Za zenitem - Euro.cz

Přihlášení

Za zenitem

, Tomáš Skřivánek,
Za zenitem
Zdroj: Euro.cz

Trh poklesl kvůli změně DPH a nižšímu odbytu automobilů

Objem zboží a služeb financovaných leasingem v roce 2004 poprvé od počátku devadesátých let klesal. Celkem si lidé a podniky jeho prostřednictvím loni pořídili zboží za téměř 96,6 miliardy korun. Trh leasingu poklesl meziročně o 2,75 procenta především kvůli změnám DPH. Leasingové služby se totiž od května přesunuly ze snížené pětiprocentní do základní devatenáctiprocentní sazby. Přestože část zvýšení vzaly leasingové společnosti na sebe a snížily své marže, došlo loni ke všeobecnému zdražení leasingu pro neplátce daně přibližně o pět procent. Druhým důvodem, proč se leasingový trh celkově zmenšil do proporcí roku 2002, je meziroční pokles prodejů nových automobilů o více než jedenáct procent. Dopravní technika všeho druhu totiž tvoří stále více než dvě třetiny obratu leasingu v Česku. Samotné osobní automobily se na bilanci podílely 47,3 procenta. Vzhledem k tomu, že v sousedním Rakousku i Německu se dopravní technika podílí na leasingovém trhu přibližně „jen“ polovinou, lze očekávat další pokles také v tuzemsku.

Lépe, než se čekalo.

Loňský propad proto vzhledem k objektivně složitějším podmínkám nikoho nepřekvapil. Naopak, předseda představenstva leasingové asociace Vratislav Válek tvrdí, že pokles leasingu je pochopitelný a je zároveň nižší, než společnosti všeobecně očekávaly. Podíl leasingu na financování investic je v tuzemsku stále vyšší, než je v zemích staré Evropské unie obvyklé. V České republice se leasingem financuje v průměru třetina všech investic, v zahraničí je to v průměru patnáct procent. Tak silnou pozici jako v Česku nemá finanční leasing pro soukromé osoby v žádné jiné zemi, její základ je třeba hledat v restriktivní úvěrové politice bank v devadesátých letech.

Tři budoucí pilíře.

Zásluhu na tom, že leasingovým společnostem se daří i ve ztížených podmínkách a při vzrůstající konkurenci bank, mají nové produktové řady – v retailu především orientace na spotřebitelské úvěry. Tato relativně nová forma financování tvořila u leasingových společností v roce 2004 přibližně 25,2 miliardy korun obratu a dále dynamicky rostla. Pro srovnání: o rok dříve poskytly leasingové firmy úvěry za 17,6 miliardy korun.
Podniková sféra zase začala ve větší míře využívat operativní leasing a full-service leasing, jejichž podíl na celkovém tržním koláči stoupl na osm procent z předchozích 4,6 procenta. O čtvrtinu na 11,8 miliardy korun narostl také leasing nemovitostí.
Zatímco osobní půjčky, s jejichž nabídkou leasingové společnosti díky spolupráci přímo s prodejci zdatně konkurují bankám, netřeba představovat, o operativním leasingu a leasingu nemovitostí to samé říci nelze. Oba produkty jsou v ČR stále ještě v plenkách a jejich potenciál není zdaleka vyčerpán. Doposud tyto produkty využívaly v podstatě jen pobočky zahraničních firem. Loňský rok ale přinesl průnik i do zdejších podniků a dokonce do sektoru státní správy.

Nájemcem navždy.

Operativní leasing je atraktivní zvláště pro firmy obchodované na kapitálových trzích. Předměty jím financované totiž nevstupují do účetních aktiv nájemce a firmy díky tomu mohou vykazovat lepší výkonnost svých aktiv ROA. Cena komplexní péče přitom není nikterak závratná. Pronájem automobilu, který by při hotovostním pořízení stál 450 tisíc korun, přijde včetně všech pojistek, dálniční známky, servisu a výměny pneumatik na zhruba 20 tisíc korun měsíčně. V roce 2004 se portfolio poskytovatelů rozrostlo o 10,5 tisíce nových smluv na operativní leasing včetně plného servisu (full-service leasing). Celková kapacita tohoto trhu je odhadována zhruba na dvojnásobek, tedy na dvacet tisíc kusů automobilů a ostatní dopravní techniky (například kamionů nebo vysokozdvižných vozíků).
Jen malou částí se na portfoliu v operativním leasingu podílejí počítače nebo kancelářské prostory. „Loni šlo o necelé jedno procento celkového objemu, v evropském měřítku se tento podíl blíží deseti procentům. Jde o segment trhu se značným růstovým potenciálem,“ říká předseda České leasingová a finanční asociace Válek.

Je co zlepšovat.

Růst počtu leasingů i objemů leasovaných počítačů záleží na spolupráci leasingových společností s výrobci a poskytovateli IT služeb. U softwaru se podobně jako u jiných nehmotných práv jedná o značně složitý produkt s řadou technických, právních i daňových problémů, zejména ve vztahu k autorskoprávní ochraně. Protože tyto rébusy zatím v tuzemsku vyřešilo pouze několik leasingových společností, nedošlo dosud k výraznějšímu rozšíření leasingu počítačových programů.
Také financování nemovitostí má zatím svá ale. Podle firem brání většímu rozšíření možnost zrychleného odpisování pro leasingové společnosti a překážkou je také existence dvakrát uvalené daně z převodu nemovitosti (jednou při jejím vzniku či koupi – vlastníkem se stává leasingová společnost, a podruhé při převodu na nájemce – nového vlastníka).

Výhodná klasika.

Přestože jsou předchozí řádky věnovány především novým rostoucím oblastem leasingového trhu, zatracení si nezaslouží ani klasika – finanční leasing. Poskytovatelé věří, že se jim díky širokému spektru doprovodných služeb podaří zachovat jeho atraktivitu a zákazníci neodejdou k bankám. Argumentují výhodnými balíčky služeb, ve kterých nabízejí se slevou pojištění a oproti úvěru nesrovnatelně rychlejším a jednodušším uzavřením smlouvy. Důvodem pro zůstává také možnost rychlejšího zanesení investice do nákladů podnikatele. U automobilů jsou to tři roky oproti standardním čtyřem.

tabulka1
Deset největších (v mil. Kč)
1. ČSOB Leasing 13 752
2. CAC Leasing 13 514 887
3. ŠkoFIN 9 938 170
4. VB Leasing CZ 7 252
5. SG Equipment Finance 6 638
6. IMMORENT ČR 6 508 6 500
7. DaimlerChrysler Services Bohemia 4 965
8. ČP Leasing 4 124
9. Leasing České spořitelny 3 720
10. GE Money Auto 3 230
Poznámka: Největší leasingové společnosti podle objemu nově uzavřených obchodů v r. 2004
Pramen: Česká leasingová a finanční asociace