Za nesplnění oznamovací povinnosti je pokuta

14. dubna 2003, 00:00 - Antonín Daněk, Jiří Glet právníci
14. dubna 2003, 00:00

Co je zaměstnavatel povinen sdělit zdravotní pojišťovně při zavedení firmyZaměstnavatelé často neplní zákonné povinnosti plátců pojistného v systému zdravotního pojištění. Tyto nedostatky způsobují problémy mezi zaměstnavatelem a zdravotní pojišťovnou a zakládají nárok zdravotní pojišťovny na uplatnění sankčního postihu.

Co je zaměstnavatel povinen sdělit zdravotní pojišťovně při zavedení firmy

Zaměstnavatelé často neplní zákonné povinnosti plátců pojistného v systému zdravotního pojištění. Tyto nedostatky způsobují problémy mezi zaměstnavatelem a zdravotní pojišťovnou a zakládají nárok zdravotní pojišťovny na uplatnění sankčního postihu.

V souvislosti se zahájením činnosti firmy je zapotřebí poukázat na jednu podstatnou okolnost, zda firma bude vyvíjet činnost jako fyzická, nebo právnická osoba. Bez ohledu na tuto skutečnost je však zaměstnavatel povinen sdělit v rámci plnění oznamovací povinnosti zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnce zaměstnává, obchodní název, právní formu právnické osoby, sídlo, identifikační číslo organizace a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platby pojistného. Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, doplňuje též jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Pro tento účel vyplní zaměstnavatel formulář Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného.

Pozor na osmidenní lhůtu!

V praxi jsme zaznamenali spoustu případů, kdy zaměstnavatelé opomněli oznámit v zákonné osmidenní lhůtě zdravotní pojišťovně, které odvádějí pojistné, změnu uvedených údajů. Mimoto jsou rovněž zaměstnavatelé povinni oznamovat ukončení činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace. Nezbytností je taktéž vedení průkazné evidence o uskutečněných platbách pojistného. Pro účely kontroly ze strany zdravotní pojišťovny je zaměstnavatel - hromadný plátce povinen všechny výše uvedené skutečnosti doložit. V případě porušení stanovených povinností je zdravotní pojišťovna oprávněna uložit nesvědomitému plátci pojistného pokutu, a to až do výše 50 000 Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinností.

Přihlašování a odhlašování zaměstnanců

Další povinnosti zaměstnavatele jsou spojeny s přihlašováním a odhlašováním jeho zaměstnanců. V tomto případě se vyplňuje formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele, kdy za použití příslušných kódů dává zaměstnavatel zdravotní pojišťovně na vědomí potřebné informace o jejích pojištěncích. V e smyslu zákona je zaměstnavatel povinen sdělit nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, následující:

* Oznámení o nástupu do zaměstnání a jeho ukončení. Mohou nastat situace, kdy datum sjednání pracovní smlouvy není totožné se dnem skutečného zahájení práce. Například pracovní smlouva byla uzavřena s platností od 1. ledna (sobota), přičemž zaměstnanec fakticky nastoupil do zaměstnání až dne 3. 1. (pondělí). V tomto případě přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance u zdravotní pojišťovny až dnem vzniku účasti na nemocenském - a tedy i zdravotním - pojištění, tj. ke dni 3. 1. příslušného roku.

* Oznámení o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud zaměstnanec zaměstnavatele o této skutečnosti informoval. Stává se, že zaměstnanec neoznámí zaměstnavateli v zákonné osmidenní lhůtě změnu zdravotní pojišťovny, a zaměstnavatel tudíž následně neohlásí tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. V důsledku tohoto zaměstnancova pochybení vzniká zaměstnavateli, neodvádějícímu pojistné na zdravotní pojištění správné (tj. nové) zdravotní pojišťovně nedoplatek na pojistném, zakládající dále nárok na penále. Vyměří-li zdravotní pojišťovna zaměstnavateli penále z dlužné částky pojistného, je zaměstnavatel podle zákona oprávněn požadovat úhradu tohoto penále po zaměstnanci, který svým jednáním porušil zákon.

* Oznámení o skutečnostech rozhodných pro vznik povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné. A to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy. Neoznámením zařazení zaměstnance do skupiny osob, za které platí pojistné stát (například poživatelé některého z důchodů, ženy na mateřské dovolené, studenti), přichází zdravotní pojišťovna nenávratně o každoměsíční platbu pojistného za tyto „státní pojištěnce“.

Odvod pojistného za zaměstnance

Základní povinností zaměstnavatele je odvádění pojistného ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které jsou jeho zaměstnanci pojištěni. Vyměřovacím základem pro odvod pojistného za zaměstnance je úhrn příjmů, zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem zaměstnání, případně se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění (s výjimkou zákonem stanovených nezapočitatelných příjmů), tedy zpravidla hrubá mzda zaměstnance. Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu, vždy zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru. Pojistné je splatné v den určený zaměstnavatelem pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. Neplacení pojistného, jeho odvádění opožděně či v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem, zapříčiňuje vznik dlužného pojistného a současně i penále. Jeho aktuální výše činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Upozorňujeme, že zdravotní pojišťovny dle zákona důsledně využívají možnosti vyčíslit dlužné pojistné, vyměřit penále nebo uložit pokutu. Nejlepší „prevencí“ před těmito sankčními opatřeními zdravotních pojišťoven je řádné plnění všech zákonných povinností včetně pečlivého vedení příslušné dokumentace.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
Asus: Coffee Lake by mohlo být kompatibilní s deskami generace Z270, kdyby Intel chtěl
Linuxáci si vymodlili vlastní smartphone. Librem 5 se chce odlišit od Androidů i iPhonů
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít