Z porodnice do práce

22. května 2008, 13:53 - Anna Klepalová
22. května 2008, 13:53

Ministerstvo práce chce ulehčit mladým rodičům návrat do práce po rodičovské dovolené

Představte si, že jdete v práci na oběd do kantýny a přes prosklenou zeď se během jídla díváte na své dítě, jak si hraje ve školce. Utopie? V žádném případě. Například v Německu podobné školky již vznikají. Firmy si jejich zakládáním zlepšují image a pokoušejí se přilákat nové mladé zaměstnance.
Také v České republice chystá ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spolu s ministerstvem financí daňové zvýhodnění pro podniky, které si založí vlastní mateřskou školu. A není to jediná plánovaná změna v systému péče o předškolní děti. Ministr práce Petr Nečas (ODS) připravuje zavedení týdenní dovolené pro novopečené otce nebo institut „domácího hlídání“. O děti by se mohly starat jiné maminky ze sousedství, které mají ratolesti předškolního věku. „Tato novela by měla začít platit přibližně od počátku příštího roku. Některé věci nejsou ještě doladěny, například dovolená pro otce,“ řekl týdeníku EURO mluvčí ministra Jiří Sezemský.

Nebyly děti, teď chybějí školky Většinu nynějších školek, 98 procent, zřizují obce. Kvůli nízkému počtu dětí v minulých letech jich bylo mnoho uzavřeno, a dnes naopak místa chybějí. Rodí silné ročníky sedmdesátých let a mění se také styl života. Málokterá maminka chce zůstat doma celé čtyři roky. Pro obce je opětovné založení školky problém. Původní objekty totiž prodaly nebo je využívají k jiným účelům. Proto se nyní samy firmy snaží vycházet mladým zaměstnancům vstříc. „Zvažujeme zřízení firemní školky a daňové zvýhodnění bychom samozřejmě uvítali. Aktuálně máme na mateřské či rodičovské dovolené téměř 500 maminek. Navíc stále hledáme nové zaměstnance a vítáme také maminky s dětmi. Zřizujeme proto pracovní místa, která jim vyhovují, například formou zkráceného úvazku,“ potvrzuje zájem o předškolní zařízení Jan Kopecký ze společnosti Siemens.
Vypadá to, že doby, kdy matky s malými dětmi byly pouze trpěnou pracovní silou, jsou dávno pryč. Dnes se některé firmy zaměřují právě na tuto sociální skupinu. Jde především o odvětví, kde jsou ženy v produktivním věku důležitou součástí firmy, například banky. „Z našeho pohledu tento přístup vládních orgánů přispěje ke zlepšení situace rodičů v zaměstnání a zvýší jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu,“ tvrdí Tomáš Kopecký z ČSOB. Banka proto začátkem letošního roku schválila program, který má přispět ke sladění osobního a pracovního života. Umožní kontakt mezi bankou a rodiči během mateřské a rodičovské dovolené, pomůže rodičům s návratem do práce a zajistí manažerům snadnou orientaci na tuto skupinu pracovníků. „Působení programu tak není omezeno pouze na zaměstnance ústřední ČSOB, jak by to bylo v případě školky, ale také na všechny regiony,“ dodává Kopecký.
Jiné banky vidí řešení spíše ve zvláštních výhodách. „Zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené získají například benefity ve formě lékařské péče, dnů volna, příspěvků na hlídaní dětí, práce na částečný úvazek nebo možnosti práce z domova,“ vyjmenovává Monika Klucová z Komerční banky. Kolik si firmy za umístění dětí ve školce budou účtovat, zatím není jasné. Bude záležet na velikosti podniku a jeho finančních možnostech. V obecních školkách rodiče zaplatí přibližně tisíc korun měsíčně včetně stravy, soukromé mohou přijít i na více než dvacet tisíc korun, zvláště pokud jde o vícejazyčné zařízení.

Posun k západní Evropě Menší firmy, které by celou školku neuživily a chtějí zaměstnancům nabídnout výhodu tohoto typu, si nemusejí zoufat. Budou mít možnost koupit si ve školkách jednotlivá místa. Podobný model funguje v zahraničí, například v Německu. Zařízení, která mají klasickou provozní dobu od osmi do šestnácti hodin, pak díky těmto penězům mohou rozšířit dobu provozu, a vyjít tak vstříc požadavkům dnešních mladých rodičů. „V Německu také došlo ke změně daňových zákonů. Pokud firma vybuduje a provozuje školku, tak si veškeré náklady může odečíst. Každá rodina si může navíc odečíst 4800 eur ročně jako náklady spojené s opatrováním dětí,“ popisuje situaci v Německu Wilfried Lütkemeier, ředitel nadace von Laer Stiflung (viz Na pomoc ženám). Zaměstnanec už nemusí podobné benefity dále zdaňovat. Další možností je vyčlenit ve firmě zvláštní místnost, kde by se o děti starala jedna ze zaměstnankyň, která má také vlastní dítě.
České ministerstvo práce a sociálních věcí představí konečnou podobu projektu v červnu. Zatím čeká na stanovisko resortu financí, který zpracovává konkrétní podobu daňového zvýhodnění novinek. Předběžný návrh uvádí, že částku, kterou zaměstnavatel poskytne na provoz zařízení nebo osobu, která bude o děti pečovat, si bude moci započítat do nákladů. V případě částečného úvazku bude mít firma slevu na sociálním pojištění 1500 korun měsíčně na zaměstnance.
Hlavní výhodou by mělo být zachování rodičovského příspěvku v plné výši. Dnes, pokud rodič umístí dítě do akreditovaného (státem podporovaného) zařízení a nechce přijít o příspěvek, je značně omezen počtem hodin, jež může odpracovat. Firemní školky podobné restrikce mít nebudou.
Tato opatření pomalu posouvají Českou republiku v přístupu ke vzdělávání předškolních dětí k západní Evropě. Stále však bude co dohánět. Například ve Skandinávii, kde je péče jedna z nejlepších na světě, je běžné, že otec zůstává s dítětem a matkou doma až měsíc. Jinak rodině hrozí odebrání rodičovských příspěvků. „Problémem je, že se většina učitelek nechová tržně. Je potřeba, aby se chovaly ekonomicky a zároveň si uvědomily, že rodičům poskytují služby. Ekonomika a pedagogika nejsou protipóly, ale dvě stránky, které se musí doplňovat,“ míní Lütkemeier.

BOX
Na pomoc ženám Nadaci von Laer Stiftung založil Friedrich Wilhelm von Laer z Bielefeldu. Zbohatl na kávových plantážích v Indonésii a když v roce 1900 v Hamburku zemřel, zanechal po sobě majetek v přibližné hodnotě 120 milionů eur. Deset procent z tohoto jmění zanechal městu, aby postavilo dům pro padlé ženy a jejich děti. Takto vznikla nadace, která si stanovila za cíl péči o děti a rodinu. Dnes provozuje různá poradenská centra a mateřské školy pod heslem spojení rodiny a povolání. Před pěti lety zvítězila nadace v Německu v soutěži o vybudování ideální školky. Jejich zařízení se snaží vyjít vstříc rodičům i jejich zaměstnavatelům. Funguje od šesti do 20 hodin, a pokud rodiče chtějí pohlídat dítě i o víkendu, je to možné.

BOX
Návrat k jeslím V dobrém zařízení může být dítě už od čtyř měsíců, tvrdí ředitel nadace von Laer Stiftung Wilfried Lütkemeier.

EURO: Za jakým projektem jste přijel do Čech? LÜTKEMEIER: Během pobytu v Čechách jsem se tady seznámil se spoustou německých manažerů a podnikatelů, kteří mi sdělovali problémy s umístěním dětí do školek. Přes Goetheho Institut jsem získal kontakt na Česko-německou školku, kterou nyní plánujeme rozšířit ze současných dvaadvaceti míst na šedesát, a tato místa chceme nabídnout podle vzoru v Německu i firmám. Německo a Česko mají společně nejnižší porodnost v Evropě. Snaha je umožnit ženám mít děti a moci se vrátit do práce.

EURO: Chcete služby nabídnout nějaké české firmě, která bude chtít vybudovat vlastní školku? LÜTKEMEIER: Ano, už máme zájemce a právě provádíme cenovou kalkulaci. Podle našich zkušeností se tam, kde nabídneme dostatek kvalitních míst ve školách, zvýší také porodnost. Například ve Francii a na Islandu vzrostla dvakrát také díky tomu, že se zlepšila péče o malé děti. Myslím, že to zde bude podobné jako před několika lety v Německu. Mladí manažeři a podnikatelé se tu velmi zajímají o problematiku firemních školek. Nadace zpočátku vedla několik rozhovorů o zřízení firemních školek, ale jen málo firem se k tomu skutečně odhodlalo. Dnes je to přesně naopak, nejsme schopni zorganizovat tolik školek, kolik firem se na nás obrací.

EURO: Díky projektu ideální školky jste procestoval mnoho zemí ve východní i západní Evropě. Která má podle vás nejlepší systém předškolního vzdělávání? LÜTKEMEIER: S ohledem na kvalitu mohu říct, že je to Finsko. Děti se tu se vzděláním setkávají už ve dvou třech letech. Dobrý systém je také v Nizozemsku, kde děti nastupují do školy už ve čtyřech letech. Finové dávají důraz na kvalitu školy. V Nizozemsku je zajímá hlavně financování. Je to zde tak, že třetinu peněz na provoz zařízení dává stát, třetinu zaměstnavatel a třetinu hradí rodina sama.

EURO: Dá se zobecnit, jaké firmy tyto školky využívají? LÜTKEMEIER: Nedá se jmenovat odvětví, které by školkám dávalo více přednost. Ale jsou to často firmy, které mají manažery a jednatele ve věku, kdy mají nebo plánují vlastní děti.

EURO: Nyní v Praze spolupracujete s dvojjazyčnou školkou. Jaké jsou hlavní výhody takového zařízení? LÜTKEMEIER: To, co se děti ve škole učí jen tvrdým tréninkem, se tady naučí jen tím, že tu jsou. Školku chceme postupně předělat na česko-evropskou. Ani čeština, ani němčina nejsou a nebudou světovými jazyky. Pokud těmto dětem chceme něco z jazyků dát v raném věku, tak je to angličtina. Rádi bychom také vybudovali česko-německo-anglickou školku. A pokud bychom měli nějaké další konkrétní nabídky od firem, byli bychom schopni vybudovat několik dalších školek v celé republice.

EURO: Od kolika let si myslíte, že je dobré umístit dítě do mateřské školy? LÜTKEMEIER: Tradiční teorie říkají, že je dobré, pokud je dítě s rodiči do čtrnácti šestnácti měsíců. V Německu je ale možné dát dítě do takového zařízení už od čtyř měsíců. Pokud je v takových jeslích dobrá vazba s dítětem i rodiči, pak to nijak neškodí. Naše nadace teď založila výzkumnou školku, která spolupracuje s univerzitou. Prvním úkolem bude pozorování dětí mladších dvou let. Půjde o takovou laboratoř, kde se budou jednotlivé výchovné prostředky vědecky zkoumat.

Tabulka 1:
Nedostatek Celkový počet mateřských škol klesá. Oproti tomu počet soukromých zařízení se ustálil a začíná stoupat.
Vybrané roky: 1990/91*1994/95*1997/98*1999/00*2000/01*2003/04*2004/052005/06 2006/07
Školky celkem: 7 335*6 526 *6 152*5 901*5 776*4840*4 776*4 710*4 696
Z toho soukromé 0 *105* 83 *69*68 *58 *59 *58 *60
Pramen: Český statistický úřad

Tabulka 2:
Přicházejí silné ročníky Počet dětí v mateřských školkách
Období: 1995/96 1997/98 1999/00 2000/01 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
mladší než 3 roky 18 742; 10 475; 15 238; 18 712; 21 996; 22 661; 24 321; 23 659; 22 307
starší než 5 let 22 707; 24 970; 25 899; 24 319; 20 928; 21 153; 20 093; 19 815; 19 719
Celkem 333 433; 307 508; 290 192; 279 838; 278 859; 280 491; 280 487; 278 462; 282 017
Pramen: Český statistický úřad

Návrhy
Hlavní body koncepce podpory rodin s dětmi - týden dovolené navíc pro čerstvé otce
- daňové zvýhodnění pro firemní školky
- daňová podpora pro krátkodobé úvazky
- možnost domácího hlídání (institut „chůvy-matky ze sousedství“)
Pramen. MPSV

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za…
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Technologie
VR brýle Windows Mixed Reality dostaly podporu SteamVR. Získají katalog až 2000 her
Hodinky Misfit Command jsou trochu chytré a vydrží nabité celý rok
Vypnete lokalizační služby a vyjmete SIM. Android vás může sledovat i tak
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Galaxy S9 uvidíme už za sedm týdnů. Samsung jej přiveze na CES 2018
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít