Využijte konstelace k firemnímu rozvoji

05. ledna 2010, 13:05 - Petra Sýkorová
05. ledna 2010, 13:05

Zatímco dříve patřily takzvané konstelace spíše do světa alternativních terapií, v posledních letech pronikají i do světa byznysu.

Autor: Jakub Stadler

Přestože principy fungování této metody řešení konfliktů dosud nejsou vědecky vysvětleny, mnoho podnikatelů věří, že jim konstelace pomohly otevřít cestu k dalšímu rozvoji firmy.

Pomocí systemických konstelací můžeme vyřešit problémy či najít odpovědi na naše otázky. Metoda vychází z předpokladu, že všichni jsme součástí jednoho celku, jednoho systému, a pracuje s takzvaným informačním polem. Tento postup je značně kontroverzní. Odpůrci tvrdí, že je to jen jakási hra s důvěrou naivních jedinců. Zastánci jsou naopak přesvědčeni o tom, že je to vysoce efektivní způsob, jak odhalit jádro problému a udělat první krok na cestě k jeho řešení.

Metodu konstelací začal v osmdesátých letech minulého století rozvíjet německý psychoterapeut Bert Hellinger. Jeho žáci ji pak přivezli do Česka. Z počátku byly konstelace používány takřka výhradně k řešení problematických rodinných vztahů. Později však lektoři zjistili, že je možné je aplikovat i na jiné než pokrevní vztahy – a tak se vedle rodinných konstelací objevily konstelace firemní či podnikové.

Mezi spolupracovníky, nadřízenými, podřízenými i obchodními partnery totiž samozřejmě vznikají vztahy – stejně jako mezi příbuznými. Obvykle sice nejsou tak silné jako rodinné vazby a často bývají právě rodinnými vztahy poznamenány, ale to vůbec nebrání tomu, aby konstelační metoda mohla být použita i v prostředí firmy.

Stavění modelu problému

A jak vypadá firemní konstelace v praxi? Lektor pracuje se skupinou lidí, kteří se navzájem neznají. Někdo ze skupiny, klient, se rozhodne vyřešit svůj problém. Stručně jej popíše lektorovi. Ten zváží, kteří zaměstnanci, kolegové (či oblasti a abstraktní jevy) jsou pro popsanou situaci podstatní, a vyzve klienta, jehož problém má být vyřešen, aby si ze skupiny lidí vybral jejich zástupce. Klient je pak rozestaví do prostoru. Jednoduše je postaví tam, kde cítí, že je jejich místo.

Lektor se pak jednotlivých zástupců ptá, jak jim je, a oni se pohybují. Směřují tam, kde se cítí dobře, vzdalují se od toho, kdo je jim nesympatický. Lektor jim přitom klade otázky. Jejich odpovědi a emoce, které vyjadřují, jsou prostředkem k pochopení vztahů a souvislostí ve skupině. „Metoda systemických konstelací mi v mnohém připomíná především morenovské psychodrama. Moreno dal v psychoterapii prostor spontánní improvizaci osobních scén, protože usoudil, že katarze afektivních konfliktů je důležitá pro řešení interpersonálních vztahů,“ popisuje svůj dojem psychiatr Jan Cimický. Zároveň však upozorňuje, že s konstelacemi nemá osobní zkušenost. „Na scéně mohl každý předvést své vlastní drama, což přispívalo k porozumění všemu patologickému v uplynulém období. Domnívám se, že technika konstelací vychází především z této metody. A myslím, že stejně jako psychodrama může přispět k řešení narušené komunikace a vzájemných vztahů ve skupině,“ říká Cimický.

Jenže mezi psychodramatem a konstelacemi je jeden podstatný rozdíl. Toho si ale máte šanci všimnout většinou až v okamžiku, kdy se konstelace sami zúčastníte. „Konstelace a psychodrama zvenku vypadají podobně. Základní rozdíl mezi nimi však spočívá v tom, že u psychodramatu mají jeho účastníci definované role, vědí tedy, co mají hrát. V konstelacích ale takovou roli nemají, jejich reakce vycházejí až z místa, na které jsou postaveni,“ vysvětluje kouč a psycholog Jaroslav Simon, který s touto metodou pracuje.

Práce s informačním polem

Právě popsaný moment je důvodem, pro nějž lidé konstelacím nevěří. Racionální vysvětlení toho, proč zástupci v konstelacích vnímají cizí pocity – tedy emoce „originálů“, které nikdy v životě neviděli a o nichž v podstatě nic nevědí – namísto svých vlastních emocí, se totiž hledá těžko. Lidé, kteří s konstelacemi pracují, se o nějaké předběžné vysvětlování principů fungování této metody svým klientům obvykle ani nepokoušejí. „Nikomu nedoporučuji, aby tomu věřil, když to člověka zajímá, může si to zkusit,“ říká Bhagat Zeilhofer, žák Berta Hellingera, který kromě konstelací pořádá i výcviky lektorů.

Lidé, které konstelace zajímají jako terapeutická metoda, se prostě musí smířit s tím, že nemá své vědecké vysvětlení.

Minimálně jedno vysvětlení by se však přesto našlo. „Jsme spojeni, naše spojení nemusí být vědomé, ale ovlivňuje nás i tehdy, když je popíráme. Každý z nás si přitom s sebou nese své informace nebo, chcete-li, informační pole,“ říká Zeilhofer. Toto pole obsahuje záznamy našich osudů, osudů našich předků a vlastně i to, čemu Jung říkal kolektivní nevědomí. „Postavením konstelace se informace zesílí a zviditelní, takže ji je schopný načíst i cizí člověk, který do konstelace vstoupí jako zástupce někoho nebo něčeho z klientova života. Zástupce pak začne vnímat pocity toho, koho v konstelaci ztělesňuje,“ vysvětluje Zeilhofer teorii, podle níž jsou konstelace formou práce s informačním polem. Lidé, kteří jsou na konstelacích poprvé, cizí emoce podle Zeilhofera často překvapují a matou. „Nevědí, co jsou jejich vlastní emoce a co si načetli z informačního pole. Většinou ale brzy zjistí, že není třeba se bát a že se s tím dá zajímavě pracovat,“ uzavírá Zeilhofer.

Informační pole dovoluje postavit konstelaci, která je modelem skutečné životní situace. S tímto modelem pak lektor pracuje. Snaží se jej přitom upravit tak, aby byly všechny jeho prvky v rovnováze, aby byli všichni zástupci ve svých pozicích spokojeni. „Ve firmě, stejně jako v rodině, má každý své místo, svůj úkol, existuje zde určitá hierarchie. Systém se mění a vyvíjí. Stejně jako v rodině děti vyrůstají, navazují vztahy, odcházejí a zakládají vlastní rodiny, i ve firmách dochází ke kariérním postupům, lidé přicházejí, odcházejí, setkávají se s novými úkoly, celý systém je ovlivňován společenskými a ekonomickými změnami,“ popisuje Zeilhoferova žačka Simona Procházková. Firemní konstelace podle ní mohou odhalit překážky a slabá místa na cestě rozvoje. Rovněž mají moc aktivovat vnitřní potenciál celého systému i jeho částí.

Čas podívat se pravdě do očí Čas pro postavení konstelace přichází podle Procházkové tehdy, když si nevíme s věcmi kolem nás rady, máme vůli se na ně podívat a najdeme v sobě odvahu postavit se jim čelem. „V konstelacích totiž neuvidíme svou představu, můžeme se setkat i s nepříjemnými a bolavými věcmi. Setkáme se s realitou všedního dne. U firemních konstelací musíme být připraveni nejen na rozčarování z lidí kolem nás, ale i na to, že budeme konfrontováni s vlastní slabostí, že uvidíme ostře vše, čemu se vyhýbáme a co nechceme vidět. Jen tehdy, kdy se tomu všemu dovolíme otevřít, nastartujeme proces změny,“ upozorňuje Procházková. Hlavní přínos konstelací tedy lze spatřovat v tom, že tomu, kdo si nechá svou konstelaci postavit, mohou nabídnout úplný a objektivní obraz situace, ve které se chce zorientovat a vyřešit ji. Lidé mají často tendence vytvářet si o situaci mylný dojem. Příčiny problému často hledají tam, kde nejsou, a ty skutečné buď nevidí, nebo je záměrně přehlížejí. Pokud by se zaměstnanci firmy sešli na poradě, jejímž cílem by bylo vyřešení určitého problému, možná by rovněž našli řešení, ale hrozí, že se zapletou do sítí svých dojmů, předsudků či strachu z otevřenosti. Konstelace by něco takového neměla dovolit. Jejím cílem je ukázat situaci takovou, jaká je. „Klient je konfrontován s tím, co konstelace objeví, vidí skutečnost nezakrytou svými představami, nemá čas na to, aby ji analyzoval, nebo se ji pokoušel nějak interpretovat. Člověku tak konstelace dává prostor k setkání s pravdou,“ vysvětluje Zeilhofer. Věř a víra tvá…? Ne všichni účastníci konstelačních seminářů jsou ale ochotni připustit, že by možnost využít pomocí metody systemických konstelací informace z vědoucího pole byla reálná. „Na seminář konstelací jsem se vydala spíš jen ze zvědavosti. Viděla jsem tam seskupení lidí s problémy, které neuměli řešit. Věřili, že jim nějaká cizí síla napoví, jak na to. Připadala jsem si jako černá ovce, na mě to totiž nepůsobilo vůbec. Spíše mi to celé přišlo jako divadlo. Myslím, že celé konstelace jsou jen o víře. Neříkám, že to nemůže fungovat, ale mně osobně to připadá jako ztráta času,“ sděluje svůj dojem slečna Daniela, která pracuje jako asistentka finančního ředitele farmaceutické firmy. Lidé, kteří si tuto metodu „pustí k tělu“, však věří, že je účinná. Jaké problémy se na seminářích firemních konstelací řeší? „Klienti ke mně chodí s různými tématy. Někomu třeba něco nefunguje ve firmě a nemůže přijít na to, co to je. Jinému se zase v podnikání nedaří tak, jak by chtěl, odcházejí mu zaměstnanci, nebo nemůže najít ty pravé. Často přicházejí i lidé, jejichž firma se ocitla ve finančních problémech,“ uvádí příklady lektorka firemních konstelací a koučka v oblasti managementu Pavla Sedláčková. Zároveň připojuje popis konkrétního případu. „Pamatuji si na malou firmu, která měla zkušené zaměstnance i kvalitní produkt, o nějž byl na trhu zájem. Přesto se té firmě nedařilo výrobek prodávat. V konstelaci se špatná situace firmy optimalizovala, když jsme na místo pracovníka marketingu postavili ženu,“ vypráví Sedláčková. Taková změna v konstelaci podle ní ještě nemusí znamenat, že by bylo třeba propustit stávajícího zaměstnance (muže) a hledat na jeho místo ženu. „V tomto případě stačilo zjemnit způsob reklamy, která byla doposud vedena až příliš agresivně,“ uzavírá Sedláčková. Úspěšní jsou otevření Dalo by se očekávat, že tato těžko vysvětlitelná metoda možná najde své uplatnění v ezoterickém světě, ale rozhodně ne ve světě byznysu. Takový předpoklad by byl ale mylný. O prorůstání konstelační metody do podnikatelské sféry svědčí kromě jiného i zkušenost výkonného ředitele Slovensko-české obchodní komory Dušana Lancigera. „Seminář firemních konstelací jsme spolu s Jaroslavem Simonem zorganizovali přesto, že jsem se z počátku bál nízké účasti a negativních reakcí,“ vzpomíná. Co mu pomohlo překonat obavy? „Uvědomil jsem si, že mezi úspěšnými podnikateli a vysokým managementem je obrovské množství lidí, kteří jsou otevření, nebojí se jít proti proudu, vyzkoušet něco nového a myslet trochu jinak, než je zvykem. Nakonec – i díky těmto vlastnostem se dostali tam, kde jsou,“ konstatuje Lanciger. Seminář se uskutečnil, navštívili jej úspěšní podnikatelé a manažeři a odcházeli spokojeni. Pozvání na tuto akci přijal i hlavní makroekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček. „Ta metoda mne fascinovala, v psychologii se nevyznám, ale Jaroslav Simon odvedl úžasnou práci. Konstelace ve mně zanechaly velice hluboký dojem, z něhož při své práci dosud čerpám,“ zhodnotil seminář Sedláček. Dobrý dojem z firemních konstelací však mělo mnohem více lidí. „Zpočátku jsem pochybovala, zda je vůbec možné konstelace, o nichž jsem dříve slýchala pouze v souvislosti s rodinnými vztahy, přenést i na pole o poznání méně osobní – tedy do firem,“ vzpomíná na svou počáteční nedůvěru partnerka advokátní kanceláře Konečná & Šafář Radka Konečná. Osobní zkušenost ji ale přesvědčila, že firemní konstelace fungují. „Překvapilo mě, že se do jednotlivých konstelací dali zapojit nejen lidé, ale i procesy či zcela neživotné součásti firem. Z vývoje takových konstelací vyplývají například i doporučení ke změnám systému řízení či vztahů částí firem. Konstelace proto chápu jako velmi přínosnou metodu řešení podnikatelských problémů,“ dodává Konečná. Zkušenost k zaplacení

Na svou vlastní situaci ve firmě se prostřednictvím konstelací rozhodl podívat i generální manažer lidských zdrojů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech Jaromír Radkovský. „O konstelacích jsem hodně četl ještě než jsem se zúčastnil semináře Jaroslava Simona. Metoda konstelací mi připadá velmi zajímavá již delší dobu, ale po vysvětlení mechanizmů, se kterými metoda pracuje, přesto nepátrám, i když jsem bývalý klinický psycholog. Nepovažuji to totiž za nezbytné. Stačí mi vědět, že to funguje. A v mém případě to zafungovalo,“ konstatuje Radkovský. „Prožitky a sdílení jednotlivých účastníků konstelace odpovídaly situaci v mé práci a postojům mých kolegů, které zastupovali. Nikdo z nich přitom nevěděl nic o skutečných vztazích v naší firmě,“ podotýká Radkovský.

S účastníky semináře, s nimiž se setkal poprvé v životě, postavili obraz problému, s nímž se potýká na svém pracovišti. „Hledali jsme moji roli v mezinárodní společnosti, v jejímž top managementu pracuji.“ Kolegové Radkovského jsou Korejci, on sám je Čech. „Konstelace mi pomohly uvědomit si interkulturní zvláštnosti, kterými jsem se do té doby nezabýval,“ říká Radkovský.

A co na firemní konstelace říká technik? „Jako člověk s technickým vzděláním jsem na seminář nešel s příliš vysokými očekáváními. Na začátku jsem se snažil hledat logiku fungování systému na základě psychologie jednotlivých hráčů,“ vzpomíná prezident společnosti Ness Technologies pro region Evropy Ivan Hruška. Pak se na hledání logiky přestal soustředit. „O něco později jsem pochopil, že podstatnější jsem já sám, mé vnímání situace a mé pocity a reakce. Došlo mi, že si vlastně za pomoci druhých kreslím svůj vlastní obraz situace a sebe sama v ní. Našel jsem nedostatky ve svém vlastním fungování a pomohlo mi to zamyslet se nad věcmi, které jsem nikdy předtím za problém nepovažoval,“ popisuje Hruška.

Cena účasti na semináři systemických či přímo firemních konstelací se přitom pohybuje zhruba od jednoho do čtyř tisíc korun. Dražší semináře přitom bývají vícedenní a v jejich ceně bývá zahrnuto i ubytování. Lektoři obvykle nabízejí i možnost individuálního řešení problému. To znamená, že se klient nestane součástí skupiny cizích lidí, ale svou situaci si řeší s lektorem sám. Ostatní účastníky, z nichž se vybírají, pak nahrazují figuranti. Mnozí podnikatelé si konstelátory zvou přímo do firem. V takových případech je však třeba počítat s vyšší cenou služeb. Zkušenost s firemními konstelacemi tedy není zadarmo. Může to ale být dobrá příležitost, jak se podívat pravdě do očí, a takový pohled se člověku i firmě vyplácí.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů…
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Technologie
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Minecraft v roce 2018 dostane velkou aktualizaci Aquatic. Co přinese?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít