televizních kamer,“ dodal jeden z jeho spolupracovníků.

Akcie nedáme

Ale zpět k Hušákovi. Ten v polovině minulého týdne slavil dílčí úspěch v boji o budoucnost Sazky na půdě jejího největšího akcionáře ČSTV. Ve středu 12. ledna měl totiž výkonný výbor svazu rozhodnout o dalším postupu ve firmě a výběru potenciálního investora, který by do společnosti přinesl kapitál a pomohl ji zachránit. Na záchraně Sazky se chtějí podílet společnosti eInvest, Penta a Synot a podnikatel Radovan Vítek. Z jednání svazu, které mělo předem připravený scénář, se ale dle některých přítomných stala fraška. „Vše začalo zhruba hodinovou přednáškou šéfa Sazky Aleše Hušáka na téma světlé zítřky společnosti, ve které tvrdil, že firmě žádné nebezpečí nehrozí a že vyhraje všechny soudy,“ vypověděl jeden z účastníků jednání. Dle něj Hušák současně přiznal, že za některými nápady společnosti eInvest, která má zájem o finanční vstup do Sazky, stojí on sám. „Poté Hušák odešel a přítomní byli vyzváni šéfem ČSTV Pavlem Kořanem, aby přistoupili k vyhodnocování nabídek,“ popsal další vývoj událostí. Každý z rokujících ovšem pouze sdělil, která nabídka se mu líbí a která nikoli. „Poté si vzal slovo Kořan a řekl: ,Již jsme každý vyjádřili svůj názor a můžeme začít hlasovat,‘“ pokračoval zdroj. Výsledek byl jednoznačný. Pouze tři ze sedmnácti přítomných členů hlasovali pro jinou nabídku než od společnosti eInvest. Ta patří Hušákovu poradci a příteli Martinu Ulčákovi. „Neproběhla žádná odborná diskuse, všechno bylo dopředu připravené, takže takové jednání ani nemělo smysl,“ dodal účastník jednání. Obdobně reagoval i šéf Českého tenisového svazu a člen výkonného výboru ČSTV výboru Ivo Kaderka. „Jednání bylo ztrátou času a dokumenty, které jsem před ním dostal, byly ostudné.“ Stejný názor měl i bývalý šéf volejbalového svazu Antonín Lébl. Šéf ČSTV Kořan ale jejich mínění „překvapivě“ nesdílí. Za zmínku stojí ještě jedna drobnost. Místopředseda ČSTV Vladimír Šimíček při čtení závěrečného usnesení výboru sdělil, že orgán ČSTV je pro zachování současné stranické struktury Sazky. „Pak se ale ihned opravil na akcionářské, i tenhle přeřek svědčí o tom, že jednání bylo spíše k smíchu, než aby se na něm vyřešilo něco zásadního,“ dodal zdroj týdeníku EURO.

Pozor na eInvest

Výkonný výbor ČSTV zdůvodnil své rozhodnutí vyjednávat o vstupu do Sazky pouze se společností eInvest především tím, že firma jako jediný zájemce nepovažuje za svoji pomoc žádné akcie loterijní firmy. Ulčákova společnost nabízí akcionářům Sazky 200 milionů korun ročně na deset až patnáct let s podmínkou, že Sazce neklesne čistý roční zisk pod 1,25 miliardy korun. Loni loterijní firma vydělala podle předběžných výsledků 1,4 miliardy korun po zdanění. Výměnou za to chce Ulčák část zisku, jehož výše není v rozporu s dobrými mravy. Před společností eInvest ale ve své analýze varuje advokátní kancelář KŠD Šťovíček. Dokument, který má týdeník EURO k dispozici, advokáti vypracovali pro Český olympijský výbor. „Ze všech společností, které jsou uvedeny jako zájemci o spolupráci se Sazkou, je eInvest kapitálově nejslabší a při případném přijetí její nabídky doporučujeme akcionářům Sazky požadovat rozkrytí skutečného původu jejích financí. Nabídku eInvest lze vysvětlit pouze účastí další silné skupiny.“ Advokátní kancelář se ve své analýze rovněž zabývá tím, že Ulčákova firma je jedním ze zájemců o finanční vstup do Sazky, a zároveň zmíněný podnikatel loterijní firmu zastupuje, kromě jiného při jednání s věřiteli, což komentuje jako jasný střet zájmů. KŠD rovněž doporučuje akcionářům Sazky jako nejvhodnější variantu pro řešení současných problémů loterijní firmy vstup strategického partnera. Penta a Holding Synot chtějí v Sazce investovat dvě až 3,5 miliardy korun. Posledně zmíněná firma výměnou za to požaduje 66 procent akcií loterijní firmy a současně garantuje, že bude sportovním svazům posílat každý rok po dobu patnácti let 250 milionů korun. Penta požaduje sto procent akcií a garantuje, že po dobu třiceti let bude sportovcům každoročně posílat 130 milionů korun. Největší věřitel Sazky Vítek zatím žádnou oficiální nabídku nepředložil.

Naštvaný Dobeš

Rozhodnutí výkonného výboru ČSTV ignorovat nabídky, které by změnily vlastnickou strukturu Sazky, notně vytočilo ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše. Ten verdikt ČSTV komentoval jako zakonzervování kritického stavu firmy a posílení starých struktur. „Je to velmi nebezpečný jev. Ti samí lidé, kteří dovedli Sazku tam, kde je, říkají, že vědí, jak ji z této situace dostat,“ durdil se Dobeš. Současně označil skutečnost, že ČSTV odmítl silného strategického partnera, který by přinesl změnu, za vážné pochybení výkonného výboru ČSTV. „Někteří členové výkonného výboru se chovají, jako by měli strach z vůdce sekty,“ dodal ministr.
Vedení ČSTV odbylo Dobešovo vyjádření s tím, že Sazka je soukromá firma, a tudíž se ministr do jejích záležitostí nemá plést. Pikantní je ale v této souvislosti skutečnost, že ti samí lidé chodí za ministrem školství se žádostí, aby stát přispěl větším finančním obnosem na činnost sportovních svazů a rovněž i samotného ČSTV. „Takové jednání ve vztahu k ministerstvu považuji slušně řečeno za nediplomatické,“ tvrdí člen jednoho z menších sportovních svazů.
Ostatně vedení ČSTV by se mělo začít bát o své posty. Od menších svazů se totiž stále častěji ozývá požadavek, aby na svoje funkce rezignovalo a uvolnilo místo schopnějším, kteří by byli schopni současnou špatnou situaci zvládnout. Část sportovních svazů navíc chystá založení vlastní asociace nezávislé na ČSTV, ve kterém by si ponechala pouze kontrolní dohled, aby viděla, co se děje s jeho miliardovým majetkem.

Jednání s věřiteli

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s koncem minulého týdne snížila rating dlouhodobých závazků Sazky na nejnižší stupeň D z dosavadní známky CC. Hodnocení D jako „default“ varuje investory, že firma není nadále schopna splácet své dluhy. Agentura snížení ratingu zdůvodňuje kromě jiného tím, že loterijní firma měla 12. ledna zaplatit část jistiny a úrok z dluhopisu vydaného v hodnotě 215 milionů eur, což je zhruba 5,2 miliardy korun, a splatného v roce 2021. „Vyrozuměli jsme, že Sazka zaplatí pouze celou splátku úroku, nesplatí však jistinu,“ uvedla S&P. Vedle ratingu agentura snížila na D i známku schopnosti splácet tuto konkrétní emisi dluhopisů. Špatná zpráva přišla do Sazky i z lucemburské burzy. Ta totiž na svých internetových stránkách zveřejnila, že od minulého pondělí až do odvolání zastavila obchodování s dluhopisy loterijní firmy, a to kvůli tomu, že je v prodlení s platbami. Sazka současně oznámila, že z pravidelné splátky za dluhopisy uhradila pouze úrok ve výši 9,2 milionu eur, tedy zhruba 225 milionů korun, nesplatila ale jistinu. Sazka pomocí zmíněných dluhopisů splatných v roce 2021 financovala výstavbu O2 arény. Vedení Sazky oznámilo, že se počátkem tohoto týdne sejde se zástupci pěti zahraničních fondů a bank, kteří většinu dluhopisů vlastní, a bude s nimi jednat o aktuální situaci. Hlavním bodem jednání by dle informací týdeníku EURO mělo být snížení jistiny dluhu o třicet procent a jeho úročení z devíti na šest procent ročně. To by Sazce mělo ušetřit 2,4 miliardy korun. Ve druhé půli ledna by měla proběhnout valná hromada držitelů dluhopisů, která musí takovou změnu podmínek schválit. Sazka chce současně s tím jednat s bankami o založení nového věřitelského klubu. Část bank, které v minulosti Sazce půjčily, ale účast v takovém klubu odmítá.

Tři zájemci

Proč je vůbec společnost Sazka v problémech? Odpověď je jednoduchá: protože financovala výstavbu O2 arény v pražských Vysočanech prostřednictvím dluhopisů, jejichž vysoké splátky není schopna hradit. Jedním z možných řešení pro Sazku je vysočanské arény se zbavit. Dle vedení ČSTV již o koupi haly projevili zájem tři investoři, dva ze zahraničí, kteří již s provozováním podobných zařízení mají zkušenosti, třetím zájemcem je česká firma. ČSTV jejich jména s odkazem na to, že jednání jsou teprve v počátcích, nesdělila. Týdeník EURO v této souvislosti oslovil několik realitních odborníků s dotazem, jak vysokou cenu lze z prodeje získat. Odhady zněly od jedné po 2,5 miliardy korun. ČSTV přitom nechce jít s prodejní cenou pod tři miliardy. Celkové náklady na výstavbu O2 arény přitom dosáhly zhruba deseti miliard korun. V porovnání se srovnatelnými halami v Evropě byla cena poněkud přemrštěná.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít