VZP vždy patří straně, která vládne

15. června 2008, 21:35 - Mgr. Rudolf Marek
15. června 2008, 21:35

Nemocnice bude fungovat dál, jde jen o to, kolik to bude stát

… říká spolumajitel Česko-německé horské nemocnice Krkonoše

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) neuzavřela smlouvu s Česko-německou horskou nemocnicí Krkonoše ve Vrchlabí, která nevybírá regulační poplatky od dětí do 18 let. V květnu pak VZP zahájila s vrchlabskou nemocnicí správní řízení ve věci uložení pokuty za to, že nevybírala od nezletilých pojištěnců v období od ledna do března regulační poplatek, což označila za porušení povinnosti stanovené zákonem. Nemocnice však poplatky řádně odvedla a domnívá se, že pravomocí VZP není zjišťovat z jakého majetku byl poplatek uhrazen.
„Nesouhlasím s tím, aby se poplatky vybíraly od dětí. Proto jsem se rozhodl zaplatit za nezletilé formou sponzorského daru,“ řekl většinový vlastník nemocnice Alexandr Seidl. „Tvrdit, že poplatek nesmí zaplatit nikdo jiný, je právní nesmysl.“
VZP je nyní povinna uhradit vrchlabské nemocnici pouze neodkladnou péči. Podle Seidla se však odmítla písemně zavázat, že bude respektovat definici této péče, jak ji stanovila Česká lékařská komora. Pokud VZP odmítne vrchlabské nemocnici neodkladnou péči hradit, je vedení nemocnice odhodláno ponechat její definici na rozhodnutí soudu.
„Pojišťovna nutí naše lékaře podstupovat obrovské riziko při rozhodování, zda se jedná, nebo nejedná o neodkladnou péči. Nutí nás, abychom udělali chybu a mohli nás ekonomicky zlikvidovat,“ domnívá se Seidl. Pokud jej VZP vyzve k dalšímu jednání, je připraven se ho zúčastnit.

EURO: Proč jste se před deseti lety rozhodl koupit ve Vrchlabí zkrachovalou nemocnici? SEIDL: Zajímalo mě zdravotnictví, bylo to něco nového.

EURO: V Česko-německé horské nemocnici se podařilo vybudovat luxusní a jedno z nejznámějších gynekologicko-porodnických center. Proč jste ho musel na začátku roku uzavřít? Oficiálně kvůli nedostatku lékařů. SEIDL: Lékařů? Kvůli nedostatku peněz. Nebyli jsme schopni zaplatit lékaře jako fakultní a státní nemocnice, které mohou dělat ztráty, které potom vždycky někdo zaplatí.

EURO: Byla nemocnice schopna produkovat zisk? SEIDL: Nebyla. Každý rok jsem do ní musel vložit kolem pěti milionů. EURO: A přesto jste si ji deset let nechal? SEIDL: Myslel jsem si, že se to zlepší, ale spíše se to zhoršuje. EURO: V čem vidíte příčiny? SEIDL: V tom, že bych podle situace po volbách musel měnit ředitele za člena té strany, která je ve vládě. Ve zdravotnictví panuje velký lobbismus, velké úplatky, a všechno mě to už vyčerpává. Ve 45 letech jsem ještě měl sílu, nyní ji sice musím mít také, ale nevím, jestli to má cenu. Když je člověk mladší, má chuť bojovat, ale když je starší, je smířlivější. Už bych ten boj dál nerad vedl.

EURO: Boj za vyrovnané hospodaření nemocnice? SEIDL: Aby tady byla demokracie. EURO: Co ta má s provozem nemocnice společného? SEIDL: Třeba to, že Všeobecná zdravotní pojišťovna patří vždy té straně, která vládne. Je tam obrovský politický vliv, místo aby zdravotnictví bylo apolitické. V soutěži, v tržním hospodářství, jsem schopný bojovat, ale když se do toho bude míchat politika, jako to teď je, tak ten boj nejsem ochoten ani schopen vést. EURO: Jak politika ovlivňuje zdravotnictví? SEIDL: Vrchlabská nemocnice řekla, že nebude vybírat regulační poplatky. VZP s ní po nějaké době zahájila správní řízení, což ještě nevidím jako velký problém. V demokratickém státě je to běžná věc, my se tomu budeme právně bránit, a protože VZP ví, že v tom nebude na 99,9 procenta nijak úspěšná, tak hledá cesty, jak nemocnici zlikvidovat. A to na objednávku ministerstva zdravotnictví. Důvod? Nechce se pokořit vládnoucí straně. Má jiný názor. A když má dneska někdo v této zemi jiný názor, tak se musí zardousit. Už mi to připadá jako vláda jedné strany.

EURO: Ale jaký vliv na hospodaření nemocnice má „jiný názor“? SEIDL: Má takový vliv, že VZP s námi odmítla podepsat smlouvu, kterou nám dodneška ani nepředložila, respektive předložila, ale nekompletní. My jsme jim řekli, že ji podepíšeme, když nám předloží celou smlouvu, a ne jen její půlku. Ale to pojišťovna neučinila a předminulý týden nám oznámila, že smlouvu nepodepíše. Od prvního června tak poskytujeme jen nutnou a neodkladnou péči. O každé ošetření pacienta se budeme muset soudit s pojišťovnou, která prohlašuje, že neodkladná péče je to, že pacienta můžeme ošetřit jenom tehdy, pokud by pacient nebyl schopný transportu, tedy, že by nepřežil převoz do smluvního zdravotnického zařízení. Bez ohledu na to, zda bude mít bolesti, nebo ne. Důležité je, že ho tam máme převézt, pokud to přežije.

EURO: Tato nevraživost vede k tomu, že zvažujete uzavření nemocnice, nebo je to váš nátlak na ministerstvo zdravotnictví? SEIDL: Já si myslím, že uzavření nemocnice zvažuje ministerstvo zdravotnictví. Nyní jsem dostal informaci, že někteří náměstci z ministerstva se snaží ovlivnit i jiné zdravotní pojišťovny. Volají ředitelům pojišťoven, aby nám také vypověděli smlouvy. Co si o tom mám myslet? To znamená, že se politika plete do běžného hospodaření nějaké malé nemocnice a já nevím, proč jim právě ta vrchlabská tolik vadí? Možná to, že můj táta byl židovského původu.

EURO: Ale možná to, že jejím ředitelem je bývalý náměstek ministra zdravotnictví za vlády ČSSD Vladimír Dryml? SEIDL: Napadlo mě, že dám do novin inzerát, že hledám ředitele, který bude členem ODS a bude mít pracovní smlouvu na dobu určitou, která může být prodloužena podle volebního výsledku. (smích)

EURO: Opravdu hrozí uzavření pro Krkonoše spádové nemocnice? SEIDL: Nemocnice bude fungovat dál bez ohledu na to, co se stane. Jde jen o to, kolik nás to bude stát a jak dlouho to vydržíme. A také, jestli mne to bude bavit.

EURO: Proč stále vedete válku, která vás už stála 50 milionů? SEIDL: Měl jsem představu, že se to u nás nějak změní. Předpokládal jsem, že tu bude právní stát. Po 19 letech už by měl fungovat. Spousta lidí mě ale přesvědčuje, že se toho už nedožijeme. Přitom jen chci, aby se tu dodržovaly demokratické principy. Tady se ale uvažuje jinak: buď jdete s námi, nebo proti nám. To však není demokracie.

EURO: Hrozí tedy nemocnici zánik? SEIDL: Vše závisí na tom, jak bude postupovat ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Ale to nemám v rukou. Pokud má ministerstvo zájem, aby vrchlabská nemocnice byla uzavřena, mohou se s námi dohodnout a nemusejí hrát takové divadlo.

EURO: Jaké budou vaše další kroky? SEIDL: Smlouvu s VZP teoreticky nepotřebujeme. Můžeme poskytovat neodkladnou péči, která pro nemocnici dokonce může být finančně výhodnější. Všeobecná zdravotní pojišťovna ale má vlastní výklad toho, co je neodkladná péče. Ani definice České lékařské komory, kterou se zavázala respektovat, pro ni neplatí. Požádáme proto Evropskou komisi o výklad tohoto pojmu. Předpokládám totiž, že dál to půjde tak, že my vystavíme pojišťovně za neodkladnou péči fakturu, ona nám ji nezaplatí, a my to dáme k soudu. Když se tomu budou bránit, a bude to ještě pod politickým vlivem, mohu očekávat, že rozhodnutí soudu padne za šest nebo osm let. Do té doby už možná nebudu žít. Kdyby justice fungovala jako v jiných evropských státech, tak by to trvalo půl roku, maximálně rok. Ale tady nefunguje nic. Z toho plyne, že se na všechno vykašlu a přestěhuju se zpátky do Německa. Před 19 lety jsem se vrátil do Prahy jako Čech. Kdybych se dnes musel rozhodnout pouze pro jedno občanství, neváhal bych ani vteřinu. Bylo by německé.

EURO: A co bude s nemocnicí? SEIDL: To už mne nebude zajímat. EURO: Byla by tedy na prodej, nebo by se zrušila? SEIDL: To nevím. Automobilka Škoda má ve Vrchlabí přijímat asi 1200 zaměstnanců, ti potřebují byty, tak se nemocnice může zbourat a postavit místo ní sídliště. Město podle odezvy na vrchlabské radnici nemocnici nepotřebuje, nepotřebuje ji ani ministr zdravotnictví, ani zdravotní pojišťovny. Já jsem v této řadě až poslední, koho byste se měl ptát, co bude s nemocnicí. Ministerstvo zdravotnictví nejenže nezajímá nemocnice, ale ani lidé, kteří ji potřebují. Protože jsou to ti, kteří už ani nechodí do práce a jenom stojí peníze. Musí se jim dávat důchod a ještě za ně platit zdravotní péči. Sklízíme úrodu zasetou bolševiky.

EURO: Není sporu o tom, že člen ČSSD Vladimír Dryml současnou garnituru dráždí. Nebylo by pro vás skutečně jednodušší vyměnit ředitele? SEIDL: Jak mi někdo v demokratickém, právním státě může vůbec položit takovou otázku? Na to byste se vůbec neměl ptát! I kdybych tam měl komunistu. Ptát se, z jaké strany je ředitel, už zavání diskriminací. To, že mají zdravotní pojišťovny dneska peníze, zařídil Dryml s (Davidem) Rathem, o tom není diskuse. A Drymla mám v nemocnici proto, že oboru rozumí.

EURO: Přestože nemá s VZP smlouvu? SEIDL: To je tady normální. Smlouvy platné od 1. ledna nemá VZP i s jinými zdravotnickými zařízeními podepsány dodnes. Ty se uzavírají průběžně až do června. Když do Vrchlabí poslala VZP kontrolory, kteří chtěli kontrolovat výběr regulačních poplatků, Dryml je vyhodil s odůvodněním, že s námi nemá VZP smlouvu, nemůže nás tedy ani kontrolovat. V tom měl pravdu. To si v pojišťovně uvědomili taky a nabídli nám rámcovou smlouvu, kde byly i příslušné kódy pro výběr regulačních poplatků. Nešlo jim o to, abychom měli smlouvu na úhradu péče, ale o to, aby mohli zahájit kontrolu a dusit nás kvůli poplatkům. Jenže v té smlouvě chyběla její druhá část, cenové ujednání. To podle mne nemá zatím nikdo, i když unifikovanou rámcovou část smlouvy podepsal. Já jsem řekl, že se nezavážu na čtyři roky, aniž bych věděl, kolik mi za to budou platit. Požadoval jsem alespoň dodatek, abych měl právo smlouvu s VZP ukončit v případě, že budou platby nedostatečné. To VZP odmítla. Chápu, že ti, kdo jim to podepsali, jsou ze státních nemocnic, které žijí v době komunismu.

EURO: A ostatní pojišťovny? SEIDL: S těmi není problém, předložily smlouvy včetně cenového ujednání. EURO: Závěrečná otázka na odlehčení: Co říkáte tomu, že v žebříčku českých a slovenských miliardářů časopisu Týden jste se s dvěma až třemi miliardami korun umístil až na 69. místě? SEIDL: Ostatní byli šikovnější.

Alexandr Seidl (55) Seidlova rodina prošla největšími hrůzami dvacátého století, jako byly Osvětim nebo komunistický žalář. Seidl pak několik let vyrůstal v dětském domově. Ve druhé polovině šedesátých let utekl do Německa, kde uspěl a vydělal slušný kapitál. Z emigrace se vrátil krátce po listopadu 1989. Základem jeho byznysu je společnost Le Cygne Sportif Groupe. Ta kromě obchodní činnosti vlastní v Česku přes 70 nemovitostí. Před šesti lety zahájil Seidl ostrý spor s Českou konsolidační agenturou, kterou obvinil z korupce. Soudní spor dovoláním u Nejvyššího soudu stále pokračuje. V roce 1997 koupil za osm milionů korun nemocnici ve Vrchlabí zatíženou šedesátimilionovým dluhem. Ten již splatil. Ve zdravotnictví je kromě Česko-německé horské nemocnice Krkonoše s obratem sto milionů korun také většinovým vlastníkem tamní léčebny dlouhodobě nemocných.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
8 smartphonů do 10 000 Kč: kompakt, phablet, odolňák i vlajková loď [Vánoce 2017]
Robot Atlas je zase mrštnější. Podívejte, jak udělá salto (video)
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít