Vyžeň zloděje dveřmi, vrátí se oknem!

31. března 2003, 00:00 - Připravil Pavel Verner
31. března 2003, 00:00

Jak nejlépe ochráníme svůj majetek před nezvanými hostyDveře a jejich zabezpečeníCelkovou bezpečnost dveří ovlivňují všechna kritická místa dveřního prostoru, a to zejména zárubeň (neboli rám dveří), dveřní křídlo (otočná deska), závěsy a panty (uchycení dveří) a uzamykací mechanizmus.

Jak nejlépe ochráníme svůj majetek před nezvanými hosty

Dveře a jejich zabezpečení

Celkovou bezpečnost dveří ovlivňují všechna kritická místa dveřního prostoru, a to zejména zárubeň (neboli rám dveří), dveřní křídlo (otočná deska), závěsy a panty (uchycení dveří) a uzamykací mechanizmus.

Zárubeň (rám)

Kovové zárubně se dají poměrně snadno roztáhnout heverem. Ochrana je poměrně jednoduchá. Do obou svislic zárubně je v jejich nejvyšší části možné navrtat otvor a jím nalít do prostoru řídký beton. Po vytvrdnutí se zárubeň zpevní a bude odolná vůči roztažení. Další variantou je osazení bezpečnostní zárubně již při individuální výstavbě. K zabránění vysazení dveří ze závěsů pomocí páčidla je nutné dostatečně hluboké osazení zárubně.

Dveřní křídlo s panty

Neochráněné dveře se dají snadno prokopnout, vyrazit nebo vypáčit. Prokopnutí dveří z dvouvrstvené lepenky není problémem, takové dveře se pochopitelně nehodí jako hlavní dveře bytu či domu. Prokopnutí dveří je možné bránit nejen volbou základního pevného materiálu dveří, ale i jejich následným oplechováním. A však opravdu bezpečné dveře jsou instalované v bezpečnostních zárubních a mají ocelovou konstrukci s vnitřní výplní v podobě ocelové mříže. Povrchová úprava může být podle přání zákazníka. Vyražení běžných dveří lze čelit zpevněním zárubně ocelovým pásem podél celého obvodu dveří. Ochrana proti vypáčení dveří spočívá v obití rámu dveří z vnější strany kovovým profilem k zakrytí škvíry mezi rámem a dveřmi. Neochráněné dveře se dají dále poměrně snadno vyháčkovat nebo vysadit. Proti vyháčkování se dají dveře zajistit pomocí západek neotvíraného křídla - šrouby, kolíky nebo ocelovou vzpěrou. Proti vysazení lze použít mechanických zábran vysazení pantů.

Bezpečnostní zámky

K volbě dveří patří zcela neodmyslitelně jejich uzamykací mechanizmus. Zámek by měl být většinou zadlabací, ukrytý uvnitř dveřního křídla. Bezpečnostním hazardem je používání zámků na dozický či obyčejný klíč, stejně jako montáž bakelitových štítů u zámků. Ty jsou vhodné snad pro prosté pokojové či koupelnové dveře, ale ne pro vstupní dveře do objektu. Bezpečný dveřní zámek musí být odolný vůči hrubému násilí, především odvrtání, a musí být opatřen bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo motýlkovým klíčem trezorového typu. Všechny kvalitně zabezpečené vstupní dveře by měly mít bezpečnostní kování, případně být opatřeny závorou. Cylindrická vložka zámku je jádrem zamykacího mechanizmu. Kromě klasických kovových stavítek se již využívá magnetického principu či kombinovaného systému mechanického a magnetického kódování.

Ochranné vložky zámků

Překonání dnes běžně používané profilové cylindrické vložky zloději nejčastěji provádějí rozlomením, případně otevřením planžetou. O odvrtání již byla řeč. Společnou ochranou by mělo být opatření zámku protizlomovou vložkou a zvnějšku především bezpečnostním kováním. Vyhmatání (otevření planžetou) lze ztížit bezpečnostní vložkou s překrytým profilem. Kryt zámku také ochrání zámkovou vložku proti běžnému napadení. Všechny prvky ochrany dveří by měly být podle certifikátu bezpečnostních tříd na průlomovou odolnost zahrnuty v naplnění požadavků norem ČSN EN 1303 nebo ENV 1627-1630.

Přídavné prvky uzamykacích systémů

Dveře je dále možné doplnit o přídavné zámky, řetízek či pevný vymezovač štěrbiny, kukátko, vstupní zastavovač (na zašlápnutí) a další přídavné prvky. Velkou pozornost je třeba věnovat firmě dodávající uzamykací systémy. Měli bychom se především seznámit s dobou trvání patentové ochrany profilu a dalších prvků. Zahraniční dodavatelé nabízejí na našem trhu rozsáhlý sortiment i pro bezpečnostní vložky či autoklíče. Čím déle je uzamykatelný systém na trhu, tím horší je to s jeho bezpečností! Pozor také na výrobu duplikátů klíčů: Všechny duplikáty klíčů nejvyšší bezpečnostní úrovně má zajišťovat jen přímý výrobce nebo několik autorizovaných smluvních firem, které se musí prokázat oprávněním o výrobě duplikátu klíče. Mechanické prvky zabezpečení dveří budou mít i s postupujícím technickým pokrokem stále své nezadatelné místo v bezpečnostním systému ochrany objektů. Lze předpokládat větší propojení s elektronickými identifikačními prvky, popřípadě s motorickým pohonem apod.

Okna a jejich zabezpečení

Okna jsou z pohledu pachatele vloupání do objektu poměrně snadno dosažitelným vstupním prostorem, zejména ta v přízemí. Nejde jen o okna v obytných místnostech, ale i sklepní, balkonová, garážová, vikýřová. Zloději využívají neopatrnosti majitelů domků a bytů a všímají si především objektů, kde jsou otevřená okna či pootevřené lodžiové dveře. V tu chvíli se nechají inspirovat i k vykradení bytů, na které nemají žádný tip. Příležitost otevřeného okna v přízemním bytě udělá leckdy poprvé z malého kapsáře velkého bytového zloděje. Jak ochránit okna klasickými mechanickými zábrannými prostředky před nenechavci i cíleně loupícími pachateli? Při ochraně okenních prostorů je nutné věnovat zvýšenou pozornost odděleně i komplexně: rámům, závěsům, sklu, okenním překladům, parapetům, křídlům, uzávěrům a kováním, okenicím a roletám. Okenní rám by měl být pevný, ale především by měl být řádně ukotven do zdi (ostění) a pevně spojen dostatečně dlouhými skobami. Okenní překlady a parapety by neměly mít mezery mezi zdí a oknem. Uzávěry a kování oken, zejména u přízemních bytů, by neměly mít jednoduché jazýčky, obrtlíky a zástrčky, navíc z měkkých kovů, které lze stejně po rozbití běžné skleněné výplně velmi lehce překonat. Bezpečnost oken podstatně zvyšují uzamykatelné uzávěry a kliky (i u větracích poloh). O významu mříží a okenic, zejména při delší nepřítomnosti v chatách a rekreačních objektech, netřeba pochybovat.

Jak učinit křehké sklo odolným

K nejslabším bezpečnostním prvkům ochrany objektů patří skleněná výplň, proto bychom jí měli věnovat největší pozornost. K zamezení rozbití okenního skla je možné instalovat bezpečnostní fólie, vrstvené nebo polykarbonové sklo. K využití se nabízí vedle běžného tabulového skla zasklení bezpečnějším tvrzeným nebo vícevrstvým sklem, případně se zalitým drátěným pletivem.

Mříže a rolety

Proti vypáčení okna a vysazení z pantů je nejlepší ochranou pevná konstrukce oken a křídel, jakož i zabezpečení pantů stejně jako u dveří. Vhodným doplňkem je instalace mříží a rolet. Při osazování oken mřížemi pamatujte na poměrně rozsáhlé zneužívání dětí při vloupáních do objektů. Volte raději velmi malá oka a velmi silný průřez kovového materiálu. Také zloději-kaskadéři, kteří šplhají po zábradlích lodžií panelových domů mají leckdy usnadněnou cestu až do třetích a čtvrtých pater ozdobnými ochrannými mřížemi zabezpečujícími balkony nad sebou tím způsobem, že mohou být zloději využity prakticky jako žebříky. Navíc balkonová okna a dveře nebývají vždy jištěna uzamykatelnými systémy. Minimálním jištěním je přitom systém klika zevnitř, knoflík zvenčí a bezpečnostní cylindrická vložka.

Elektrická zabezpečovací signalizace

Jako elektronickou zabezpečovací signalizaci (EZS) si můžeme představit nejrůznější čidla a tísňové hlásiče, ústředny, signalizační, ovládací, přenosová, zapisovací a nejrůznější doplňková zařízení, jejichž prostřednictvím je na zvoleném místě opticky nebo akusticky signalizováno narušení střeženého objektu nebo prostoru. EZS slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí do střeženého prostoru objektu, případně nežádoucí činnosti jiného narušitele. Samočinně se pak EZS propojí s lidským činitelem a varuje před ohrožením nejrůznějšího druhu. Různě signalizuje fyzické napadení objektu, požární ohrožení, přepětí, ohrožení chráněných dat a informací atd.

Pulty centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany (PCO) byl původně chápán jako moderní způsob jištění objektu. Jedná se o zařízení, které umožňuje přenos a vyhodnocení signalizace narušení ze zabezpečených objektů do místa centrálního vyhodnocení především pomocí linek jednotné telekomunikační sítě. V současnosti je systém PCO běžně rozvinut (vylepšen) ještě o přenos a vyhodnocení signalizace pomocí bezdrátového spojení a použitím počítačové techniky. V některých případech PCO umí i grafické znázornění napadení konkrétního místa v objektu včetně audiosignalizace. Při monitorování objektu na PCO je možné nejen přesného zjištění místa narušení, ale i sledování postupu pachatele v objektu. Archivace uložených dat umožňuje zpětné posouzení situace a vyhodnocení zásahu. Uložení dat má svůj význam i pro pojišťovnu, nejen pro splnění podmínek pojištění, ale i rychlé vyhodnocení pojistné události a pro pojistné plnění. Za systémy centralizované ochrany (pulty centralizované ochrany) lze tedy považovat zařízení zabezpečovací techniky, které je způsobilé integrovaně vyhodnocovat vzdálenou signalizací samostatných zabezpečovacích systémů. Signalizace je za využití přenosových zařízení využívána k odvrácení útoků proti vybraným objektům chráněných tímto systémem. Při nasazení prvků elektronické zabezpečovací signalizace (čidla, hlásiče, ústředny) se zvyšuje pravděpodobnost účinného zákroku proti narušiteli, jednak při stanovení nejpravděpodobnějších přístupových a jednak únikových cest pachatele. Tím je ovlivněna i dosažitelnost a stanovení charakteru adekvátního fyzického zákroku. O výběr objektů pro napojení do systému centralizované ochrany Policie ČR rozhoduje s přihlédnutím k významu objektů a předmětů, které se v něm nacházejí, a v souladu s vyhodnocením možnosti rychlého zásahu regionální ředitelství Policie ČR.

Investice do zabezpečení se vyplatí

Nemalá investice do zabezpečovacího systému se za splnění podmínky certifikace od příslušných zkušeben mnohonásobně vrátí. Firma, která montáž zařízení provede, by měla vedle povolení od Živnostenského úřadu a referencí předložit též homologační protokoly jednotlivých komponentů, které budou použity v projektu. Ve smlouvě se zabezpečovací firmou je třeba věnovat pozornost sjednanému zkušebnímu provozu, předání systému do běžného užívání, poučení obsluhy, podmínkám servisního ošetření, revizím podle ČSN, na organizaci případného zákroku i návaznostem na podmínky pojišťovací smlouvy. Pojistné podmínky pojišťovny by měly respektovat ČSN i Pravidla montáže EZS zpracovaná společnou komisí Cechu zřizovatelů bezpečnostních systémů a Grémiem Alarm.

Kamerové počítačové systémy

Na trhu je několik typů kamerových počítačových střežících systémů, které se liší v řadě vlastností i detailů. Všechny systémy mají nahrávání obrazu na harddisk v závislosti na pohybu v obraze, umožňují vzdálený dohled i práci v síti a dále umožňují i telemetrii - vzdálené ovládání natáčení a zoom kamer. Základní kritéria výběru jsou: počet kamer, možnost budoucího rozšíření, rozlišení a rychlost při záznamu, práce v síti a vzdálený dohled, možnost záznamu zvuku a počet audio kanálů, stabilita systému a vazba na použitý OS. Nedoporučuje se provozovat kamerový PC systém vzhledem k vytížení PC současně s jinými uživatelskými SW. Při specifikaci kamerového počítačového systému je třeba nejprve si položit otázku, zda chcete střežit firmu a její zaměstnance, které poznáte. V tom případě zpravidla vyhoví základní systém GV-250, který má rozlišení při záznamu 320 x 240 bodů. Toto rozlišení vyhovuje k identifikaci osob, které běžně znáte. Dodává se v provedení pro 1, 2, 4, 8, 12 a 16 kamer a pracuje s rychlostí 16 obr./sec. na kartu, to znamená, že při šestnácti kamerách ukládá 1 obr./sec. na kameru. Pokud upřednostňujete vzdálený dohled (přes internet nebo vytáčenou telefonní linku) a nevadí vám nižší rychlost při záznamu, lze systém po-užít. Jeho výhodou je velmi nízká cena. Nevýhodou je nemožnost rozšiřování pro více kamer. Zatím je k dispozici menu pouze v anglické verzi. Operační systém - Windows 98SE/ME/XP/2000. Střežíte-li prostory, kde je potřeba identifikovat ze záznamu i neznámé osoby, je vhodné použít systém s vyšším rozlišením. GV-600 je obdoba systému GV-250, která se liší pouze vyšším rozlišením záznamu (640 x 480 bodů) a vyšší rychlostí (25 obr./sec.) na systém a dále možností záznamu zvuku pomoci audiokarty 4326 - 1 kanál. Je pro 4, 8, 12 a 16 kamer. Jeho výhodou je rovněž nízká cena. Operační systém jako GV-250.

* AVER Pro nebo AVER MP 3000 s rozlišením záznamu 640 x 480 bodů a rychlostí až 5 obr./sec. na kameru (Pro) a až 15 obr./sec. na kameru (MP3000). Oba systémy se liší pouze rychlostí záznamu a dodávají se pro připojení 4, 8 nebo 16 kamer. Systém je schopen zaznamenat 1 audiokanál. Velmi ojedinělá a důležitá funkce je zpětné inteligentní vyhledávání - umožňuje zpětné vyhledávání nahraných událostí pouze v dodatečně vytvořené zóně detekce pohybu. Je vhodný, upřednostňujete-li rychlejší záznam při vysokém rozlišení. Rovněž vzdálený dohled je na slušné úrovni. Vyžadují dodržet HW počítače předepsaný výrobcem. Díky modulové konstrukci je možno systémy rozšiřovat dle potřeby až do počtu 16 kamer (s výjimkou 12 kamer). Český software. Operační systém - Windows 98SE/ME/XP/2000

* AVER S 2000 a S 3000 - s rozlišením záznamu 640 x 480 bodů a rychlostí 2 až 8 obr./sec. na kameru (podle použitého systému a počtu kamer). Oba systémy se liší pouze rychlostí záznamu a dodávají se pro připojení 4, 8 nebo 16 kamer. Tyto systémy jsou velmi stabilní (pracují pod OS Linux). Mají zpětné inteligentní vyhledávání a další významnou funkci prerecording (v případě alarmu jsou zaznamenány i události těsně před vznikem alarmu - např. těsně před vniknutím narušitele). U tohoto systému je díky použité kompresi kvalita nahrávky nejlepší ze všech námi dodávaných systémů. Nevýhodou je nižší rychlost při práci v počítačové síti nebo při vzdáleném dohledu. Nemají rovněž záznam audia. Vyžadují dodržet HW počítače předepsaný výrobcem. Díky modulové konstrukci je možno systémy postupně rozšiřovat dle potřeby až do počtu 16 kamer (s výjimkou 12 kamer). Český software. Operační systém - Linux Red Hat (je součástí instalačního CD = ušetříte!) Ve vztahu k ostatním periferním zařízením se chová naprosto stejně, jako kamerové PC systémy pod OS Windows včetně vzdáleného dohledu z PC pracujícím pod OS Windows apod.

* Systémy V-GUARD jsou díky vysoké kompatibilitě s nejrozšířenějšími HW vhodné pro instalaci do stávajících počítačů. Jsou velmi rychlé při práci v sítích nebo při vzdáleném dohledu pomocí internetu atd. Liší se od sebe pouze rychlostí záznamu, systémy V-GUARD Extra Profi a RT mají navíc zlepšené síťové funkce. Díky modulové konstrukci je možno systémy rozšiřovat postupně dle potřeby až do počtu 16 kamer. Operační systém - Windows XP/2000 (existuje SW pro vzdáleného klienta, který podporuje i Windows 98SE/ME).

* V-GUARD s rozlišením záznamu 704 x 576 bodů a rychlostí až 10 obr./sec. na kameru. Pro 4, 8, 12 a 16 kamer, 2 audio kanály na 4 videovstupy. Český software.

* V-GUARD Extra Profi s rozlišením záznamu 704 x 576 bodů a rychlostí až 15 obr./sec. na kameru. Pro 4, 8, 12 a 16 kamer, 2 audio kanály na 4 videovstupy, rozšířené síťové funkce. Český software.

* V-GUARD RT (Real Time) s rozlišením záznamu 704 x 576 bodů a rychlostí až 25 obr./sec. na kameru pro 4, 8, 12 a 16 kamer, 4 audio kanály na 4 videovstupy, rozšířené síťové funkce. Záznam obrazu je spojitý (v reálném čase). Výhodou je český software.

Systém kontroly vstupu a docházky

V moderních podnicích se už s vrátnými - důchodci v ošuntělých uniformách dávno rozžehnali. Buď si pořídili strážní službu na úrovni doby, nebo hostesky do recepce a vstup do objektu ponechali moderní technice. Automatická ochrana objektu a kontrola vstupu do podnikatelsky využívaných objektů rozhodně šetří podnikateli kapsu. Zařízení navíc plní svou funkci vůči všem osobám, které jsou předmětem kontroly, korektně, ale naprosto nekompromisně. Na rozdíl od lidského činitele. Úroveň bezpečnosti je dána typem použité technologie (čteček, karet) a odolnosti zařízení a bariér (zámku, dveří, turniketu apod.). Systémy mohou být založeny na několika různých principech. Zásadou zůstává, že autorizovaná osoba musí prokázat svou oprávněnost ke vstupu a pak je mu automaticky otevřen zámek a zprostředkován vstup. Složitá technická zařízení mohou reagovat na hlas, otisk dlaně, palce, obraz sítnice oka apod. Moderní systémy jsou schopny ve funkci vrátného registrovat čas vstupu do objektu i výstupu z objektu, lze je propojit na oprávnění výdeje stravy, případně navázat na výpočet mezd apod.

Pachatelé loupeží takřka z poloviny přicházejí dveřmi (především hlavními, ale i dveřmi z chodby, zadními dvířky, ze 37 procent okny, dále pře konávají mříže, okenice, ploty, dveře z balkonu, řidčeji poškozují stěny, podlahy, stropy, sklepy a vloupávají se jimi do objektů.

Pachatelé loupeží se vlamují do objektů ze 37 % nedostatečně zabezpečenými okny, přičemž ta v přízemí mají na svědomí 16 % zločinných vloupání. V 11 % přicházejí zloději sklepními okny, vikýři nebo násypnými otvory a v 10 % přes lodžie, balkony a francouzská okna.

Vloupání do objektů - statistika MVČR za rok 2002

vloupání objasněno tj. v %

celkem 72040 16215 22,5

do restaurací 3896 1076 28,0

do obchodů 5700 1570 28,5

do ubytovacích objektů 604 124 20,5

do bytů 6592 1662 25,0

do chat 11426 3263 28,5

do rodinných domů 5341 1306 24,5

do pokladen a panc. skř. 261 31 31,0

POZN.: Z celkového počtu 72 040 loupeží jich spáchali recidivisté 11 072, děti, mládež a mladiství 7542. Celková škoda činila 3 131 042 000 korun. Dvoustopých motorových vozidel bylo ukradeno 24 997 a jízdních kol 6848 kusů.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
Auta
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in…
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Nejlepší ojetá auta do 100 000 Kč, která jsou levná na provoz
Technologie
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Google Maps budou přehlednější. Navíc se přizpůsobí chodcům i řidičům
Xeony generace Ice Lake mají 38 jader a HBM2. Xeony Phi nahradí 44jádrová verze ISX-H
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít