Výrostek dostane co proto - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Výrostek dostane co proto

, David Kasl,
Výrostek dostane co proto
Zdroj: Euro.cz

V souvislosti s financováním šampionátu padla dvě trestní oznámení

Týden před startem největšího sportovního podniku posledních let v České republice sice ležel Liberec a jeho okolí pod kýženým sněhem, ale rána přišla odjinud. Na základě výsledků prověrky hospodaření s prostředky státního rozpočtu podal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) dvě trestní oznámení na neznámého pachatele.
Kontrole se nelze divit. V únoru 2004 předložilo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vládě materiál, podle nějž nemělo mistrovství stát daňové poplatníky ani korunu. Hned po přiklepnutí pořadatelství v červnu téhož roku se podnik začal pomalu měnit v nenažraného výrostka, který ze státního rozpočtu spolykal přes 1,5 miliardy korun.

Rozdrobeno

NKÚ prověřil více než miliardu poskytnutou MŠMT městu Liberec a Technické univerzitě v Liberci (TUL). A hle, činnost ministerstva provázela dle NKÚ řada pochybení. Například zahájilo financování podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny pro pořádání MS, přestože nebyl zřejmý celkový rozsah investic, které mají být pořízeny. Akce nebyly dostatečně připraveny a ještě docházelo ke slučování a zařazování dalších akcí.
MŠMT také na základě žádostí města Liberec (investor příprav sportovišť a výstavby chráněných bytových domů) měnilo závazné technické parametry akcí, a to i v případech, kdy požadavek nebyl dostatečně zdůvodněn.
Liberec mimo jiné účelově rozdělil přípravu i budování sportovních areálů na více veřejných zakázek, a tím obcházel zákon o veřejných zakázkách. V roce 2007 údajně neoprávněně čerpal prostředky státního rozpočtu v celkové výši přes 800 tisíc korun na úhradu neprovedených prací a dodávek, čímž porušil rozpočtovou kázeň. „Kdybychom práce nerozdělili do menších zakázek, sportovní areály bychom nestihli včas dokončit,“ reagoval náměstek libereckého primátora Ondřej Červinka. A dodal, že o zaplacení jakýchkoliv neprovedených prací neví.

Neprovedeno

Ministerstvo rovněž navyšovalo finance určené TUL (investor rekonstrukce vysokoškolských kolejí v Harcově), přestože ve zdůvodněních požadavků byly dle NKÚ uváděny nesprávné údaje, které mnohdy zakrývaly chyby v přípravě akce a v zadávacím řízení.
TUL například vyhlásila zadávací řízení na dodatečné práce, které již byly z větší části provedeny. V letech 2006 a 2007 univerzita údajně neoprávněně čerpala ze státního rozpočtu celkem přes 13,6 milionu korun na úhradu neprovedených prací a dodávek.
„Úřad nám například vytkl, že jsme porušili rozpočtovou kázeň, když jsme v roce 2007 zaplatili přes čtyři miliony za lednice, které se pak údajně neobjevily v našem vybavení. Dodávka se ale pouze opozdila a lednice na kolejích již samozřejmě jsou. O žádnou zpronevěru nešlo,“ brání se mluvčí TUL Jaroslava Kočárková.

Nejasno

Zatímco NKÚ griluje ministerstvo, město Liberec a Technickou univerzitu, bývalé i současné vedení organizačního výboru šampionátu závěry úřadu odmítá. Na některé problémy zjištěné NKÚ přitom upozorňovala již v roce 2007 tehdejší ministryně školství Dana Kuchtová. Požadavky na zvýšení státní dotace sílily a ministryni také vadila nejasná a zkreslovaná odpovědnost subjektů zúčastněných v projektu mistrovství (organizační výbor, město Liberec a Liberecký kraj). Podmínila tedy čerpání více než 700 milionů nad rámec 569 milionů schválených vládou Jiřího Paroubka v roce 2005 změnou ve vedení organizačního výboru. Romana Kumpošta proto v červenci 2007 vystřídala Kateřina Neumannová.
Přestože formální požadavky na státní dotace předkládali jejich příjemci, tedy město Liberec a Technická univerzita, věcné požadavky pochopitelně vycházely od organizačního výboru. „V této souvislosti odmítáme tvrzení bývalého i současného vedení OV, že se na organizaci a přípravě čerpání státních dotací nijak nepodíleli,“ komentují tvrzení Kumpošta i Neumannové Kuchtová a její exnáměstek Jaromír Soukup.

(tabulka)
Nastavené ruce
Předpokládané náklady a požadované prostředky státního rozpočtu na zajištění sportovní infrastruktury a ubytování při přípravě a pořádání MS v Liberci 2009 (v tis. Kč).

stav k březnu 2005* / stav k červnu 2005 / stav k říjnu 2008*
Prostředky státního rozpočtu: 955 066 / 569 000 / 1 619 758
Vlastní zdroje: 778 992 / 577 327 / 513 005
Celkem: 1 734 058 / 1 146 327 / 2 132 763

Poznámka: * dle materiálu k vládnímu usnesení, ve kterém byly poprvé vyčísleny náklady a prostředky státního rozpočtu a který zahrnuje náklady na ubytování sportovců; dle materiálu k vládnímu usnesení, na jehož základě byly poprvé uvolněny prostředky státního rozpočtu a který nezahrnuje náklady na ubytování sportovců; * dle údajů z informačního systému programového financování předložených ministerstvem školství v době ukončení kontroly; zahrnují i náklady na výstavbu chráněných domů vyčíslené v materiálu k vládnímu usnesení

Pramen: Národní kontrolní úřad