Významné události, konference a prezentace

24. října 2005, 00:00 - RADAN DOLEJŠ
24. října 2005, 00:00

PROGRAM INVEXU

PROGRAM INVEXU

24. října (pondělí) 9.00-18.00 Slovenský den Místo konání: areál výstaviště Popis: Během pondělka 24. října, bude na veletrhu Invex „Slovenský den“ za účasti ministra dopravy, pošt a telekomunikací SR Pavola Prokopoviče, vládního zmocněnce pro informatiku SR Miroslava Kukučky a řady dalších politiků a zástupců akademické sféry. 9.30-11.30 Fórum elektronické komunikace Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A Popis: Na konferenci, která tradičně zahajuje program prvního dne veletrhu, budou představeny aktuální trendy v oblasti elektronických komunikací, mezi jinými jak se podniká podle nového Zákona o elektronických komunikacích, a jedním z klíčových témat bude rovněž státní strategie a priority v této oblasti. Fórum proběhne za účasti ministryně informatiky Dany Bérové, předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka, předsedy Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí Svatoslava Nováka, předních manažerů v oboru telekomunikací a dalších zástupců státní správy. 10.00-17.00 Elektronická podpora při rozvoji regionu - Dny krajů, měst a obcí Místo konání: pavilon G2 Popis: Setkání vedoucích pracovníků veřejné správy s představiteli firem, nabízejících produkty a služby v oblasti informačních technologií právě pro potřeby státní správy a samosprávy, představení úspěšných řešení, která mohou být inspirací pro široké spektrum subjektů od malých obcí až po krajské úřady. Prezentace řešení elektronické podpory při rozvoji regionů, IT ve státní správě a samosprávě v Čechách a na Slovensku, problematika integrace a sdílení informací ve státní správě či efektivní podpora regionálního rozvoje - ať již z hlediska investic nebo podpory cestovního ruchu - jsou jen malým výběrem z řady témat. Registrace na www.invex.cz/dkmo 10.00-17.30 Franchise Forum Místo konání: pavilon A1, galerie Popis: Doprovodný program pro odborníky v rámci přehlídky franšízových příležitostí na témata: Právní pomoc zahraničním franšízovým subjektům při vstupu na český trh, Franšízing a regiony, Komunikace s trhem, se zákazníky, obchodními partnery a dodavateli, Nové programy podpory pro malé a střední podnikatele, jakož i franšízingu ze strany ČMZRB. Program doplní diskuze Co lze očekávat od franšízových centrál? 10.00-17.30 Franchise Arena Místo konání: pavilon A1, stánek č. 52 Popis: Otevřený přednáškový prostor v rámci přehlídky franšízových příležitostí na témata: Prezentace úspěšných franšízových systémů z oblasti služeb a obchodu. Franšízing - partnerství přinášející úspěch. Kde a jak hledat vhodného franšízového poskytovatele? Jak financovat franšízové podnikání? Právní aspekty franšízového podnikání. 10.30-12.00 Fúze společnosti InWay a Dial Telecom Místo konání: pavilon E, Press Center Organizátor: Inway, a. s. Popis: Představení integrace společností InWay a Dial Telecom a prezentace nové služby na bázi protokolu SIP s podtitulem IP telefonie - sladká tečka za pevnou linkou dominantního operátora. 10.30-12.30 Jak zacházet se softwarem ekonomicky a legálně Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B Popis: Jak tedy zacházet s licencemi software co nejefektivněji a zároveň neriskovat problémy se zákonem či ztrátu dobrého jména firmy a přitom zbytečně neutrácet? S nelegálním softwarem na firemních počítačích se potýkají všechny podniky bez rozdílu oboru, problémem jsou nejen nežádoucí aktivity zaměstnanců, ale komplikacemi jsou též nekoordinovaně pořizované a využívané licence kancelářských systémů. Garantem přednáškového programu za účasti ředitelky odboru koncepce a koordinace ISVS Ministerstva informatiky ČR Dagmar Bosákové je kompetenční centrum pro správu licencí a softwarový management. 12.00-13.00 Slavnostní zahájení veletrhů INVEX - DIGITEX 2005 a programu Elektronická podpora při rozvoji regionu Místo konání: pavilon G2 Popis: Slavnostní zahájení proběhne v prostoru pavilonu G2 za účasti ministryně informatiky České republiky Dany Bérové, ministra dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky Pavola Prokopoviče, viceprezidenta společnosti Microsoft pro veřejnou správu Jana Mühlfeita, generálního ředitele pořádající akciové společnosti Veletrhy Brno Jiřího Škrly a dalších významných osobností. 12.30-16.00 PC Security konference INVEX 2005 Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál C Popis: Blok přednášek je zaměřený zejména na bezpečnost informačních systémů. Cílem akce je informovat o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT a nabídnout efektivní cesty ke snížení těchto rizik. Nebude chybět ani přednáška na téma Národní strategie informační bezpečnosti (Jan Goll, oddělení bezpečnosti KIVS Ministerstva informatiky ČR). Konference je určena zejména pro manažery z firemního sektoru. Účast je bezplatná po registraci na http://seminare.idg.cz/ 13.00-14.30 Financování malého a středního podnikání Místo konání: pavilon A-Rotunda Popis: Pondělní konference za účasti vicepremiéra vlády České republiky Martina Jahna, poslankyně Evropského parlamentu Jany Bobošíkové, generálního ředitele IBM ČR Aleše Bartůňka, generálního ředitele SAP ČR Martina Bednára a generálního ředitele Microsoft ČR a SR Jiřího Deváta na téma financování malého a středního podnikání se zaměřením na informační a komunikační technologie (venture capital, strukturální fondy EU, národní programy v ČR), zvýšení informovanosti o možnostech financování projektů ICT a zjednodušení podnikatelského prostředí pomocí využití informačních technologií. 13.00-14.30 Milníky digitální televize v České republice Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál A Popis: Panelová diskuze na téma strategie zavádění digitálního vysílání v České republice za účasti zástupců odpovědných státních institucí, televizních společností, provozovatelů sítí a dodavatelů technologií. Budou diskutovány i nové možnosti v oblasti obsahu, které platforma digitální interaktivní televize nabízí, nabídka digitální televizní zábavy a to, co potřebuje divák pro digitální příjem, dále novela Mediálního zákona 231 a jak budou obsazeny sítě DVB-T. Panelové diskuze se zúčastní David Stádník, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, Jaromír Talíř, předseda stálé komise pro sdělovací prostředky Parlamentu České republiky, představitelé výrobních, distribučních a televizních společností. 13.30-15.00 Tisková konference ministerstva informatiky Místo konání: pavilon E, Press Center Popis: Představení aktuálních projektů a priorit Ministerstva informatiky za účasti ministryně Dany Bérové. 15.00-16.30 Prezentace projektů ministerstva informatiky Místo konání: pavilon A3, sál Morava Popis: Prezentace vybraných projektů ministerstva - Portálu veřejné správy, Komunikační infrastruktury veřejné správy a Jednotného systému dopravních informací spojená s debatou na téma Zrušit, nebo nezrušit ministerstvo informatiky. 15.00-17.00 Přínosy podnikových informačních systémů Místo konání: pavilon E, Business Center Popis: Představení přínosů moderních informačních systémů pro řízení podniku a praktické využití v podání tří předních českých dodavatelů CRM/ERP řešení. 19.00-24.00 Společe
nský večer veletrhů INVEX - DIGITEX Místo konání: pavilon H Popis: Již tradiční společenská akce pořádaná při příležitosti zahajovacího dne veletrhu Invex, spojená s vyhlášením řady prestižních ocenění. Za 15 let svého konání si akce vydobyla pevné postavení v rámci doprovodného programu veletrhu nejen jako společenská událost, ale také jako příležitost k navázání obchodních kontaktů. Vyhlášení výsledků včetně soutěže nejlepších exponátů je znovu soustředěno do atmosféry jednoho společenského večera na závěr prvního dne veletrhu. Program začíná v pavilonu H, který se za tímto účelem promění ve společenskou arénu pro tisícovku diváků. V rámci oficiálního ceremoniálu moderovaného Pavlem Andělem proběhne vyhlášení následujících soutěží a anket: - Křišťálový disk 2005 - Osobnost roku informatiky a telekomunikací 2005 - Cena ministryně informatiky - AURA -efektivní veletržní účast - IT projekt roku 2005.
25. října (úterý)

8.30-17.00

Mezinárodní konference Franchising Forum 2005

Místo konání: Kongresové centrum Brno

Popis: IV. ročník mezinárodní konference za účasti významných podnikatelských kapacit z celé Evropy. Témata: Franšízing v ČR, prezentace Franšíz Pool International, Nejvýznamnější právní aspekty franšízingu, Výsledky a závěry z Evropské konference o franšízingu, Financování franšízingového podnikání v ČR, Jak a kde najít franšízové poskytovatele a franšízové příjemce, Podpora malého a středního podnikání a franšízingu a další.

9.00-18.00

Konference Linux Hall - IT řešení bez hranic

Místo konání: pavilon A3, sál Morava a sál Brno

Popis: Dvoudenní odborná konference s hlavními tématy open source a free software ve veřejné správě v ČR a EU, Linux a OpenOffice.org v podnikové praxi, databázové technologie v prostředí Linuxu, servisně orientované aplikace, praktické zkušenosti s open source OLAP ve větších podnicích, MS Monad a linuxové shelly z pohledu administrátora, interoperabilita platformy Windows, výsledky analytických studií a další. Více na www.linuxhall.cz 9.00-11.00 Dosažená úroveň regulačního prostředí elektronických komunikací v ČR Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál C Popis: Účelem setkání je získání informací o aktuálním stavu dosažené úrovně regulačního prostředí elektronických komunikací a výměna názorů podnikatelské obce sektoru elektronických komunikací se zástupci státní správy na roli státu a regulačního úřadu v současném kritickém období tohoto podnikání v České republice.

9.00-13.00

Pojďte se učit za školu

Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102

Popis: Úterní dopolední program věnovaný studentům středních škol. 9.30-12.30 Budoucnost patří elektronické justici III.

Místo konání: pavilon A-Rotunda Popis: Pilotní regionální projekt PČR zavedení elektronických spisů už rok velmi úspěšně funguje a aktuálním tématem je rozšíření tohoto projektu také na rezort spravedlnosti - v první fázi na státní zastupitelství. V další fázi se podobná forma komunikace bude týkat také soudů. Díky pečlivé přípravě obou justičních složek brněnského regionu se očekává zahájení „elektronizace“ vybraných důležitých agend trestního řízení již na podzim tohoto roku. Míra předvídatelnosti soudních rozhodnutí v naší zemi totiž není optimální a k nápravě věcí by mohly výrazně přispět moderní technologie, například dostupností všech soudních rozhodnutí soudů všech stupňů prostřednictvím internetu. Otevřená komunikace a veřejná kontrola práce soudů přispěje ke zvýšení kvality soudních rozhodnutí a k posílení důvěry veřejnosti k soudcům. Diskuzní setkání proběhne za účasti soudců, státních zástupců, policistů, ale také politiků, advokátů a zástupců ministerstev spravedlnosti, vnitra a informatiky, občanských organizací, studentů a obecné veřejnosti.

10.00-17.00

Elektronická podpora při rozvoji regionu - Dny krajů, měst a obcí

Místo konání: pavilon G2

Popis: Setkání vedoucích pracovníků veřejné správy s představiteli firem, nabízejících produkty a služby v oblasti informačních technologií právě pro potřeby státní správy a samosprávy, představení úspěšných řešení, která mohou být inspirací pro široké spektrum subjektů od malých obcí až po krajské úřady. Prezentace řešení elektronické podpory při rozvoji regionů, IT ve státní správě a samosprávě v Čechách a na Slovensku, problematika integrace a sdílení informací ve státní správě či efektivní podpora regionálního rozvoje - ať již z hlediska investic nebo podpory cestovního ruchu - jsou jen malým výběrem z řady témat. Registrace na www.invex.cz/dkmo

10.00-17.30

Franchise Arena

Místo konání: pavilon A1, stánek č. 52

Popis: Otevřený přednáškový prostor v rámci přehlídky franšízových příležitostí na témata: Prezentace úspěšných franšízových systémů z oblasti služeb a obchodu. Prezentace vznikajícího franšízového konceptu v oblasti obchodu.

10.00-11.00

NAS - komplexní řešení pro Vaše data

Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál F

Popis: Seminář je především určen pro administrátory sítí, ICT koordinátory, manažery IT a IT techniky. Představí řešení Network Attached Storage, které zajišťuje snadnou instalaci a správu; konsolidaci dat z více serverů; podporu většiny operačních systémů; přístup prostřednictvím sítě LAN.

10.00-15.00

CIPR - Czech ICT Projects Review

Místo konání: pavilon E, Business Center

Popis: Strukturovaná prezentace investorů a realizátorů rozsáhlých řešení v oblasti ICT, respektive prezentace realizovaných nebo připravovaných ICT projektů. Nejvýznamnější projekty a jejich charakteristické rysy budou představeny během akce pod osobní záštitou ministryně informatiky Dany Bérové. Na tomto klubovém setkání budou diskutovat osobnosti české ekonomiky, jakou roli přisuzují informatice a zda se vyplatí do ní investovat.

10.30-12.30

Jak zacházet se softwarem ekonomicky a legálně

Místo konání: Kongresové centrum Brno, sál B

Popis: Jak tedy zacházet s licencemi software co nejefektivněji a zároveň neriskovat problémy se zákonem či ztrátu dobrého jména firmy a přitom zbytečně neutrácet? S nelegálním softwarem na firemních počítačích se potýkají všechny podniky bez rozdílu oboru, problémem jsou nejen nežádoucí aktivity zaměstnanců, ale komplikacemi jsou též nekoordinovaně pořizované a využívané licence kancelářských systémů. Garantem přednáškového programu za účasti ředitelky odboru koncepce a koordinace ISVS Ministerstva informatiky ČR Dagmar Bosákové je kompetenční centrum pro správu licencí a softwarový management.

13.30-15.00

Tisková konference Czech ICT Alliance

Místo konání: pavilon E, Press Center

Popis: Czech ICT Alliance je oficiální exportní aliancí vládní agentury CzechTrade. Jejím cílem je pomáhat českým IT firmám na zahraničních trzích prostřednictvím nejrůznějších podpůrných služeb a profilovat Českou republiku jako vhodného partnera v oblasti ICT. Tisková konference se uskuteční za účasti Jitky Hanzlíčkové (CzechTrade) a zástupců partnerských firem.

16.00-17.30

Britský den - Innovation & Inspiration, Inteligence & Instinct

Místo konání: pavilon E, Press Center

Popis: Tisková konference při příležitosti návštěvy zástupců britských firem na INVEXu za účasti Julie Meyer, spoluzakladatelky světové sítě First Tuesday a evropské Po
dnikatelky roku a dalších hostů. Na tiskovou konferenci navazuje od 18.30 diskuzní večer v hotelu Voroněž zaměřený na podnikatelské trendy a roli kreativity jako klíčového faktoru pro posílení regionální konkurenceschopnosti.

19.00-24.00

Patnáct let informatiky v Čechách a na Slovensku

Místo konání: pavilon G2

Popis: Neformální setkání k oslavám 15 let rozvoje českého a slovenského trhu oboru informačních technologií.

26. října (středa)

9.00-18.00

Konference Linux Hall - IT řešení bez hranic

Místo konání: pavilon A3, sál Morava a sál Brno

Popis: Dvoudenní odborná konference s hlavními tématy open source a free software ve veřejné správě v ČR a EU, Linux a OpenOffice.org v podnikové praxi, databázové technologie v prostředí Linuxu, servisně orientované aplikace, praktické zkušenosti s open source OLAP ve větších podnicích, MS Monad a linuxové shelly z pohledu administrátora, interoperabilita platformy Windows, výsledky analytických studií a další. Registrace na www.linuxhall.cz

9.00-13.00

Student podnikatel - utopie, nebo praxe?

Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102

Popis: Ve středu se uskuteční setkání se studenty vysokých škol. Účastníci se dozví, jak se dá propojit teorie vyučovaná na vysokých školách s podnikatelskou praxí a jak je možné povzbudit spolupráci studentů a podnikatelů. 9.00-14.00 ICT Fórum pro školy Místo konání: Kongresové centrum Brno, sály A, B a C Popis: Konference ICT Fórum pro české a slovenské školy, státní správu a samosprávu ve školství obsahuje tři tematické okruhy.

Sál A nabídne téma strategie ICT ve školství a ICT plán školy, které je určeno především pro ředitele škol a ICT manažery škol, zatímco v sále B mohou získat lektoři a učitelé praktické zkušenosti s využitím ICT v samotné výuce. Sál C je určen zájemcům o Smart Board technologie a prezentace nových směrů a technologií.

9.30-12.30

Antivirová konference

Místo konání: pavilon E, Business Center, sál BC II

Popis: Již tradiční akce přinese pohled předních odborníků na téma antivirové ochrany i virů samotných. Přednáškový program je otevřený jak pro profesionály z podnikového sektoru, tak pro zájemce z řad uživatelské veřejnosti. Součástí bude letos i antivirová poradna.

10.00-16.00

Finále soutěže Účetní roku

Místo konání: Kongresové centrum Brno, hala

Popis: Odborný dohled nad průběhem finálové části soutěže bude vykonávat čtyřčlenná porota, která ověří správnost vyhodnocení zkušebních komisařů a regulérnost průběhu finálového kola. Výsledky budou vyhlášeny ihned po ověření v prostorách konání finálového kola. Soutěžící, který dosáhl ve finále nejvyšší počet bodů, získá titul „Účetní roku“ a první cenu - osobní automobil Ford Ka.

10.00-17.00

Elektronická podpora při rozvoji regionu - Dny krajů, měst a obcí

Místo konání: pavilon G2

Popis: Setkání vedoucích pracovníků veřejné správy s představiteli firem, nabízejících produkty a služby v oblasti informačních technologií právě pro potřeby státní správy a samosprávy, představení úspěšných řešení, která mohou být inspirací pro široké spektrum subjektů od malých obcí až po krajské úřady. Prezentace řešení elektronické podpory při rozvoji regionů, IT ve státní správě a samosprávě v Čechách a na Slovensku, problematika integrace a sdílení informací ve státní správě či efektivní podpora regionálního rozvoje - ať již z hlediska investic nebo podpory cestovního ruchu - jsou jen malým výběrem z řady témat. Registrace na www.invex.cz/dkmo.

10.00-17.30

Franchise Forum

Místo konání: pavilon A1, galerie

Popis: Doprovodný program pro odborníky v rámci přehlídky franšízových příležitostí. Workshop pro aktivní franšízové poskytovatele, Nejvýznamnější právní aspekty franšízingu, Projekt Franchise Pool International v praxi, Cesta k úspěšnému franšízovému poskytovateli systémů.

10.00-17.30 Franchise Arena

Místo konání: pavilon A1, stánek č. 52

Popis: Otevřený přednáškový prostor s prezentacemi úspěšných franšízových systémů z oblasti služeb, obchodu a gastronomie. Prezentace systému Malý velký byznys - systémy vzdělávání a osobního doprovodu každého franšízanta. Franšízing -partnerství přinášející úspěch. Kde a jak hledat vhodného franšízového poskytovatele? Právní aspekty franchisového podnikání. Jak financovat franšízové podnikání? 11.30-13.00 Alternativní chápání tématu „digitální domácnost“ Místo konání: pavilon E, Press Center Popis: Komentář současného stavu na trhu digitálních technologií a řešení, specifikace bariér trhu, alternativy řešení, koncepce partnerství mezi dodavateli aplikací a služeb.

**27. října (čtvrtek)

9.00-13.00

Vize České republiky 2015 - 10 let poté

Místo konání: Administrativní budova BVV, sál č. 102

Popis: Jaké bude směřování České republiky za deset let? Jak se postavíme k důležitým evropským a globálním výzvám? Multimediální prezentace nastíní možné vývojové scénáře.

10.00-17.30

Franchise Forum

Místo konání: pavilon A1, galerie

Popis: Workshopy na téma Relevantní aspekty současného vývoje moderní maloobchodní sítě v ČR a diskuze Franšízing a alternativní distribuční formy, Jak se stát franšízovým příjemcem?

10.00-17.30

Franchise Arena

Místo konání: pavilon A1, stánek č. 052

Popis: Otevřený přednáškový prostor s prezentacemi úspěšných franšízových systémů z oblasti obchodu a gastronomie. Franšízing - partnerství přinášející úspěch. Kde a jak najdu vhodný franšízový systém pro mé podnikání? Jak financovat franšízové podnikání?

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Babišov: 10 důvodů, proč ANO vyhrálo volby
Investujeme do podílových fondů
Jak získat hypotéku, nebo půjčku, kterou vám banka odmítá schválit
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Auta
Lotus Elise Cup 260 je další z řady britských specialit.…
Šéf VW Matthias Müller se obul do Tesly: „Vyhazují stovky milionů dolarů z okna“
Video: Podívejte se, jak Tatra zdolala jednu z nejvyšších uměle vytvořených překážek světa
Navrhují automobilky auta na míru bariérovým testům? Nový test IIHS ukázal, že spíše ne
Porsche 911 Carrera T má kratší manuální převodovku a nižší hmotnost
Technologie
Po instalaci Windows 10 Fall Creators Update někomu chybí aplikace. Co s tím?
Chrome 62 má častěji upozornit na nezabezpečené weby. Nějak to ale nefunguje
Samsung má hotový 8nm proces, poslední před EUV. Výroba může začít, zájem má Qualcomm
Jak ve Windows 10 Fall Creators Update odstraněním staré instalace systému ušetřit pár „giga“?
Photoshop se naučí nová kouzla. Chybějící obraz doplní díky umělé inteligenci
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít