Odebrání vysokoškolského titulu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Podvod na VŠ: o titul můžete přijít do tří let od obhajoby

,
Podvod na VŠ: o titul můžete přijít do tří let od obhajoby
Zdroj: Profimedia.cz

Podvádění při studiu na vysoké škole se nemusí vůbec vyplatit. V novele vysokoškolského zákona existuje právní úprava, díky níž může vysoká škola svého absolventa zpětně ve stanovené lhůtě připravit o titul. Přečtěte si, kdy se tak může stát.

Studenti vysokých škol mohou používat a bylo potvrzeno, že využívají, několik nepoctivých triků. K nejčastějším nešvarům studentů patří opisování závěrečné práce nebo její vyhotovení přímo na zakázku.

Podvody formou opisování, napovídání i korupce se však mohou dít už u testů či zkoušek během studia.

Odebrání vysokoškolského titulu

Problematiku odebírání vysokoškolských titulů řeší zákon číslo 137/2016 Sb., kterým se mění zákon číslo 111/1998 Sb. o vysokých školách a některé další zákony.

Uvedená novela vysokoškolského zákona dává možnost odebrání titulu bakalářského, magisterského, doktorského i docentského v případě závažného pochybení nebo objevení skutečností, které při řízení nebyly známy.

Odebrání titulu lhůta

Podle paragrafu 47 zákona číslo 137/2016 Sb. může škola zahájit řízení se studenty až tři roky zpětně.

Konečné slovo v rozhodnutí o odebrání titulu má rektor vysoké školy, na které se státní zkouška nebo obhajoba disertační práce konala.


Naše rada: Jak se platí zdravotní pojištění při změně či nedokončení studia


Řízení odebrání titulu

V řízení o odebrání titulu sdělí rektorovi své stanovisko přezkumná komise. Rektor pak rozhodne o neplatnosti vykonané státní zkoušky nebo její součásti, čímž absolvent pozbyde vysokoškolské vzdělání v příslušném studiu a akademický titul.

Máte vysokoškolský titul?

Zároveň pozbyde platnosti i diplom a dodatek k diplomu. Proti rozhodnutí rektora se nelze odvolat. Absolvent se však může bránit žalobou u krajského soudu, přičemž titul bude moci užívat až do pravomocného rozhodnutí soudu.

Zapamatujte si: Vysoká škola nemá právo ze zákona titul odebrat kdykoliv. Je to možné pouze do tří let od úspěšné obhajoby a závěrečné státní zkoušky. Odvolat se proti výroku rektora není možné, obranu lze řešit jen soudní cestou.

Důvody pro ztrátu titulu

V samotném řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti může přijít o titul absolvent podle paragrafu 47 zákona číslo 137/2016 Sb. ve dvou situacích.

V prvním případě se tak stane, pokud bude absolvent odsouzen za úmyslný trestný čin, v jehož důsledku nesplnil podmínky nebo předpoklady pro vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti. Pokud se škola o tomto odsouzení dozví, může v zákonné lhůtě zahájit potřebná řízení k odebrání titulu. Tímto trestným činem může být například podplacení zkušební komise.


Budete hledat práci? Naučte se napsat úspěšný životopis


V druhém případě se jedná o absolventy, kteří úmyslně opisovali či si nechali napsat závěrečnou práci od někoho jiného. Rovněž může jít o absolventa, který úmyslně jednal proti dobrým mravům.

V této situaci není nutné rozhodnutí soudu o nezákonném jednání absolventa. Škola může odebrat diplom kvůli opsání závěrečné práce, nebo při soustavném podvádění u zkoušek.

Pozor: v obou případech musí být splněna podmínka, že se ze strany absolventa jednalo o soustavné nebo opakované jednání proti dobrým mravům, nebo byla jeho chováním narušena možnost získat standardní znalosti a dovednosti absolventa daného studijního programu.

Kontrola plagiátorství

V současnosti už není problém plagiátorství odhalit přes speciální kontrolní programy. Kontrola diplomových prací je na většině vysokých škol automatická a používá se k ní nejčastěji antiplagiátorský program Theses.cz. Systém provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Zapojeno je do něj přes pět desítek vysokých i vyšších odborných škol, včetně naprosté většiny veřejných vysokých škol.

Od roku 2006 musí školy také povinně zveřejňovat kvalifikační práce absolventů. Jak to mají udělat, zákon ale neuvádí.
Některé školy nedávají práce na internet, kontrola plagiátů je pak složitější.

Nové studium po odebrání titulu

Další studium na stejné škole zákon „absolventovi“ nezakazuje, kdo ale nemusí zápis na původní školu znovu povolit, je rektor. Jestliže sám rozhodl o odebrání titulu, nejspíš povolení opakovaného studia není nakloněn.

Pokud je ale nakonec hříšníkovi umožněno znovu nastoupit do prvního ročníku, je možné, aby si nechal uznat většinu předmětů z původního studia. Konkrétní postup je ale už v rukách dané vysoké školy.

Čtěte také:

Kdy mají studenti a absolventi nárok na vrácení daní

Zdravotní pojištění na studentské brigádě: rozhoduje další činnost studenta

Jak platí pojištění studenti nad 26 let

Všichni ji chtějí, ale není pro každého. Kdo má na to pracovat z domova?