Vyslaní pracovníci a jejich rodiny platí pojistné v ČR

22. března 2004, 00:00 - ANTONÍN DANĚK, JIŘÍ GLET, právníci
22. března 2004, 00:00

VYŠLE-LI VÁS ZAMĚSTNAVATEL NA PRÁCI DO EU, DO NORSKA, ŠVÝCARSKA, LICHTENŠTEJNSKA NEBO NA ISLAND, ZAJÍMEJTE SE, JAK JE TO V PŘÍSLUŠNÉ ZEMI SE SPOLUÚČASTÍ PACIENTŮ. TU VÁM TOTIŽ VAŠE POJIŠŤOVNA NEPROPLATÍ.

V zemi, do které byli vysláni, mají nárok na veškerou nutnou zdravotní péči

V souvislosti se vstupem deseti evropských zemí (včetně České republiky) do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 lze v nejbližší době reálně očekávat nejen zvýšení turistického ruchu, ale i navazování a prohlubování ekonomických vztahů mezi těmito zeměmi. Nesporně bude vzrůstat počet a význam takzvaných vyslaných pracovníků, kterým bude nutno zajistit potřebnou zdravotní péči na území jiného členského státu Evropské unie.

KDO JE VYSLANÝ PRACOVNÍK Vyslaným pracovníkem rozumíme zaměstnance, který je zaměstnán v České republice a v rámci svého pracovněprávního vztahu je svým zaměstnavatelem vyslán na území některého členského státu Evropské unie, aby tam pro svého zaměstnavatele vykonával práci. V takovém případě pak tento zaměstnanec po určitou dobu podléhá českým právním předpisům o pojistné povinnosti, to znamená, že je v České republice zdravotně, nemocensky a důchodově pojištěn. To však platí pouze po dobu stanovenou Nařízením Rady EHS č. 1408/71, tedy 12 měsíců. O prodloužení této lhůty, nejdéle však na dalších 12 měsíců, lze před jejím vypršením znovu požádat. Vyslaným pracovníkem se rozumí rovněž osoba samostatně výdělečně činná, která dočasně pracuje na určitém úkolu v jiné zemi Evropské unie, přičemž těžiště její činnosti i nadále zůstává v České republice. Na základě již zmíněného Nařízení Rady EHS č. 1408/71 mají pracovníci vyslaní na území druhého členského státu Evropské unie nárok na veškerou nutnou zdravotní péči, tj. na veškerou zdravotní péči, kterou zdravotní stav vyslaného pracovníka vyžaduje po dobu pobytu v jiném členském státě. Tento nárok se vztahuje rovněž na Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko. KDE A JAK ZÍSKAT POTŘEBNÉ FORMULÁŘE

Je jistě prvořadým zájmem každého českého vyslaného pracovníka platit zdravotní pojištění jenom jednou tak, aby nemusel pojistné platit rovněž ve státě, kam byl vyslán. Co je pro to třeba udělat? Především musíte předložit doklad o tom, že nadále podléháte českým právním předpisům ve zdravotním pojištění a jste v ČR účasten zdravotního pojištění. Příslušným dokladem českého vyslaného pracovníka, podléhajícího českým právním předpisům ve zdravotním pojištění, je formulář E 101, který lze získat následujícím způsobem: Zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná podají písemně žádost u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) na předepsaném tiskopise. Tento tiskopis je k dispozici buď přímo na OSSZ, nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz), která při splnění kritérií nutných pro vyslání vystaví formulář E 101 a zašle jej žadateli. Má-li mít český vyslaný pracovník během vyslání zajištěnu veškerou nutnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny, musí mít od ní vystaven rovněž formulář E 128 (Potvrzení nároku na věcné dávky). Za tímto účelem se český vyslaný pracovník (popřípadě jeho zaměstnavatel) dostaví na svoji českou zdravotní pojišťovnu, zde předloží formulář E 101 potvrzený českou správou sociálního zabezpečení a požádá o vystavení formuláře E 128. Tento formulář pak bude na základě předloženého formuláře E 101 vystaven a potvrzen. Pozor! Při vycestování na území jiného členského státu EU si s sebou vezměte nejen formulář E 128, ale i formulář E 101, neboť jej budete potřebovat v případě kontroly plnění pojistné povinnosti ze strany tamních úřadů.

NEZAOPATŘENÍ RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

V členském státě Evropské unie, kam jste byl vyslán, předložte formulář E 128 tamní instituci zdravotního pojištění anebo v případě potřeby přímo u lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení. Jak jsme již uvedli, budete mít nárok na veškerou nutnou zdravotní péči, která bude kryta z vašeho českého zdravotního pojištění vaší českou zdravotní pojišťovnou. Zdravotní péči musíte čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. N a základě výše zmíněného nařízení vstupuje český vyslaný pracovník do režimu zdravotního pojištění platného pro místní pojištěnce. Z toho vyplývá i povinnost českých vyslaných pracovníků platit případnou spoluúčast za poskytnutou zdravotní péči stejně jako místním pojištěncům. Spoluúčastí zde rozumíme finanční částku, kterou musí za poskytnutí zdravotní péče český vyslaný pracovník sám zaplatit a která mu nebude českou zdravotní pojišťovnou refundována (proplacena). Pokud vás do členského státu Evropské unie, kam jste byl vyslán, doprovázejí vaši nezaopatření rodinní příslušníci, tj. manželka nemající vlastní příjem z výdělečné činnosti a nezaopatřené děti, požádejte vaši českou zdravotní pojišťovnu, aby byli uvedeni na vašem formuláři E 128 a mohli tak v cizině čerpat zdravotní péči. Vaší české zdravotní pojišťovně pak musíte při podání žádosti předložit patřičné doklady o vašem příbuzenském stavu (oddací list, rodné listy, případně občanský průkaz). Bude-li vaše manželka - žena v domácnosti - zároveň zařazena u své české zdravotní pojišťovny v kategorii osob bez zdanitelných příjmů, musí i nadále platit české zdravotní pojišťovně pojistné v aktuální výši 905 Kč měsíčně. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci budou mít ve členském státě EU, kam jste byl vyslán, rovněž nárok na veškerou nutnou zdravotní péči na účet české zdravotní pojišťovny.

CO TO JE VYSLÁNÍ

Ve smyslu evropského práva musí vyslaný pracovník splňovat určitá kritéria. O vyslání půjde tehdy, jestliže zaměstnanec, který je zaměstnán v České republice: a) má pravidelné místo výkonu práce v České republice a je zde zdravotně pojištěn, b) vykonává přechodně práci ve druhém členském státě Evropské unie, c) pracovněprávní vztah k jeho původnímu zaměstnavateli trvá po celou dobu vyslání do jiné členské země Evropské unie, d) práci vykonává pro svého původního zaměstnavatele v České republice, to znamená, že pracovník je tímto zaměstnavatelem rovněž odměňován, e) zaměstnavatel vyslaného pracovníka běžně provádí své aktivity na území České republiky, respektive zde provádí podstatnou část svých aktivit. Po dobu vyslání je pojistné odváděno v České republice. Poznámka: Takto tedy nelze například postupovat za situace, kdy zaměstnanec u svého zaměstnavatele v České republice čerpá pracovní volno bez náhrady mzdy a ve druhém státě Evropské unie pracuje v pracovněprávním vztahu, uzavřeném s jiným zaměstnavatelem.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
6 tipů na profesionální programy. Fotoeditory, e-maily či myšlenkové mapy [Vánoce 2017]
Google vytvoří lepší Street View. Budovy už nebudou roztrhané
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít