Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Technologie ARISTON pomohou v Grónsku rozkrýt globální oteplování

Společnost Ariston zůstává věrná svému cíli přinášet pohodlí každému a oznámila úspěšné…

Jak si připomenout 100. výročí založení Československé republiky? Svatováclavským dukátem!

Právě dnes slavíme snad nejvýznamnější výročí, jaké naše republika dosud zažila. Je jím…

Zbrojaři mají pomocníka na ministerstvu obrany. Už čtvrtý rok

Firmám podává pomocnou ruku odboru průmyslové spolupráce. Jeho úkolem je, aby se české…

Vyšší rychlostní limit si nemůžeme dovolit

12. května 2008, 00:00 - Petr Kučera
12. května 2008, 00:00

Silniční zákon čekají změny, určitě ale nepřinese toleranci pro alkohol za volantem a vyšší povolenou rychlost. „Vzhledem k vývoji nehodovosti a počtu mrtvých si to nemůžeme dovolit,“ vysvětluje šéf dopravních policistů Martin Červíček.

Ředitel dopravní policie ČR Martin Červíček Ve funkci jste od půlky loňského srpna. Ministr vnitra IvanLanger tehdy řekl, že chce méně celostátních akcí typu Kryštofa více policistů na silnicích po celý rok. Jak se vám to daříplnit? Opravdu nestojíme o to, aby patnáctkrát ročně jezdila celárepublika podle předpisů, protože na každém rohu stojí policie. Lidé sipak dávali pozor maximálně v pár dalších dnech. Chceme dalekovětší počet dopravně-bezpečnostních akcí jen na úrovni jednotlivýchkrajů nebo okresů, s konkrétním zaměřením a v rizikovýchčasech. Kromě těchto akcí ale chceme daleko víc namátkových kontrolv průběhu celého roku. Aby řidiči věděli, že můžeme stát kdykoliva kdekoliv. Na silnicích ale vyšší počet policistů zatím není vidět…

Za letošní první čtvrtletí proběhlo kolem 600 dopravněbezpečnostníchakcí – to je stejný počet jako za celé loňské první pololetí. Kromětoho je i víc hlídek v běžné dny. Díky dvojnásobnému počtukontrol jsme odhalili dvojnásobný počet provinění, hlavně alkoholu zavolantem nebo trestných činů v dopravě. Ještě víc policistův ulicích bude, až se nám podaří odbřemenit policii od některýchadministrativních povinností.

Co konkrétně navrhujete?

Dosud mnohdy zbytečně vyjíždíme k některým nehodám, jejichžvyšetřování je jen administrativního charakteru. Ve sněmovně už jeproto návrh, aby policisté nemuseli vyjíždět k nehodám, kde jeodhadovaná hmotná škoda nižší než 100 tisíc korun. Dosud se řidič mohldomluvit na místě s druhým účastníkem nehody, jestliže škodanepřesahovala 50 tisíc. Ale mohl tak učinit jen vlastník vozidla,nikoliv třeba řidič služebního vozu. Také tuto disproporci chce návrhodstranit.

Aby se na místě předešlo zmatkům a dohadům, budou s sebou řidiči muset povinně vozit nějaký formulář pro případ nehody?

Ano, řidiči budou povinni vyplnit formulář, čímž se zjednodušířešení banálních dopravních nehod. S podobným postupem užsouhlasily i pojišťovny.

Když vás účastníci nehody přivolají zbytečně, budou platit za výjezd?

V návrhu je určitý finanční poplatek, jestliže nás přivolajízbytečně, přestože zcela zjevně mohli tu nehodu vyřešit sami. Alesamozřejmě se nezříkáme odpovědnosti v případě, když bude třebaobtížné odhadnout škodu kolem té hranice 100 tisíc. Pochopitelněpřijedeme také při podezření na požití alkoholického nápoje nebo snazeviníka ujet z místa nehody.

Co když půjde o drobnou škodu, ale řidiči se prostě na místě nedokáží dohodnout?

Oni se nemusejí domluvit. Každý jen sepíše podle svého názoruokolnosti, které vedly ke vzniku nehody. Zbytek potom bude napojišťovnách.

NEOZNAČENÁ AUTA V KAŽDÉM OKRESE

Jak motivujete policisty, aby nekontrolovali řidiče tam, kde jeto pro ně nejjednodušší, třeba na relativně bezpečných rovných úsecíchmimo obce, ale naopak aby hlídali na skutečně rizikových místech?

Už jsme se dohodli s krajskými a okresními řediteli, že sezaměří na ty skutečně rizikové přestupky. Konstatovali, že tétostrategii rozumí a budou se ji snažit naplňovat. Měli by se ménězaměřovat na banální přestupky a více na závažné porušovánípravidel, třeba nedání přednosti v jízdě a zákaz předjíždění.

Pořád se ale stává, že policisté stojí celý rok skoro na stejném místě a řidiči už s tím počítají.

V uplynulých měsících jsme daleko častěji začali používatcivilní vozidla se záznamovým zařízením. Nejsou označena jako policejníauta, takže to veřejnost moc nevnímá, ale přitom jde o účinnénovinky. Cílem není pokutovat někoho za drobné překročení rychlosti,ale postihovat ty zásadní případy. Jde také o psychologický efekt– řidiči už si nejsou jisti, že když nevidí policejní auto, mohoujezdit, jak chtějí.

Kolik takových neoznačených vozidel máte v provozu?

Zhruba na každém okresním inspektorátu máme takové vozidlo.Zvažujeme nákup podobných motocyklů, které jsou ještě pohyblivější.A samozřejmě nákup rychlejších aut pro dálniční policii.

Před pár lety měl řidič téměř jistotu, že když projede kolemradaru, až do konce okresu ho už žádné měření rychlosti nepotká. Užjich máte více?

Disponujeme dostatečným počtem, už to není jeden na okrese. Jenvloni jsme koupili asi 100 kusů, letos chystáme další nákup. Vedle tohozačaly radary používat i města a obce.

Pokud máte záznamové zařízení v autě, nahrává nejen přestupek, ale také následné jednání policisty s řidičem?

Ano. Jde nejen o prevenci proti úplatkům, ale snažíme se například i ochránit policisty před nepravdivým nařčením.

Jak pokračují jednání o využití mýtných bran pro úsekové měření rychlosti?

To je záležitost ministerstva dopravy a smluv uzavřených napoužívání mýtných bran. My se na té diskuzi také podílíme, alenehrajeme v ní rozhodující roli.

BODŮ ZŮSTANE DVANÁCT

V jaké fázi jsou zvažované změny bodového systému?

Pořád probíhá diskuze expertní komise, ještě se neshodla na finálnímnávrhu. Teprve pak jej komise předloží ministru dopravy, který návrhzhodnotí a předloží do legislativního procesu.

Zvažovali jste zvýšení počtu bodů z dvanácti na osmnáct. Nejde o zmírnění systému?

To byla trochu nepřesná formulace jednoho mého vyjádření. Uvažovalijsme o dvou cestách. Buď ponecháme současné bodové hodnocenípřestupků a zvýšíme limit z 12 na 18 bodů. Nebo některéohodnocení zpřísníme a jiné zmírníme tak, aby byl bodový systémpřehlednější a mohla zůstat hranice 12 bodů. Komise se přiklonilake druhé variantě, tedy ponechání dvanáctibodové hranice.

Co myslíte zpřehledněním systému?

Především bych chtěl říci, že podle mého názoru se bodový systémosvědčil. Jestliže 85 procent lidí, kteří jsou zavedeni v bodovémsystému, následující rok nespáchá přestupek, tak to svědčío určité naplněnosti toho preventivního účelu. V komisi se mipodařilo prosadit určité úpravy. V systému by měly zůstatpřestupky, které souvisejí bezprostředně se vznikem dopravních nehod.Ale vypadnout z něj mohou povinnosti týkající se napříkladosvětlení vozidla nebo porušení zákazů zastavení či stání. Odstraněnítěchto drobnějších přestupků z bodového systému povedek menší administrativní zatíženosti policie i správníchúřadů.

Co se naopak zpřísní?

Chceme zpřísnit bodové hodnocení rizikových přestupků, napříkladnepoužívání bezpečnostních pásů, sedaček či přileb. Dosud jdeo dva body, mělo by to být víc.

A bodový postih za vámi zmíněné nedání přednosti v jízdě a zákaz předjíždění?

Tam je současné bodové ohodnocení odpovídající a dostatečně přísné.

Už je jasněji o omezení možnosti odvolávat se na osobu blízkou?

Je to velký problém. Pokud zjistíme přestupek, musí být řešen,nemůže zůstat nepotrestán. V expertní komisi k tomu ale pořádprobíhá hodně ožehavá diskuze.

Podle Ústavy nelze nikoho nutit, aby „udával“ třeba své příbuzné.Ale odborníci hovoří o jiné možnosti: Když nebude znám řidič, budemajitel auta odpovědný za správní přestupek.

Je to jedna z variant, o níž diskutujeme. Já osobně věřím,že se najde možnost, aby zneužívání odkazu na osobu blízkou skončilo.

Kritizováno je také zpoždění při projednávání přestupků. To je věc správních úřadů, ale co pro to můžete udělat vy jako policie?

Policista zjišťuje přestupky a řeší je na místě, nebo jepředává do správního řízení. Vkládáme do bodového systému údajeo spáchání přestupku, ale další věci související s provozovánímsystému zajišťují správní úřady. Určitě je velmi nevhodné, aby správnířízení bylo zahájeno třeba půl roku po spáchání přestupku, nebo aby pakbyl řidič trestán hned za několik přestupků najednou. Snažíme se protojednat s úřady, aby lépe zajistily rychlou informovanost řidičůo počtu bodů. Pomoci tomu má i chystané zjednodušení bodovéhosystému, kdy odpadnou některé administrativní činnosti kolem ménězávažných přestupků.

Ročně přibývají desítky kilometrů nových kvalitních dálnic. Jereálné také zvýšení povolené rychlosti, alespoň na vybraných úsecích?

Expertní komise se rozhodla rychlostní limity neprolamovat. Zaposledních pět let přibyl milion registrovaných vozidel, provoz roste,zvýšení rychlosti není reálné. Co se týče ostatních silnic, vloni jsmespustili akci Čisté silnice, kde jsme místním samosprávám předali dostpodnětů na změny dopravního značení. Třeba u některých okrajovýchčástí měst, u průmyslových zón, kde rychlostní omezení ne vždypřispívají plynulosti provozu. Ale my značky nerozmísťujeme, to je věcmagistrátů a pověřených obcí.

Plynulosti provozu čím dál tím více brání také některé nesmyslněpředjíždějící kamiony. Chcete se více zaměřit na kontrolu jejich jízdy?

Na přelomu roku jsme dali Ředitelství silnic a dálnic návrh,aby zhruba na jedné třetině dálnice D1 byla pro kamiony omezena jízdav levém pruhu. Nejde jen o stoupání nebo klesání, ale také o místas vyšší kumulací dopravy a podobně. Zatím to vypadá nadějně,během pár měsíců snad dojde k realizaci tohoto omezení.

Zbytečné kolony způsobuje také nedodržování takzvaného pravidla zipu. Zaměříte se více na jeho kontrolu?

Také jsem účastníkem silničního provozu, takže ten nesprávný postupu pravidla zipu vidím často. Způsobuje to nejen zpomalení provozu,ale také nervozitu řidičů a nehody. Je to o toleranci,vnímání svého okolí, nejsem jenom já. Kdyby se podařilo prosaditzlepšení v oblasti prevence, výchovy, mediální propagace směremk řidičům, bylo by to lepší.

MARTIN ČERVÍČEK

K policii nastoupil v roce 1990. V letech 1996 až 2000 studoval na Policejní akademii. Poté si vzdělání doplnil studiem sociální pedagogiky na královéhradecké univerzitě. Působil mimo jiné jako šéf Oddělení pohraniční policie v Machově, v náchodském referátu Cizinecké policie a jako velitel Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Policie ČR v Náchodě. Od loňského léta vede dopravní policii. Vedle práce v policejním sboru je rovněž aktivním rozhodčím divizního fotbalu.

Takže konkrétní kontroly nechystáte?

Reagujeme na dopravní kolapsy, v kritických časech mívámeu řady uzavírek zajištěnou kontrolu. Ale něco speciálníhonevymýšlíme. Protože když tam stojí policisté, tak se řidiči přizpůsobía snaží se pravidla dodržovat.

Jste pro určitou toleranci alkoholu jako v některých jiných zemích?

Vzhledem k vývoji nehodovosti a počtu mrtvých si tonemůžeme dovolit. Jednoznačně proto podporujeme zachování nulovétolerance. V těch zemích, kde určitá tolerance je, teď ostatněsložitě řeší snižování limitu. Například kolegové z Anglie nám tunulovou hranici záviděli. Jsem ale pro určité zjednodušení kontrolalkoholu.

Souvisí to s vaším cílem snížit administrativu u drobnějších přestupků?

Ano. Přál bych si, aby – do určité výše promile – mohla orientačnídechová zkouška sloužit rovnou jako důkaz. Tedy abychom se zbavilipovinnosti následně s řidičem absolvovat ještě odběr krveu lékaře. Vždyť nyní už používáme kvalitní, opakovaně kontrolovanáměřicí zařízení, která by přinejmenším v přestupkovém řízení mělaobstát sama o sobě.

POLICISTŮ JE VÍCE, ALE POŘÁD MÁLO

Kolik máte u dopravní policie tabulkově volných míst?

V současné době bojujeme zhruba se sedmnáctiprocentníneobsazeností z celkového stavu 4215 policistů. Nejcitlivěji se toprojevuje na takzvaných prvních skupinách, které zajišťují dohled nadbezpečností a plynulostí silničního provozu, nepříjemnásituace je i na dálničních odděleních.

A z pohledu regionů?

Největší problémy s neobsazeností jsou ve středních Čechách a v Praze.

Mají policisté v Praze vyšší plat než jinde?

Samozřejmě že v těch rizikových lokalitách jako Prahaa střední Čechy nabízíme mimo jiné diferenční příplatek. Přesto jetam zájem uchazečů nižší než jinde.

Jaký je průměrný hrubý plat dopravního policisty v České republice?

Je to zhruba 25 700 korun bez pohyblivých složek, tedy bez pohotovostí a přesčasů.

Oproti situaci před vaším nástupem je policistů méně, nebo více?

Za jeden ze svých největších úspěchů považuji, že po dlouhých desetiletech disponujeme více pracovními místy, než tomu bylov minulosti. Ten nárůst je přibližně o 600 míst.

Došlo při zaškolování nováčků k nějakému zjednodušení, aby mohli rychleji do terénu?

V žádném případě jsme neodstoupili od požadavků nastavených vevýběrovém řízení. Udělali jsme však určité organizační změnysouvisející se studiem policistů v základní odborné přípravě.

Co konkrétně?

Vzdělávání jsme přizpůsobili situaci, takže v určité části musínastupující policista ovládat určité základy policejní práce.A následně v průběhu svého služebního poměru si může doplnitty odborné předpoklady, které jsou potřeba pro jeho případný postup.

Kolik nových policistů vás opustí během roku?

Zatím to nelze objektivně hodnotit, náborovou kampaň jsme rozběhli nedávno.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Jak prodat byt co nejdráže? Nepodceňujete profesionální fotky a home staging
Bez imunity nepřežijeme, proto si ji hýčkejme
Zpřísnění podmínek pro hypotéky se může dotknout i refinancování
Svátek Všech Svatých a Dušičky, aneb proč to není státní svátek?
Kdy budou dokončeny opravy na dálnicích?
Auta
Fungují u nás správně dobíjecí stanice? Česká obchodní…
Mlhovkáři, nízké slunce, námraza… Jste připraveni na podzimní nástrahy silnic?
Sedm užitečných prvků výbavy moderních aut, které nikdo nepoužívá
Spoluzakladatel Škody Václav Klement se narodil přesně před 150 lety
Nová Panamera konečně dostala verzi GTS. Nabídne 460 koní a sportovnější podvozek
Technologie
Pro iPady vyjde Photoshop CC, který se vyrovná verzi pro tradiční počítače
Huawei Mate 20 Pro: nejočekávanější smartphone je plný překvapení (video)
Chystá se nový formát SD karet pro smartphony. NM Card bude stejně velké jako nanoSIM
Palm se vrací s prťavým smartphonem, který má jedno velké ALE
Přehled: Kdy budou dokončeny opravy na dálnicích?
Hry pro příležitostné hráče